از نیمباز تا بکن بکن

0 views
0%

سلام بر بچه های گل وبامعرفت سایت داستان سکسی من چن وقتی هست سایت داستان سکسی میام وخیلی بانظراتون حال میکنم ( برم سراصل مطلب من یه پسر19ساله اهل اهوازم اسمم میلاد یکم ازخودم بگم خوشگل نیستم اعتماد ب نفسم کمه واسه همین هیچوقت نتونستم دختر تور کنم خلاصه گفتم چکار کنم که ازکف بیام بیرون تصمیم گرفتم باچت مخ بزنم نیمباز نصب کردم وتقریبا روزی هفت ویاهشت ساعت انلاین بودمعین همین عقده ای ها وبی جنبه ها.یه روز تو یه روم یه دختره رو دیدم ازاخلاقش خوشم اومد اما دیر جنبیدم یکی دیگه جورش کرد دو سه روزی گذشت مدام تو همون چت روم بودم که دختره اومد ومستقیم رفت تو خاص(تو چت یه قابلیتی هست که میشه بدونه اضافه کردن به ادلیست دونفری خصوصی حرف بزنن)خلاصه سرتونو درد نیارم گفت که بااون بهم زدم میخوام باتو باشم منم توکونم عروسی بود قبول کردم چن ماهی چت کردیم دختره۲۳سالش بود ومث خودم اعتماد ب نفس پایین و قیافه معمولی نمیتونست باکسی دوست بشه. تو چن ماه فهمیدم خیلی حشریه روزی چندبار خود ارضایی میکرد . بالاخره روزی که من به ارزوم رسیدم فرارسید خونمون خالی شد وزنگ زدم بش که بیاد اونم از خداخواسته اومد اوردمش توخونه هیکلش نسبتا چاق بود البته فقط سینه ها وباسنش پهلوهاش لاغربود دیگه خودتون تصور کنید نبستا سکسی بود خلاصه بردمش رو تخت یهو دیدم داره لخت میشه چشام گرد شد اومد لباسا منم دراورد درازم کرد رو تخت یهو افتاد رو سینم وگفت لب میخوام نذاشت جوابشو بدم سریع لبامو به نیش کشید یکم که خورد دیدم بدنش خیس شده ونفس نفس میزد از روم بلند شد گفت حالا نوبت توئه درازبکش رو سینم کیرتو بمال به کسم وسینه هامو بخور منم بلد نبودم سینه بخورم فقط میکردم تو دهنم ومیک میزدم با یه دستمم کیرمو میگرفتم ومیمالوندم رو کسش اینم بگم کیرم فقط۱۳سانته وکوچیکهصداش بلند شده بود فهمیدم دیگه وقتشه گفتم سگی بخواب قبول نکرد گفت بدم میاد همونطور که دراز کشید پاهاشو با دستاش گرفت وسوراخ کونش اومد بالا اول یکم به کسش مالوندم کیرمو هی میگفت بکن توش دیگه ولی من یکم تف زدم ویواش کردم تو کونش یه جیغی زد به چه بلندی واز تخت بلند شد که بره ولی نذاشتمش رفتم وازلین اوردم زدم به سوراخش یه هویج هم اوردم که باش سوراخشو گشاد کنم که نذاشت هویج بکنم توش.کیرمو که داشت میترکیدو گذاشتم رو سوراخش یواش کردم تو سرش رفت ونگهش داشتم ببینم عکس والعملش چیه یه اه بلند گفت ومنم بیشتر فرو کردم تقریبا همش رفته بود تو اینقدر بیجنبه بودم همون موقع ابم اومد البته خب خیلی تنگ بود بم حق بدین افتادم رو سینش وچن دیقه خوابیدیم گفت من ارضا نشدم بلندشو از تو کیفم دوتا قرص ترامادول بیار بخوریم توهم ابت دیر ترمیاد رفتم اوردیم خوردم بعد چن دیقه حس کردم سبکم ویکمم سرم گیج میرفت ایندفعه بزور سگی خوابوندمش وشروع کردم به کردنش تند تند تلمبه میزدم واونم اه اه میکرد ومیگفت جرم بده کونمو پاره کن ایندفعه بعد۲۰دیقه ابم اومد وخالی کردم توش درش اوردم ولی انگار دلم میخواست بازم بکنمش دوباره گذاشتم در سوراخش خیلی راحت رفت تو ابمم توش بود لیز شده بود اینقدر کردم تا خسته شدم وابمم نیومد ولی اون چن بار ارضا شده بود رو تختیم کامل خیس بود .وقتش بود که بره گفت خیلی خوشگذشت لباساشو پوشید ورفت الان تقریبا یه سالیه هرهفته میکنمشممنون که وقت گذاشتین خوب یابد به بزرگی خودتون ببخشید بانظرای باحالتون شادم کنید اینم بگم فقط واسه نظراتون داستان گفتم نه واسه اینکه شق کنید البته میدونم شق نکردین بازم ممنون دوستتون دارم وحشتناک بای باینوشته‌میلاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *