آمپول خانم مهربون

0 views
0%

سلاممن امید هستم(مستعار) ۱۷ سالمه با قد ۱۹۰ و وزن ۸۵ و گوشتی.من از ۱۳ یا ۱۴ سالگی دیگه به گی علاقه مند شدم در کنار کار های دیگهخلاصه خیلی دنبالش بود ولی از ترس آبرو و خجالت کاری نمیتونستم بکنم.گذشت و من یه روز شدید سرما خوردم و میخواستم برم مسافرت برای این که دکتر کاری بکنه زود خوب بشم رفتم دکتر.دکتر هم معاینه کرد و دوتا آمپول برام نوشت من رفتم آمپول رو گرفتم و اومدم و رفتم تو اتاق مخصوص تزریق کارشو کردم و رفتم دراز کشیدم و شلوارم رو تا زیر کون کشیدم پایین طوری که دوتا لپ کونمم افتاد بیرون و داشتم نگاه میکردم که آمپول خانم اومد و تا منو دید یه لحظه تعجب کرد و وایساد بعد من رو نگاه کرد و رفت سمت میز تا آمپول رو آماده کنه امپول رو آماده کرد و داشت پنبه رو الکلی میکرد که دیدم داره یکم طول میکشه برگشتم و دیدم وایساده و داره با پنبه بازی میکنه و به کون من نگاه میکنه بعد یک دفعه من و دید جا خورد من هم بهش لبخند زدم اومد و پنبه رو میمالید کونم ازم پرسید از آپول میترسی. منم با خنده بهش گفتم بستگی داره جنس آمپولش چی باشه دیگه فهمیده بود سر شوخی رو باز کردم یکم خودمونی تر شد. با خنده ازم پرسید امپول رو کدوم طرف بزنم منم گفتم هر طرف که دلت میخواد. گفت خب من دلم میخواد وسط بزنم. منم گفتم عیب نداره تو دکتری دیگه. پنبه رو گذاشت کنار و کونم رو میمالید و صحبت میکرد و گفت باشه ولی اول آمپولتو سمت چپ میزنم بعدش با هم میریم تو ماشین آمپول دومیتو وسط بزنم من گفتم باشه امپولو زد و به من گفت برو کنار پرشیا وایسا منم الان لباس عوص میکنم میام گفتم باشه و رفتم. وایساده بودم دیدم با یه دست لباس ورزشی ست داره میاد یه لحظه رفت داروخونه و برگشت در ماشینو باز کرد و گفت بشین منم نشستم اومد ماشینو روشن کرد و گفت کجا بریم. گفتم نمیدونم یه جا بریم اونیکی آمپولم رو هم بزن دیگه دستشو گذاشت رو رونم و گفت چششم.رفتیم کوچه وپس کوچه های پشت درمانگاه یه جای خلوت نگه داشت. شرو کرد گفت آمپول دومیه یکم مقدمه داره که باید خودت انجام بدی منم با خنده گفتم به چششم دستم رو بردم سمت کیرش که باد کرده بود و اومده بود بالا شلوارشو کشیدم پایین کیرش مثل فنر پرید بالا. کیرش ۱۵ سانتی میشد و نسبتا کلفت و گفتم امپول دومی چقدر بزرگتره. گفت اینه دیگه خیسش کن که آمپول زدنی دردت نگیره من هم دو لا شدم و کیرشو گذاشتم دهنم و شروع کردم ساک زدن خیلی کیف میداد اونم دستشو کرده بود تو شلوارم و از پشت با کونم و سوراخم وَر میرفت یواش یواش داشت انگشتش رو میکرد تو کونم که یه حس خوبی داشتم هم داشتم ساک میزدم و هم انگشت تو کونم بود بعد خودش گفت بسه بعد دوتا کاندوم از جیبش در آورد و داد و گفت یکی رو من میزارم یکی رو هم تو بزار آبت اومد ماشین کثیف نشه بعد صندلی من رو خوابوند و گفت دمر دراز بکش آمپولتو بزنم من همون کار کردم شلوارمو کشید پایین یکم با کونم ور رفت و بازی کرد بعدش شروع کرد انگشت کردن و باز کردن راه بعد از داشبور کرم و در اورد زد سر کیرش و کم کم گذاشت دم سوراخم و یواش یواش هل میداد تو یه حس درد خوبی تو بدنم داشتم که اروم شروع به تلنبه زدن کرد من زود آبم اومد و خالی شدم اونم یکم تلنبه زد و آبش اومد کیرش رو در آورد کثیف شده بود چون آماده نکرده بودم خودمو کاندوم رو درآورد و انداخت رفت و خودشو تمیز کرد و شلوارش رو کشید بالا بعد یکم ازم لب گرفت و شماره ها مونو به هم دادیم تا بعدا هم با هم باشیم بعدش منو تا یه جایی رسوند و رفت. از اون به بعد دو سری خونشون خالی بود رفتم و کلی با هم حال کردیم. مرسی از اینکه داستانمو خوندیدو همچنان میگم کون دادن لذتش بیشتر از کردنه????نوشته امید

Date: February 3, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *