دانلود

امدن از بچه نگهداری کنن حشری شدن همو کردن

0 views
0%

امدن از بچه نگهداری کنن حشری شدن همو کردن

سلام من رامین ۲۴ ساله کون درشت و نرم و سفید دارم. همیشه به پوریا از بچگی کون میدادم تا اینکه رفتش یه شهر دیگه تقریبا ۳ سال همدیگرو ندیدیم و یک روز برای کاری که ویش اومده بود من رفتم شهری که پوریا توش زندگی میکرد خیلی دلم براش تنگ شده بود مخصوصا کیرش بوی کیرش مزه کیرش مزه آبش حسی که وقتی کیرشو تو وجودم حس میکردم تو این چند سال خودمو با چیزهای مختلف ارضا میکردم حالا میتونستم دوباره از نزدیک حسش کنم بهش زنگ زدم گفتم دارم میام شهری که هستی خوشحال شد و قرار شد کارم که تمام شد بریم پیش هم یه مسافر خونه گرفته بود منم از قبل که راه بیوفتم خودمو شیو کرده بودم و یه
جوراب شلواری لونه زنبوری هم خریده بودم با وازلین من کارم تموم شد و رفتم و پیشش اول نشستیم هوا گرم بود دو تا آبجو خنک که گرفته بود خوردیم و کلی حرف زدیم بعدش گفت بریم حمام موهای اونجامو بزن منم با عشق اینکارو کردم وقتی داشتم موهاشو میزدم کیرشم میمالوندم بعد که کارم تموم شد آب دوشو باز کرد شروع کرد شستن بدنم خیلی حس خوبی داشت با دستش بدنمو میمالوند بعد کونمو مالوند و از لای رونام کیرمو میمالوند. بعد من بدنشو لمس کردم تن خوش فرمشو شستم جلوش زانو زدم کیرشو که آب روش باز بود میخوردم گفت بریم تو رو تخت رفتم رو تخت براش حالت سگی شدم کونمو میلرزوندم چون کونم
بزرگه و سفید با نرم عین ژله میلرزه اونم اومد میزد به کونم بهش گفتم صبر کن الان میام رفتم جوراب شلواریمو پوشیدم براش گفت به به تیپ زدی من خوابیدم رو تخت اومد رو ازم لب گرفت گردنمو میخورد نوک سینه هامو خیلی عالی بود بعد اومد روم نشست کیرشو گذاشت تو دهنم عقب جلو میکرد منم با لذت براش میخورم با دستم تخماشو میمالوندم یک دفعه آبش اومد نصفش خالی شد تو دهنم نصف دیگش ریخت رو صورتم گفت خیلی وقت بود ارضا نشدم زود اومد منم همه آبشو خوردم کیر شل شدشو مک میزدم تا قطره اخر که میومد از سر کیرش با دستاش کیرمو مالوند گفتم کونمو بمالون شروع کرد کونمو مالوندن منم جغ میزدم کفتم حرفهای بدم بهم بزن میگفت کونی من کونتو میگام کونی خودمی تا اینکه منم آبم اومد خیلی حال داد پیش هم خوابیدم سرمو گذاشتم رو کیرش یکم استراحت کرد گفت بخورش منم سروع کردم خوردن کیرش تخماشو لیس میزدم کیرش دوباره بلند شد گفت قمبل کن منم قمبل کردم سوراخمو با سر میرشو زا وازلین چرب کرد انگشتشو کرد تو سوراخ کونم بعد خوابید روم کیرشو اروم اروم کرد تو وقتی کیرش میرفت تو کونم منم کیرم سیخ میشد از کیرم مایع بی رنگ میومد بیرون تا اینکه همین جور برام تلمبه میزد با دستاش کونمو چنگ میزد منم کیرمو میمالوندم از بس لذت داشتم ابم اومد بعد اب پوریا هم اومد تو کونم خا
لی کرد بیهوش کنار هم خوابیدیم چند یاعت خوابمون برد دیگه شب شده بود منم باید میرفتم گفت بزار یه بار دیگه حال کنم منم گفتم هر جور که تو میخوای گفت بکنمت یا میخوریش گفتم برات میخورم اخه سوراخم درد میکرد نشست رو تخت پاهاشو باز کرد منم نشستم جلوش کیرشو کردم تو دهنم شروع کردم خوردن براش با دستاش موهامو گرفته بود تخماشو میخوردم با دستم کیرشو میمالوندم دوباره کیرشو مردم تو دهنم همینجور ساک میزدم تا آبش اومد.خیلی حال کرده لود باهم دیگه از مسافر خونه اومدیم بیرون من برگشتم الان چند ماه میگزره ذلم خیلی تنگ شده براش تو غکر اینم دوباره برنامه ریزی کنم برم پیشش.
فقط کیر پوریا بهم حال میده به اون حس خاصی دارم چند بار با بقیه امتحان کردم ولی اصلا خوب نبود چند تا شونم از بچه های شهوانی بودن.

 

Date: November 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *