اولین خاطره گی من

0 views
0%

سلام این داستان برمیگرده به تابستان پنج سال پیش من تازه راهنمایی را تموم کرده بودم و میخواستم برم دبیرستان که پدرم یه گوشی سونی اریکسون واسم خرید (من چون تک فرزندم معمولا بین همسنام زودتر به خواسته هام میرسم)ما تو یه خونه حیاط دار دو طبقه زندگی میکنیم که هر طبقه یک اتاق خواب داره یه اتاق هم روی پشت بام داریم که قرار بوده انبار باشه ولی از اول اتاق من بوده و همیشه اونجام اینم بگم که بخاطر مخارج ما طبقه پایینو اجاره میدیم اون سال به یه خانواده سه نفره که یه پسر همسن من به اسم علی داشتن اجاره دادیم خب من با علی دوست شدیم و باهم دبیرستان ثبت نام کردیم میرفتیم دبیرستان و میومدیم دیگه همیشه باهم بودیم بعضی شبا پیش من میخوابید اینم بگم که من بدنم لاغر و سفیده علی هم سفید و تپل یه روز چند تا فیلم سکسی یکی از هم کلاسی ها فرستاد واسم اومدیم خونه علی هی میگفت بزار ببینیم من گفتم شب میبینیم شب دوتایی رفتیم زیر پتو فیلم اول گذاشتیم اول فیلم علی گفت عجب کیری داره یکم از فیلمو دیدیم من که راست کردم کیرم تو شرت و شلوار راحتی اذیت میشد درش اوردم که زیر پتو اومد بالا دیدم علی داره نگاه میکنه گفت چیه گفتم کیرم اذیت میکرد درش اوردم دیدم اونم گفت بزار منم در بیارم که دیدم یه کوچولو پتو اومده بالا دست زدم به کیرش دیدم کیرش اندازه انگشت شصت خودمه تازه شق شق حس کردم داره خجالت میکشه دستشو گرفتم کذاشتم رو کیرم اول فقط گرفش بعد شروع کرد به مالیدن یدفعه گفت چرا انقدر کیرت بزرگه منم گفتم بجاش تو هم کونت بزرگه گفت اره همینطور که فیلم میدیدیم و میمالید حس کردم داره ابم میاد گفتم بسه گفت چرا گفتم ابم داره میاد گفت چرا اب من نمیاد گفتم نمیدونم یه فیلم دیگه هم دیدیم و اومدیم بخوابیم دیدم علی پشتشو کرد به من و خوابید منم جای کیرمو تو شلوار درست کردمو از پشت بغلش کردم چسبیدم بهش و دستمو کردم تو شلوارش شروع کردم به مالیدن یکم که حشری تر شد دیدم خودشو میماله به من و کونشو از رو شلوار میمالید به من و دستشو کرد تو شرتم کیرمو در اورد منم شلوارمو تا زانو کشیدم پایین به اونم گفتم تو هم شلوارتو بکش پایین اونم انگار منتظر بود سریع کشید پایین منم محکم بغلش کردمو کیرمو گذاشتم لای کونش و کیرشو میمالیدم که دیدم داره کونشو میماله به کیرم منم دیگه طاغت نیاوردم و آبم اومد ریختم لاش و همونطور بغلش کرده بودم که گفت ابت اومد گفتم اره گفت پس بخوابیم لباسارو کشیدیم بالا و خوابیدیم فردا بعد مدرسه من وازلین از پایین بردم تو اتاقم و علی تا عصر نیومد بالا شب بعد شام دوباره اومدیم بالا بخوابیم که گفت دوباره فیلم بزار گفتم انگار دیشب دوست داشتی گفت تو که بیشتر دوست داشتی فیلمو گذاشتم گفتم امشب باید کامل لخت بشیم بعد ببینیم گفت که مثل دیشب بکنی کفتم مگه دیشب بد بود گفت نه ولی اگه کسی بفهمه آبرو من میره گفتم اگه خودت به کسی نگی هیچکس نمیفهمه مگه من کسخولم به کسی بگم حالا لباساتو در بیار اونم لخت شد و رفت زیر پتو منم خوابیدم بغلشو با وازلین لای کونشو چرب کردم و گفتم دمر بخواب خوابید گذاشتم لاش و شروع کردم به تکون دادن اونم حال کرده بود و فیلم میدید بهش گفتم چهار دستو پا شو اونم شد منم کیرمو چرب کردم و میمالیدم به سوراخش گفتم شل بگیر گفت میخوای چکار کنی گفتم میخوام بکنم توش گفت درد داره؟گفتم اگه شل بگیری نه بعد خیلی آروم کردم توش و آروم تکون دادم چون درست قنبل نکرده بود تا نصفه میرفت توش یکم عقب جلو کردمو آبمو خالی کردم تو کونش این شروع بچه کونی شدن علی بود و سه سال دبیرستان که مستاجر ما بودن هفته ای دو یا سه شب که میومد پیشم میکردمش بعد یه مدت واسم ساک میزد و بعد میکردمش تا یه روز همینطور که سگی میکردمش و کیرشو میمالیدم آبش اومد بعد از این که از خونه ما رفتن هم دو سه باری اومد و کردمش یه روز هم بهش زنگ زدم بیاد که گفت دیگه از کون دادن بدم میاد و دیگه نمیدم منم دیگه زنگ نزدم نوشته امیر

Date: August 4, 2022

One thought on “اولین خاطره گی من

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *