اتفاق

0 views
0%

سلام به همه دوستان من چند وقتی هست با سایت داستان سکسی آشنا شدم داستان های زیادی خوندم و در نتیجه اقدام به نوشتن داستان کردمقابل ذکر هست که پایان این داستان ها زائیده ذهن بنده و هیچ واقعیتی ندارداز دوستان خواهشمندم که از فحاشی خودداری و نکات ضعف داستان رو بگنراستی اسم من نوید هست (مستعار)هر داستان شخصیت های جدا گانه ای واسه خودش دارهساعت 2.30 بود تازه از خونه مادر بزرگن اینا که داشتن درستش میکردن اومده بودم و خیلی خسته بودم ولی خوابم نمیبرد حوصلم داشت سرمیرفت که یادم اومد دیشب بسته اینترنتی گرفتم خلاصه رفتم تو سایت های سکسی بازم خسته کننده بود چون با سرعت کم ایرانسل نمی شد دانلود کنم خدا خدا میکردم یکی بهم زنگ بزنه بگه بیا بریم بیرون که دعام مستجاب شد و سیستم پسر داییم چند ساعت قبل به گا رفته بود و بهم اس ام اس داد پاشو بیا سیستمو درست کنمنم کلاس گذاشتم و گفتم نیم ساعت دیگه حرکت می کنممنم که تو کونم عروسی بود که بیرم از این جهنم دره بیرون 3سوت آماده شدم و زدم بیرونبا سرعت داشتم میرفتم سر کوچه پیچیدم سمت راست که با کله رفتم وسط سینه خانوم همسایه که بهتره بگم جیگر همسایهدختره گفت آروم تر هم میومدی بت میدادمشمنم که آب شدم رفتم تو زمین و گفتم شرمنده باید برم یکی منتظرمه نرم ناراحت میشهگفت یعنی دوست دخترت از من قشنگ تره؟گفتم ای پدر دوست دختر چیه باید برم سیستم فامیلامونو درست کنمگفت پس بلدی سیستم درست کنی گفتم آرهگفت سیستم منم قاطی کرده (ولی سیستماش از هر سیستمی رو به راه تر بود)گفتم باشهو رفتم خونشون نشستم پشت سیستم و روشنش کردم و هر چند دقیقه یک بار گوشمو نگاه میکردم که دیر نشه و چون گفته بودم. 30 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشتمسیستم سریع اومد بالا منم چپ چپ نگاش کردم یهو گفت آها adsl مشکل دارهرفتم سیم و کابل وصل کردم دیدم کانفیگ نداره سه سوت کانفیگش کردم ok شدگفت فیلتر شکن داری منم که سرور فیلتر شکن بودم گفتم آره و یه ساکس توپ بستم براش(البته من ساکس و فیلتر شکن هم میفروشم که آخر داستان آی دی یاهومو میدم اگه خواستین بهم پی ام بدین بگیرین)و سیستم درست شد داشتم بلند میشدم برم که کمربندمو گرفت و گفت بشین کارت دارممنم تخمام زیر گلوم پاپیون شدن و نشستمگفت سایت سکسی میخوام منم 3 4 تا سایت دادم و رفت توش و گفت برام دانلود کن (بد بخت از اینترنت اندازه سر سوزن هم حالیش نمی شد)دانلود کردم و گفت بزارش ببینیم منم جنبه فیلم سوپر دیدن نداشتم و سه سوت شق میکردم گفتم نه بعداً . و دیدم موس رو گرفت و خودش بازشون کرد و دوتایی داشتیم میدیدیم زیر چشمی نگاه کردم دید دست کرده زیر شلوار لی و داره کسشو میماله منم کونم پاره شد تا تونستم خودمو کنترل کنملامصب همشو لیست کرد و بازشون کرد دیگه منم داشتم واسه خودم میمالیدم که دختره گفت بیا واسه هم بمالیم منم دیدم سه میشه گفتم نه من دیگه برم که بلند شد و منو انداخت رو تخت که پشت سرم میشد و گفت حشریم کردی باید ارضام کنی منم میخواستم برم نه که خوشم نیاد ولی 1. تخم سکس رو نداشتم 2.شرفم تو کوچه میرفت 3.جنبشو نداشتم و سریع آبم میومدبالاخره لبشو گذاشت رو لبم منم که بلد نبودم از صحنه فیلم سوپرایی که دیده بودم یه چیزایی یادم بود و شروع کردم به لب گرفتن دستشو آروم کرد زیر لباسم و بدنمو میمالوند منم شهوتی شدم وتیشرتشو دادم بالا و از روی سوتین میمالوندم که یه ولم کرد و بلند شد . خورد تو ذوقم منم بلند شدم که دیدم گفت کجا؟گفتم برمگفت وایسا کارت دارمدیدم سوتینشو باز کرد زیپ شلوارشو کشید پائین و خلاصه در عرض چند دقیقه شد لخت مادر زادمنم گفتم اینجوریه دارم برات ضعف دو دقیقه منم لخت شدمحالا دو تامون سکوت کرده بودیماون تو کف من بود و منم تو کف اونمن خوابیدم و پاهام وسطشو باز کردم یه دفعه یه چیزگرمی رو دور کیرم حس کردم وایییییییی دست نازش بود وسطش گفتم راستی اسمتون چیه ؟گفت ساراگفتم منم سیاوش هستملبخند نازی رو صورتش نقش بست و شروع کرد برام ساک زدن منم به خودم میپیچیدمکه آبم اومد و همونجور افتادم فهمیده بود جنبه سکسم کمه واسه همین تصمیم گرفته بود اول خودشو حال بیاره بعد منو که اومد و کس نازشو گذاشت رو صورتم وای چه داغ بود چوچول و لبه هاشو میخوردم اونم صداش در اومده بودوسط کار گوشیم زنگ خورد از همونجا یه نگاه بهش کرد گفت نوشته افشین گفتم دکمه صداشو بزن صداش قطه میشه و اونم همینکارو کرد و اینبار نشست کنار تخت وپاهاشو باز کرد و بهم گفت انگشتتو بکن تو و بخور گفتم پردت پاره میشهخندید و گفت من پردم ارتجاعیه و منم یه چیزایی شنیده بودم و ادامه دادم یه ربع خوردم و انگشت کردم گفت سریع تر یه دفعه یه جرقه تو ذهنم خورد که بکنمش چون اون داشت ارگاسم میشد و منم جنبم پائیین بود موقعیت خوبی بود دستمو درآوردم و کیرمو دادم برام ساک بزنه خوب که خیس شد کردم تو کسش و تلمبه زدم دوبراه شروع کردیم لب گرفتن و اینقدر وسط لب گرفتن آه و اوه میکرد که بیخیال لب شدم و دیدم میخواد بیاد تلمبمو شدید ترکرد و سریع کیرمو آوردم بیرون و کسشو گذاشتم دم دهنم بهد 5 ثانیه بهترین معجون عمرمو خوردم سارا بیحال افتاده بود گفتم میخوام از کون بکنمت گفت حال نداره ولی من تازه اوج لذتم بود یه بالشت گذاشتم زیر شکمش تا کونش قمبل بشه بعدش چاک کونشو وا کردم و چند تا تلمبه زدم و آبم اومدممنون از اینکه وقتتونو گذاشتیننوشته 1028

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *