امیر، پسری که بد گاییدیمش

0 views
0%

دوستان سلاممن روزبه چهل دو ساله همراه یکی از دوستانم بنام علی چهل ساله سالهاست که هر وقت کاری بکنیم باهم انجام میدیم هردو دوسال واندی متاهل بودیم و بدلیل نداشتن تفاهم از همسرانمون جداشدیم و توتمام برنامه های شب نشینی مسافرت ها باهم هستیم هروقت کسی هم به پستمون بخوره باهم میکنیم چیزی که مارو باهم بداز اینهمه سال هنوز مثل دو جوان صمیمی بدون شیله وپیله حفظ نموده فقط اخلاق هردومون یکی است و حرف همو خوب میفهمیم دوبار پیش از این برنامه ما از کون کرده بودیم و یکبار یک پسر بچه کونی خوشگل و کم سن وسال و یک دختر دانشجو که برای خرجش از کون سکس میداد. تا اینکه علی در سرکار مسافرکشی یک جوانی اوایل شب دربست سوار میکنه و تو راه میبینه طرف حالش خرابه و حرف که باهم میزنن میفهمه که طرف شیشه کشیده از قضا طرف همجنس باز هم هست قیافه جذابی داشت و اسمش امیر بود. ساعت یازده شب بود که سروکله آنها پیدا شد و من با شورت بودم و که درباز شد وعلی کلید داشت وبه من گفت پاشو مهمون داریم ومن شلوارکی که رو دسته مبل بود پوشیدم و با بفرما تو علی دیدم که یک مردجوون حدود زیر سی سال که بعد فهمیدیم بیست شش ساله است داخل شد و بعد از اندکی حرف و حدیث پایپ و نیم گرم شیشه و فندک هم درآورد و هرسه نشستیم و همشو تا یک ونیم کشیدیم و بین اون هم خاطرات سکسی هم تعریف میکردیم و نزدیک ساعت دو بود که هرسه لخت شدیم و باهم رفتیم حموم امیر بدنش مثل دختران بدون مو وتمیز و دوشی هرکدوم گرفتیم و آب گرم از دوش وبخار بلند شده وآب را اندکی باز گذاشتم تا زیرمون گرم باشه و هوای سرد آزار دهنده نباشه و امیر با دیدن کیر های ما از خوشحالی آب دهانش راه افتاده بود و هرکدوم روبادستش گرفته بود وکمی برای علی و کمی برای من میخورد و محکم ساک میزد که من فهمیدم که از جنده لاشی ها بهتر و با عشق ساک میزد . کمی کونش را چرب کردیم و اول علی بعد از گذاشتن کاندوم دکمه دار از پشت با کمی فشار همشو کرد تو وتلمبه زد کیر کلفت علی حدود هفده سانتی بود ومال من یه هوا باریک تر و عوضش درازتر بود و مدتی که علی از کون میکرد برای من کیرمو و تخم هامو میخورد و هرسه داشتیم باهم حال میکردیم نوبت من که شد منم کاندوم گذاشتم و راحت زدم تو و تلمبه میزدم به نظرم گشاد بود چون نه امیر نه من مثل کردن علی نبودیم و توهمین موقع بود که امیر خودش پیشنهاد داد که هردومون از کونش بکنیم و ما کمی بشتر چرب کردیمش و روی کیر من نشست و علی از پشت سرکیرشو گذاشت روسوراخ واز بغل کیرم داد توش و تا نصفش که کرده بود امیر کمی دردش اومده بود و علی هم چند دقیقه ای بیشتر از آن جلو نمیبرد حسابی کونش کیپ شده و تنگ و منم کمی تکون تکون به کیرم میدادم و کمی لذت وحال داشتم تا اینکه علی یکباره کیرشو تا جایی که میشد فشار داد و امیر هم مثل مرغ سرکنده از درد هردو کیر بال بال میزد و التماس میکرد علی بکشه بیرون ولی نه علی نه من به التماس های اون توجه نمیکردیم و مدتی هم کف حموم رو چنگ میزد و از درد کیرامون تاب میخورد تا کم کم آرام تر شده وحالا دیگه داشت حسابی حال میکرد علی کشید بیرون و منم همینطور سوراخش مثل چی بزرگ شده بود و علی تو بغل گرفتش و منم از بغل کیرش کجکی کردم تو سوراخ کونش و تلمبه میزدم چند دقیقه که گذشته بود من کیرمو در آوردم وکاندوم را برداشتم و بردم سمت دهانش و دستانمو دور سرش گرفتم و خودم تو دهانش تلمبه میزدم و اونم لباشو دور کیرم گرفته بود وعلی هم ازکونش تند میکرد و یک آن حس کردم آبم داره میاد و گذاشتم که بیاد و همینطور که داشتم جلو وعقب میبردم کیرمو آبم آمد و پاشیدم تو حلقش و با تکون دستم تا قظره آخرشو تو دهانش ریختم که علی هم کاندوم را کشید بیرون و آبش رو صورت و بعد هم رو زبان و دهانش رو سفید کرد و کمی هر سه کف حموم دراز کشیدیم و بعد هم دوش گرفتیم و بیرون از حموم دوباره سراغ کیرم آمد و برایم یکبار کامل خورد و سیر نمیشد و تا اینکه من روشکم رو کف اتاق خوابوندمش تفی روی کونش انداختم و سرکیرمو کردم توسوراخشو مشغول کردنش شدم نزدیک یک ساعتی بود که همونطور میکردمش وهمه بدنم عرق بود و علی هم رو مبل خوابش برده بود و امیر هم عضله وماهیچه های کونش بدرد افتاده بود وقتی دید من کارم تموم نمیشه از درد اشک میریخت و منم محکم تر میکردمش یک آن خواستم دربیارم ازتوکونش وبریزم تو دهانش ولی برای بیشتر عذاب کشیدن و از رو رفتن اونم که شده بود ادامه دادم تا آبم برای بار دوم آمد اینبار داخل سوراخش و بعد آنقدر صبر کردم تا کیرم یواش یواش شل وکوچیک شد تا کشیدم از توش بیرون از نو دوش گرفت و بعد هم من دوش گرفتم و نزدیک شش بود که از پیشمون رفت و منم گرفتم تا ظهر خوابیدم و بعد با حالی بشاش ساعت یک بود رفتم مسافرکشی و علی هم ساعت ده وقتی من خواب بودم پی کارش رفته بود. فقط مطلبی که میخوام بگم اینه که دوستان گی خیلی به کیر های کلفت و دراز علاقه دارن که تو اکثر کسانی که کون میکنن کیراشون باریک تر و اون بنده خدا ها حسرت کیرای کلفت تر و به اصطلاح کیر کس پاره کن دوست دارن هرکی خواست فقط خبر بده خودم میارمش تکونش میدم اصلا خجالت نکشین کیرم درخدمت همه شماست امیدوار از این ماجرای ما خوشتون اومده باشه هرچی کم و کسری رو به بزرگی خودتون ببخشین .بوس بایپایاننوشته روزبه

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *