از خودم متنفرم

0 views
0%

یادمه اولین لبو با زور دادم با دستو پای لرزون از رو عشقو علاقه توی 17سالگیم بعد کم کم جلو رفتم بعد سینه بعد لاپایی بعد ساکو … هه از خودم بدم میاد خاطره من یکی دوتا نی …اسممو هرچی میخواید بزارید جنده لاشی ؟ فاحشه ؟ هرزه ؟ بدکاره ؟ اهل دل ؟ اینارو بیخی اولین سکس واقعیم اینجوری شروع شد با اردلان 2ماه بود دوست بودم لب داده بودم دستمالی شده بودم اما سکس کامل نداشتم ی روز مامی اینا رفتن ددر دودور شمال گفتم امتحان دارم نرفتم زنگ زدم اردلان گفتم بریم باغ تل خونه هم دایورت کردم رو گوشیم شب تو باغ مست مست بودم و مدام سیگار میکشیدم اردلان گه گاهی لب میگرفت بساط خندمون جور بود ی دفعه اردلان محکم بغلم کرد لبمون تو لب هم قفل شد فقط صدای نفسامون میومد و ملچ مولوچه مکیدن لبامون دستشو کرد تو سوتینم موهای بدنم از سردی دستاش سیخ شد با دستم موهای سرشو گرفته بودمو میمالیدم بند تاپمو پاره کرد سینه هامو از تو سوتینم کشید بیرون با دستم سرشو هل دادم طرف سینم مث وحشیا مکشون زد کسم داغ کرده بودو مورمور میکرد کیره شقش از زیر شلوارشون کشیده میشد رو رونه پام منم از عمد پامو مدام میکشیدم بهش سرمو خم کردم رو گردنش شروع کردم به مک زدن دیگه دست از سینه هام کشیده بود تند تند نفس میزد جو و و نم درسا جووونم ای جانم م م ا ا ا اه جا ا ا ان دستشو محکم کرد تو شورتکم مث وحشیا کسمو میمالید دیگه صدام درومد ا ا ا اه اردی ا ا ا ا ه محکمتر بمال اه ه ه ه ه دیگه حالیم نبود چی میگم فقط یادمه مدام میگفتم کیرتو میخوام جرم بده شورتکمو جر داد بیحال بودم فقط میخواستم ارضا شم شلوارو شورتشو دراورد کیرشو دیدم جو و و و ن سفید و کلفت رگاش زده بود بیرون انگار ک داره میترکه گرفتمش تو دستم داغه داغ بود هلش دادم تو دهنم مکیدمش سرشو مدام زبون زدم با دستم تخمشو گرفتم و میمالیدم داشت اه ه ه اه ه ه ه ه وای ی بخورش کس تپلی من بخور کیرمو ی دفعه سینم کشیده شد رو تخمش دیدم ا ا ا اه بلند گفت بیشتر کشیدمش روش ا ا اه درسا ا ا ا جو و و ن شیرمو کشیدی کیرم تو کست ا ا اه تند تند نفس نفس میزد قلبم داشت از جا کنده میشد یهو کمرش شل شد و دهنم داغ شد اب لزجش از کناره های لبم زد بیروننوشته 2r3a

Date: نوامبر 25, 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *