از کس کردمش ولی کونش درد گرفت

0 views
0%

امیر هستم،داستان از زمانی شروع شد که من یه کار مهم اداری داشتم که یه خانم قد بلند با هیکل پر نظرمو جلب کرد،سریع رفتم تو کارش نگاهی کردو خلاصه حالشو داد رفتم شمارمو واسش گذاشتم اونم برش داشت سریع تماس گرفتاز اون نگاههای شهوتی داشت،یه دختر کوچیک داشت اولش فکر کردم متاهله ولی اینجوری نبود،فردا صبحش بهم اس داد که من بردمش تو عالم سکس اولش ناز کرد ولی بعدش تا کردن کونش هم رفتم البته عاشق سکس چت بود که من اصلا دوست نداشتم وای عاشق هیکلش شده بودم،قرار بعدی رو توی دفتر کارم گذاشتم صبح ساعت 9 صبح اومد واسه ملاقات حضوری یخورده رودربایستی داشتیم یه مانتو نسبتا کوتاه پوشیده بود که اون رونهای چاقش توش داشت خودنمایی میکرد،سینه های متوسط اما خوشفرمی داشت که داشت دیونم میکرد،وقتی اومد دفترم فرستادمش پشت میز منشی بشینه منم رفتم پیشش نشستم کم کم دستمو بردم روی روناش گذاشتم آروم آروم با اون رونای چاقش بازی میکردمو به درددلاش گوش میدادم معمولا هم همینجوره وقتی میخوای مخ یه خانمو واسه سکس بزنی باید به حرفاش گوش کنی و تایید کنی که بت اطمینان کنه وقتی صحبتاش در مورد طلاقش تموم شد منم پاهام بین دوتا روناش بود و دستم روی شکمش،کم کم داشتم با نوک انگشت پایین سینه هاشو لمس میکردم که دیدم چشماش داره سنگین میشه منم یه سینشو کامل تو دست گرفتم یخورده فشار دادم دیگه کیرم داشت منفجر میشد منم داشتم حشری میشدم که یهو دست گذاشت رو دستم دستمو گرفت من جا خوردم با خودم گفتم نکنه شاکی شدهبعدش دستمو گرفت گذاشت تو یقش منم دستم تا جایی بردم تو ه بتونم نوک سینه هاشو لمس کنم همینطور که داشتم باش بازی میکردم نیم نگاهی هم به چاک سینش داشتم وای که چقدر سفید و صاف و خوردنی بود.بعد از نیم ساعت لاس زدن موبایلش زنگ خورد مامانش پشت خط بود که باید بره ، بعد از سه روز مسج بازی و تماس گرفتنو لاس زدن پشت تلفن باش دوباره قرار گذاشتم گفتم که بیاد خونه پیشم اولش کلی مخالفت کرد خلاصه به هزار بدبختی کشوندمش خونمون با همون لاس زدن شروع کردم خیلی حشری شده بود لباشو خوردمو یقشو باز کردم اون سینه های سفیدشو دراوردم بازبونم نوک پرتقالیشو لیس میزدمو میخوردم بعدش گفت میخام کیرتو بخورم دست کردو دکمه شلوارمو باز کرد کیرم پشت شورتم گره خورده بودو حسابی خیس شده بود شروع کرد با سرش بازی کردن بعدش آروم کرد تو دهنش وای که چه دهن آتیشی داشت سرکیرمو مک میزدو یواش یواش میرفت پایین وقتی کیرم توی دهنش لیز میخورد و صدای لغزش لباش روی کیرم میشنیدم دیونه تر میشدم بعد از ده دقیقه ساک زدن بهش گفتم میخام بکنمتبه صورت هفتی خوابیدم روش یه کس تپلو سفید و شیو شده ،سر کیرمو کذاشتم لای کسش پالا پایین کردم حسابی خیس شده بود آروم فشار دادم که مثل یه گل گوشتخوار کیرمو بلعید آروم آروم تلمبه زدم کیرم حسابی از آب کسش براق شده بود 5،6 دقیقه واسش تلمبه زدم که بهش گفتم برگرده(بصورت داگ استایل) یه کون سفید و بزرگ و سفت کیرمو کردم توی کسش دوتا دستام هم روی کونش بود دیگه داشتم با شدت می کردمش اونم داشت ناله میکرد،دوباره بصورت هفتی خوابوندمش با شدت تلمبه زدم از شانس خوبم کمرم سفت شده بود اون دیگه شاکی شده بود هی میگفت آرومتر،تمومش کن دیگه و از این حرفا منم گوشم بدهکار نبود خلاصه اینقدر سفت کردمش که گفت کونم درد گرفت ، کونم درد گرفت وای پارم کردیو از اینجور حرفا که منم ارضا شدم و آبم با پرتاب زیاد پاشید روی سینه هاش،بعدش رسوندمش خونشونو بعد نیم ساعت تماس گرفت گفت دیگه نمیخواد بام باشه، نمیدونم چرا؟ این داستان نبود یه خاطره خوب سکسی برای من بود.نوشته‌ امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *