از سکس چت تا تو کافه دادن

1778
Share
Copy the link

سلام..من نیناعم و ۱۹ سالمه..قدم ۱۷۵ و وزنم ۸۰ کیلوعه و توپرم..بدنم سفید و سینه هام حدود ۷۰ هستن..خاطره ای که میخوام تعریف کنم واقعیه و اولین تجربه ی منه..میلاد قدش ۱۹۰ و سبزس و برعکس من لاغره ولی چشای عسلیی داره و یکی از دلایلی من نمیتونم ازش دل بکنم کیرشه..کیر میلاد حدود ۲۰ سانته و کلفته و اولین کیریی که من از نزدیک دیدم..من خیلی حشریم جوری که شده روزی ۵ بار خودمو میمالیدم و ارضا میشدم ولی حس رضایت کامل نمیکردم..این داستانم مال ۴ ماه پیشه..من پشت کنکوریم و اون موقع ها خیلی میرفتم کتابخونه که درس بخونم..میلاد یکی از بچه های گروه تلگرامی بود و چندبارم با ب چه ها همو دیده بودیم و منو میلاد صمیمی شده بودیم..یه بار که دوتایی رفته بودیم بیرون کنار من نشسته بود و هی به پاهام نگاه میکرد و البته از قبلشم تو چت خیلی حرفای سکسس میزدیم ولی به شوخی بود و میخندیدیم وقتیم که داشتیم میرفتیم خونه یه بار خودشو چسبوند به من و زد زیر خنده که بریم تو کوچه و منم زدم زیر خنده و گفتم نه ولی حس میکردم که از قبلش یکم حشری شده بود همون شبم اولین سکس چتمون رو کردیم و من بعد از چندسال بازم ارضا شدم چدن حدود دو سال بود که دیه خودمو نمیمالیدم و با کسیم رابطه نداشتم و خدایی خیلی بهم چسبید چون خیلی ماهر بود..دفعه بعد که همو دیدیم تو پارک بود که بوسیدم و یکم همو مالیدیدم و همونجاعم من کیرشو دیدم و باورم نمیشد اینقد ازش خوشم بیاد خیلی خوب بود و همون تو پارکم واسش ساک زدم و حتی پاشد وایساد و دارکوبی خوردم براش در حدی که وقتی سرمو فشار میداد و نصف کیرش میرفت تو دهنم عُق میزدم ولی بازم میخوردم تا ارضا شد ولی قسمت مهم داستان اونجا بود که یکماه بعد ما همو تو یه کافه دیدیم..تو اتاقک کافه نشسته بودم و منتظرش بودم که اومد و گفت بریم یه اتاقک دیگه که تو چشم نباشه وقتی پا شدم از پشت بغلم کرد…میلاد از پشت بهم چسبیده بود من دلم میریخت تا بالاخره اون اتاقی مد نظرش بود پیدا کردیم و نشستیم کیفمو گذاشته بودم رو پام دستشو کشید رو ساپورت نازکی که پوشیده بودم و گفتاون وسایلی که گفتن اوردی؟؟ کیفو دادم بهش و توشو نگا کرد..شورت و قیچی و کرم و دستمال کاغذی با چندتا کتاب..گفت جون و زد زیر خنده و گفت تا من میرم قلیون سفارش بدم سیخ ساپورتتو با قیچی پاره کن از جایی که کست هست تا کونت منم لبمو گاز گرفتم که همونجا خم شد و لب ازم گرفت که ازش جدا شدم و همون موقع یه مرده اومد و گفت بخاطر اماکن رعایت کنین مام گفتم باشه..تا میلاد رفت قلیون بگیره منم جوری که کسی متوجه نشه ساپورتمو پاره کردم و وقتی اومد گقت کردی گفتم اره گفت پاشو و وقتی پاشدم دستشو گذاشت رو زمین و اشاره کرد که بشینم رو دستش منم نشستم که یه جووووت گفت و گفت لامصب چقد کست داغه منم گفتم از صب دارم بهت فک میکنم داغ میشه دیگه..یکم کس و کونمو مالید و انگشت کرد و دستشو در اورد و از بالا گذاشت رو کسم و همون موقع قلیون اوردن منم که کیفم رو پام بود سرمو انداختم پایین..میلاد قلیون میکشید و با ناخونش با کسم بازی میکرد تا جایی که خیس خیس کرده بودم دستشو در اورد و دو تا ناخونشو لیس زد و گفت جون و برو اونور بشین..اولش نفهمیدم چیکار میخواست بکنه اما گفت هروقت گفتم پاهاتو باز کن وقتی دو طرفو نگا کرد و کسی نبود گفت باز کن پاهامو که باز کردم سریع اومد روم و زبونشو کشید بین کسم و من ناخوداگاه دستم رفت تو موهاش و چشام بسته شد که اومد بالا و گفت حیف که نمیشه بخورم اون جهنمه بین پاتو و نشست سرجاش منم همون عقب نشستم و چشای خمارمو باز کردم و اروم نفس عمیق کشیدم یکم که گذشت پامو گذاشتم از روی شلوار رو کیرش و شروع کردم مالینش و پامو کشیدن روش و یادمه که دقیقا چشای بسته شد و گفت واااایییی نیناااا پامو کشیدم عقب که گرفتش و جورابمو در اورد و شروع کرد مالیدن انگشتای پام و خم شد و شستمو کرد تو دهنش و منم بار اولم بود واسش جالی بود و یه حس خوبی داشتم سرشو اورد بالا و دور و برو نگاه کرد و جورابمو پوشید و گفت بیا کنارم رفتم کنارش و دوباره شروع کرد کسمو مالیدن که ارضا شدن و بدنم لرزید و همون موقع میلاد ناخونشو برد سمت سوراخ کونم که گفتم نکن و گفت سیر شدی گفتم نمیخوام الان دردم میاد گفت باشه و یکم کنارش تکیه دادم…نوشته نینا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *