دانلود

آلمانی های بی غیرت هم مرده میده هم زنش

0 views
0%

آلمانی های بی غیرت هم مرده میده هم زنش

فقط اسم ها عوض شدن!
اسمم رامین ۱۸ سالمه قد ۱۸۵ وزن ۸۵ یکمی هم سبزه…..از عشقم بخوام (ملیکا)براتون بگم ک واقعن حرف نداره ۱۶ سالشه باشگاه رفته دوساله هیکلش عالیه واقعن مث پورن استار میمونه شکم هیچی نداره فقط کون داره و سایز سینه هاشم 70 خب بریم سراغ اصل مطلب….
پنج شیش ماهی میشد ک من با این دختر خانوم آشنا شده بودم و بعد از چن وقت قرار اول و دوم اتفاقی نیفتاد خیلییی عادی فقط بغل کردیم همو قرار سوم…
با ماشین رفتم دنبالش اومد ‌سلام و احوال کردیم و رفتیم ی کوچه خلوت ماشین زدم کنار رو شروع کردیم ب صحبت کردن که بغلش کردم یه چن دقیقه ای تو بغلم بود ضربان قلبش رفته بود بالا صداشو می‌شنیدم ک بهش نگاه کردمو لبام رو روی لباش جوری لبای همو می‌خوردیم انگار تنها راه زنده موندن مون بود زبونمو کردم تو دهنش زبونمو می‌خورد من لباشو ول کردم اومدم سراغ گردنش لیس میزدم بوس میکردم میخوردم میگفت تورو خدا کبود نکنی فقط دیگه ب نفس نفس افتادع بود ک گفت وایسا گفتم چیه گف کیرتو میخوام گفتم بفرما برای خودته کمربندمو دکمه شلوارم باز کرد دوباره لب می‌گرفتیم ک من دکمه مانتوشو باز کردم لبامون روی هم بود دستش روی کیرم داشت می‌مالید منم دستم روی سینه هاش دوباره رفتم سراغ گردنش ولی سریعا رفتم سراغ سینه هاش یکیش تو دستم یکیش تو دهنم گاز های ریز میگرفتم دیگه اخ آییی می‌کرد میگفت التماستو میکنم بزار کیرتو قورت بدم گفتم جنده خانوم وایسا بهت میرسه گف اره جنده ی توعم باید پارم کنی دهنمو بگا من گفتم بیا بخورش دولا شد رو کیرم منم دستمو کردم از جلو تو شلوارش براش میمالیدم اونم کیرمو می‌خورد تا تهش می‌کرد تو دهنش یکم نگاش می‌کرد سرشو لیس میزد می‌مالید بهش گفتم کیر دوس داری گف اره خیلییی دارم عاشق کیرتم بهش گفتم پس خوایه هامم بکن تو دهنت همشو کرد تو دهنش منم دستمو از کصش در آوردم بردم از پشت کونشو چنگ میزدم خوایه هامو از دهنش در آورد گفت هویی وحشی یواش تر گفتم خفه شو تو جنده خانوم کیرتو بخور گفت چشممم واقعن لذت می‌بردیم دوتامون ک من کیرمو از دهنش در آوردم یکم مالیدم کردم تو دهنش سرشو فشار میدادم ب کیرم تا تهش رفت توی دهنش تلمبه میزدم ک حس کردم داره ابم میاد کردم از دهنش بیرون بهش گفتم دهنتو باز بزار پاشیدم روی صورتشو زبونشو ی مقداری شم خورد گفت حالمو بهم زدی کصکش دیگه دستمال برداشتم هرچی شو تونستم پاک کردم سوتین شم براش بستم دکمه مانتوهاشم بستم بردمش گذاشتمش خونه…..رفت خونه گف مرسی عشقم ک دهن جنده تو گاییدی منم گفتم عاشقتم پدرسگ…..الان سه ساله با همیم میخوام بگیرمش…

Date: December 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *