اولین بار در کارگاه

1228
Share
Copy the link

خب، من امیر هستم و این اولین داستان منه و کاملا واقعی. پس اگه کم و کاستی داشت، ببخشید دیگه. برای شروع باید بگم که من فول گی نیستم ولی چون مثل اکثر دوستان بیست چهار ساعته از دختر نمیگم، دوستام همیشه منو گی خطاب میکردن. این موضوع اینقدر تکرار شد تا ناخودآگاه علاقه مند شدم امتحانش کنم. این موضوع اینقدر تو ذهنم چرخید و چرخید تا رفتم و تو چند تا این اپ های دوست یابی مثل بی تاک و… با پروفایل گی عضو شدم. چند ماهی رو فقط به چت بی نتیجه با کسایی که خودتون می‌دونین فقط فک میزنن و سکس چت میخوان گذروندم تا بالاخره به کامران برخوردم. چند بار پیام دادیم و خیلی زود آدرس تلگرام داد. مدتی رو با هم چت کردیم و بعد چند روز، به من آدرس برای رفتن داد. دروغ نباشه خیلی میترسیدم و دودل بودم چون داستان زیاد خوندم ولی خوب حشر برش غلبه کرد و رفتم. قرار رو برای هشت شب گذاشت و بهم آدرس داد بدون پلاک البته. اونجا که رسیدم، باهاش تماس گرفتم ولی جواب نمیداد. چندین بار تماس گرفتم و وقتی خواستم منصرف بشم و برم، بالاخره جواب دادو کلی عذرخواهی کرد که تا الان سر کار بوده و این حرفا. رفتم در خونه و برای اولین بار ی نگاهی بهش انداختم. قدبلند بود و لاغر و لباس کار هنوز تنش بود. من و چند کوچه چرخوند تا بالاخره رفتیم داخل. جایی که رفتیم البته نه خونه که یک کارگاه بود. اونجا تازه توضیح داد که قرار بود بعد تعطیلی بیاد دنبالم ولی دیر تعطیل شدن و این حرفا.رفتم داخل و دیدم ی اتاقک کثیف فرش شده آخر کارگاه داره و اونجا بکنه. راستش ترجیح میدادم بار اولم توی ی محیط بهتر باشه ولی خوب حالا که رفته بودم، قصد برگشتن نداشتم. همون اول رفتم داخل دستشویی و خودمو خوب تمیز کردم و بعد اومدم بیرون. استرس داشتم و نمیدونستم چکار کنم که خودش اومد جلو، کاپشنم رو درآورد و دستی به تن و کونم از رو لباس کشید. قبل جلوتر رفتن شاید بهتر باشه خودمو یکم توصیف کنم. من ی قیافه کاملا معمولی دارم. قدم متوسطه (حدود 175) و نسبتا تووپرم. پوستم بیشتر به سبزه میزنه ولی کون خوش فرم وگوشتی دارم.داشتم میگفتم. دستی به تن و کونم کشید و خواست لب بگیره که نذاشتم چون از این که زبون یکی دیگه بیاد تو دهنم چندشم میشه حقیقتش. (البت هنوز امتحان نکردم شاید خوب باشه) اولین نکته مثبت که ازش دیدم این بود که اینجا رو ترش نکرد و مالیدن رو ادامه داد. بعد من که یکم گرم شده بودم، دستمو گذاشتم رو کیرش و شروع به مالیدن کردم. به حد کافی فیلم دیده بود که تئوری بدونم باید چه کنم. یکم براش مالیدم و بعد دستمو بردم تو شلوارش. کیرش کوچیک بود و لاغر. حتی کوچکتر از مال خودم. فک نمی کنم بیشتر از سیزده سانت بوده باشه. این موضوع البته منو خوشحال کرد چون بار اولم بود و قصد نداشتم جر بخورم. براش بازم مالیدم که بلند شد و شلوارش رو پایین کشید و گفت شروع کن. بخورش.برای این کار کمی دودل بودم. ولی خودمم نمیدونم چجوری منی که از لب گرفتن هم چندشم میشد، لبمو و آروم دورش حلقه کردم. اولش کمی لیس میزدم. طعم عجیبی داشت و با این که شسته بود، ولی بازم چندشم میشد. ولی بعد کم کم عادت کردم و شروع کردم درست حسابی به خوردنش. سرش رو براش مک زدم و نگاهی به صورتش انداختم. شهوت تو چشاش موج میزد و ی جوووونی گفت که کلی کیف کردم. بعد لبمو کامل حلقه کردم و شروع کردم مثل فیلما عقب جلو بردن سرم. حدود ده دقیقه طول کشید تا یاد گرفتم کمتر دندون بزنم و راه افتادم. از ساک زدن خودمم لذت میبردم و اونم که کلی حال میکرد، در حالت های مختلف دهنمو گایید. حدود نیم ساعتی براش ساک زدم تا منو جدا کرد و شلوارمو کشید پایین.منم سرمو پایین بردم و قمبل کردم آماده عملیات گشادسازی. منتظر انگشت بودم که سر کیرش رو حس کردم که محکم فرو کرد. دردش وحشتناک بود و چهار دست و پا چند قدم فرار کردم و داد زدم. داشتم می مالیدم که بهتر شه که عذرخواهی کرد ولی دوباره با کیرش اومد جلو. من که دیدم قصد نداره انگشت کنه، هلش دادم عقب و گفتم منتظر بشینه، بعد خود بدبختم دست به کار شدم. تف انداختم رو انگشتامو و سوراخو قشنگ خیس کردم و شروع کردم انگشت کردن. یه انگشت و دو انگشت و سومی که وارد شد بس کردم و دوباره کونمو دادم هوا. جلو اومد و ی تف غلیظ انداخت و این دفعه آروم آروم فرو کرد. اگه بگم درد نداشت دروغ گفتم ولی چیزی نبود که نشه تحمل کرد.اول تا نصف فرو کرد، بعد درآورد دوباره تف انداخت و دوباره فرو کرد. این دفعه تا ته رفت و منم ی نیمه فریادی زدم ولی جلو نرفتم زیاد. یکم که نگه داشت و جا باز کرد، شروع کرد تلمبه زدن. اولش دردش زیاد بود ولی کم کم شروع کردم به لذت بردم. نمیشه گفت تو فضا بودم ولی این که کیرش رو داخل خودم حس میکردم، حس جالبی میداد که دوست نداشتم تموم شه. ی چهار پنج دقیقه ای تلمبه زد و بعد کشید بیرون و گفت داشتم میومدم.بعد روی فرش دراز کشید و من رفتم بالا. حالا که فرمون دست خودم بود، آروم نشستم و با سرعت پایین میپریدم (البته نابلدی هم تو سرعتم موثر بود) چند دقیقه کوتاه دیگه هم من پریدم که دوباره درش آورد و منو به پشت خوابوند. اومد روم و هنوز به تلمبه پنجم نرسیده بود که درش آورد و آبشو ریخت روی کمرم و کنارم مثل جسد افتاد زمین. منم که هنوز حشر بودم، حین دستمالی کونم، مثل فیلما رفتم سراغ کیرش و شروع کردم مکیدن که دادش از لذت دراومد. یکم که بهتر شدم، کمی جغ زدم و بعد از اومدن آبم، لباس پوشیدم و اومدم بیرون.ببخشید اگه مشکلی داشت داستان اولم بود. امیدوارم لذت برده باشید.نوشته امیرمهدی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *