اشتباه امیر (۱)

0 views
0%

سلام،موضوع گی هستش و اگه دوس ندارید نخونید(اسامی کاملا مستعار)اسم خودم تو داستانامیرمن یه پسری ام که همنجسگرا هستم،عاشق سافتم ولی اگه قرار به هارد باشه تاپ میشم الان ۲۳-۲۴سالمهیادمه ۱۶سالم که بود تازه فهمیدم علاقه و حسی که پسرا دارم و عدم تمایل و حس به دخترا معنیش اینه که من گی هستمسال ۹۰بود ۱۷-۱۸سالم بود اولین دوست گی پیدا کردم،از فیس بوکقبل از اون هیچ رابطه ایی حتی بغل کردن با حس با هیچکس نداشتماسم اون دوستم که از فیس بوک پیدا کردم تو داستانامینهر دو همسن بودیم،هر دو بدنی مث هم داشتیم،هر دو قدمون ۱۷۸ و وزنمون ۶۵ بودنزدیک هم بودیم،هر دو از جنوب تهرانتا دو ماه حتی از همدیگه لب هم نگرفته بودیمیادمه اولین بار یه شب که تو پارک داشتیم قدم میزدیم ساعت ۱۲شب بین درختا یهو لبامو بوسیداولش شُکه شدمبعدش منم همراهیش کردمبعد چند دقیقه منو تکیه داد به دیوار و جلوم زانو زد و شلوارمو کمی داد پایین و شروع کرد به ساک زدننزدیک ۱۰دقیقه ساک زد که فهمیدم دارم ارضا میشم،گفتم امین بسه داره میاد،دیدم سر کیرمو تو دهن گرفته و داره میک میزنه و من ارضا شدمبعد چند دقیقه خواستم منم واسش ساک بزنم دیدم گفت الان حال ارضا شدن ندارهاولین سکسمون دو روز بعد تو خونه اونا بودخیلی استرس داشتمامین اولین بارش نبود،قسم میخورد که فقط دوبار با پسر داییش بوده اونم به زور،بعدش پسر داییش ازدواج میکنه و بیخیال این میشهولی من اولین سکسم بودرفتم حموم تمیز کردم،بهش زنگ زدم،ماشین داشت،اومد دنبالم و رفتیم خونشونمن از اون جلوتر وارد خونه شدمتا در رو بست برگشتم و اونم پرید بغلم و شروع کردیم به لب بازینشستیم رو مبل،اون بغلم نشسته و بود و مث قحطی زده ها از هم لب میگرفتیم و اصلا حواسمون به ساعت نبودبه خودمون اومدیم دیدیم ۴۵دقیقه اس که تو همون حالت داریم از هم لب میگریمبعد من خوابوندمش رو مبل سه نفره اشونتیشرتشو درآوردم و شروع کردم به خوردن سینه هاش،پنج دقیقه سینه میخوردم دو دقیقه گردنبعد رفتم پایین و شلوارشو در آوردمیه چند دقیقه واسش ساک زدم بعد برش گردوندمحالا یه کون ناز سفید بدون کوچیک ترین خال یا جوش جلوم بودچندتا گاز از لپای کونش گرفتم بعد شروع کردم به خوردن سولاخشبعد از ۱۰دقیقه اون اومد و شروع کرد به ساک زدن۷-۸دقیقه ساک زدبعدش رو مبل سمتم قمبل کردهمه چی آماده بودمیگفت انگشت نکنم،چون انگشت کردن دردش بیشتره و اذیت میشه ژل لیدوکایین که گرفته بود به کیر خودم و سولاخ اون زدمکیرم هم ۱۷سانته و گوشتیامین میگفت که کیرم چون گوشتیه طرف زیاد اذیت نمیشهآروم آروم شروع کردم به فشار دادن،باور کنید بیشتر از ۱۵دقیقه طول کشید تا بتونم کامل جا کنم،میلیمتر میلیمتر جلو میرفتم،خیلی دوسش داشتم و واسم مهم بودوقتی کامل چسبیدم بهش بعد ۲-۳دقیقه گفت آروم شروع کن به تلمبه زدنمنم آروم شروع کردم به تلمبه های ریزمن طبیعی کمرم سفته(اینو به مرور زمان فهمیدم،به طوری که بعداز اولین بار که امین واسم ساک زد دیگه هیچکس نتونست با ساک منو ارضا کنه و سکس هاردم حداقل نیم ساعت طول میکشید)تلمبه هام کم کم شدت میگرفت که دیدم من ثابت وایسادم و امین داره خودشو‌ جلو عقب میکنه،بعد ۷-۸دقیقه من دراز کشیدم و اون پشت به من نشست رو کیرم و شروع کرد به بالا پایین شدن و رو کیرم قر دادنداشتم دیوونه میشدم،درازش کردم،یه بالشت گذاشتم زیر شکمش و کردم توش،خودمم خوابیدم روش،شروع کردم تلمبه زدن،این پوزیشنو خیلی دوس دارم،از پشت ازش لب میگرفتم و محکم تلمبه میزدمفهمیدم دارم ارضا میشمبه امین گفتمامین هم گفت که بریز توش عشقمداشتم قربون صدقش میرفتم و محکم تلمبه میزدمتا اینکه ارضا شدم۲۰دقیقه تو همون حالت موندیم،بعد که بلند شدیم فهمیدم امین هم زیرم ارضا شده بودامینو خیلی دوس داشتمعاشق هم شده بودیمشب و روز همدیگه شده بودیممن یک هفته قبل از آشنایی با امین کنکور داده بودم،اونایی که سال ۹۰کنکور فنی حرفه ایی دادن میدونن که جوابش اواخر شهریور اومدهم من هم امین جفتمون کنکور داده بودیمجفتمون همش میترسیدیم از هم جدا بشیمتا اینکه جواب اومدمن یه دانشگاه دولتی تو یکی از شهرای شمال کشورخیلی حالم گرفتبه امین زنگ زدمفهمیدم اونم ناراحتهقرار شد اسم دانشگاه و شهرش رو واسه هم اس ام اس کنیممندانشگاه دولتی شمال کشورامیندانشگاه غیرانتفاعی همون شهراولش هنگ کردمبعدش بغض کردمداشتم دیوونه میشدم زنگ زدم،هر دو داشتیم از خوشحالی گریه زاری میکردیمدانشگاه رفتن همانا،شروع زندگی رومانتیک من و امین همانمنم بخاطر امین خوابگاه نرفتم و باهم یه خونه مجردی گرفتیمنزدیک دوسال باهم بودیمتو قسمت بعد میگم که جدایی از امین چه بلاهایی سر من آورد و اشتباه من چی بودادامه دارد…(میدونم یه سری ها فش میدن،یه سری هم شاید استقبال کنن،ولی نظراتتون رو میخونم)نوشته anTkhZelM

Date: April 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *