امیر و تینا

0 views
0%

من مدت دوسالی بود که با کس نبودم و پایان این مدت بفکر سکس از کون بودم تا اینکه تصادفی در خیابان با تینا دوست شدم و البته سوار ماشین کردم و بعد وقتی سعی کردم مخ بزنم خودش پیشنهاد داد و گفت که پنجاه هزار تومان برای سکس میگیره و برای شب تا صبح دویست هزار تومان و من که موقعیت شب تا صبح رو نداشتم و اتفاقی هم مکان داشتم کمی سر مبلغ چونه زدم و آخر سر همون پنجاه توافق کردم و اونم گفت اگر آلتت رو دیدم میتونستم از پشت میدم و خلاصه بعد از اینکه داخل مکان شدیم و لخت شدیم من اولش پولش رو دادم و بعد کمی ساک زد و همون موقع گفت به هیچ عنوان فکر از کون رو نکنم و من هم گفتم باشه و کاندوم گذاشتم و کردم داخل و مشغول تلمبه شدم و هرموقع خواستم سینه هاشو بخورم نمیگذاشت و من هم کفرم داشت درمیومد و نیمساعتی گذشته بود اون عروسک اخمو و من هم با نق نق که نمیخواد بیاد و تمومش کن و خسته شدم و تازه مدل دیگری عوض کردم و از پشت به جلو واونم مدل سگی بود و تند تند تلمبه میزدم که اونم واقعا حال میکرد و فقط بد قواره بود از نظر اخلاق و تلمبه میزدم و تمامی نداشت تا اینکه تینا گفت جون مادرت فقط هرکاری میکنی بکن آبت بیاد و من کمی چرب کردم و ژل روان کننده به کونش زدم و راستی راستی سوراخش تنگ بود و من کمی کردم و بعد هم درآوردم و برش گردوندم و از روبرو کردم داخل و تند تند ضربه میزدم و نوک سینه هاشو تو دهانم میخوردم و تینا کاملا تو حال بود و لذت میبرد که حس کردم داره میاد و چون عادت کرده بودم که موقع آمدن با دستم تکون بدم در آوردم و کاندوم رو برداشتم و با دست یکی دوبار که زدم گفت بریز رو بدنم و راستش جایی هم نبود غیر اون و با فشار شاید آب دوسال بی کسی رو یکجا تخلیه کرده بودم . الان هم تینا خودش ماهی یکبار تو خونه خودش شب تا صبح باهم حال میکنیم و خودش میگه حال میکنه البته اینو بگم رفاقتی .

پایاننوشته samanzelzeleh

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *