آخرین دختر نجیب

0 views
0%

سلام،متنی که براتون مینویسم تمامش واقعیه اگه کمبودی داره دلیلش نویسندگیه منه.و به بزرگی خودتون ببخشید..جریان من و پریا زمانی شروع شد که یکی از دوستان من ، پریا رو که از آشناهشون بود به من معرفی کرد که ایشون میتونه کارهای نقشه کشی انجام بده ..سن من در اون زمان یعنی دو سال پیش 30و پریا 23 بود.پریا دختری بسیار سفید با چشمان درشت و خوشگل واندامی پر و کاملا سکسی و من هم با رنگی گندومگون و قیافه جذاب و اندام ورزشی و بدنساز تقریبا نیمه حرفه ای بودم یا بهتره بگم هستم..قد هردومون هم نسبتا بلند.وقتی برا اولین بار به سراغش رفتم و در رو باز کرد از دیدن همدیگه جا خوردیم و شاید لذت بردیم..خلاصه رابطه کاری برقرار شد و ما این رابطه بدون رابطه سکسی و مودبانه را تا یکسال داشتیم و همیشه به هم اسمس رد وبدل میکردیم تا جایی که به شوخی اسمشو گذاشته بودم برفی چون خیلی سفید بود.من هرچیزی ازش میخواستم ن نمیگفت و البته من هم خیلی هواشو داشتم..ناگفته نماند که من یه دوست دخترفابریک تقریبا سبزه رو داشتم که همیشه باهم بودیم…ولی یک شب بدجور هوس خوردن سینه های سفید پریا به سرم زد و شروع کردم به اسمسهای سکسی دادن به پریا و اون هم درست و حسابی ج میداد وخلاصه ساعت 4 صبح متن اسمسها رسید به پرسیدن رنگ کس و کونش هرچند که میدونستم احتمالا رنگ کوسش صورتیه .هردومون شدیدا حشری شده بودیم ومن دیوانه وار اون لحضه میخواستمش و به سکس تلفنی مجبورش می کردم ..اونم که هیچی رو از من دریغ نمیکرد به درخواست من پاسخ مثبت داد و گفت اگه تحمل کنی فردا عصر میام پیشت..خلاصه تا عصر منتظرش بودم وحسابی به خودم رسیدم..عصر اومد سر قرار و نشست تو ماشین.متاسفانه چون جایی نبود به جاده ای خاکی و خارج از شهر بردمش در حین مسیر پس از کلی حرف زدن دیگه نتونستم تحمل کنم و پس از چند تا لب گرفتن سینه هاشو بیرون انداختم و بادست فشارشون میدادم و بعد هم شلوارشو پایین کشدم و دور مچ پاهاش انداختم و خودمم کیرمو درآورده بودم و دستشو گذاشتم روشو ودر عین حال رانندگی هم میکردم البته جاده هم بیراهه و خلوت بود و هوا هم تقربا داشت تاریک میشد .یواش یواش سرشو خم کردم و کیرمو گذاشتم تو دهنش خودمم از پشت باسنش انگشتامو کمی تو کوسش وهمینطور کونش میکردم که خیس خیس هم شده بود…واقعا تحمل هردومون تموم شده بود ماشین رو کنار زدم و چراغهاشو خاموش کردم،پس از کلی خوردن و گاز گرفتن لب و سینه هاش شروع کرد به خوردن و ساک زدن وحشیانه برام،صندلی خودمو خوابوندم وبهش گفتم بشینه رو کیرم ،اونم خیلی تلاش کرد که بشینه چون یه جورایی جا تنگ بوئ.. باهر زحمتی که بود نشست و به سختی کیرمو که مثل چوب شده بود با چند بار تف زدن رد کرد تو کونش،مطمعنا اولین بارش که نبود ولی زیاد هم ندیده بود..خلاصه همونجور که نشته بود تا ته ته داخل پشتش بود طوری که با چندین ضربه محکم آبمو ریختم داخل کونش ومحکم گرفته بودمش.تا چند ثانیه هردومون غش کرده افتادیم رو هم ولی سریع همونجوری تو ماشین لباسها رو پوشیدیم و از اونجا دور شدیم.بعد ازاین جریان سکسهای زیادی باهاش داشتم و متوجه شدم که کوسش هم اوپنه و و کس خوشگل و تنگش حسابی تا بیخ کیرو میخوره.ولی متاسفانه مثل بعضی از دخترهای لاشی چند وقت پیش اصرار کرد که تو باید بامن ازدواج کنی و اگه نکنی خودمو میکشم چون تو کس منو اوپن کردی در حالی که خودش از قبل باز و پاره شده بود.منم چون خیلی ازاین رفتارش بدم اومد ازش جدا شدم ولی اون هنوزم ول کن ماجرا نیست.بدرودنوشته کیومرث

Date: January 21, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *