اولین رابطه با همسرم

1027
Share
Copy the link

سلام باران هستم 22 ساله وهمسرم پیمان 34ساله میخام اولین رابطمون براتون بگم تازه عقدکرده بودیم ک سعی داشت پردم بزنه ولی من همیشه تو رویاهام اولین سکس جور دیگه تصور میکردم و ازش خواستم مرخصی بگیره و بریم شمال 12شب حرکت کردیم 7صبح رسیدیم بابلسر خیلی خسته بودیم و یه متل گرفتیم ویه دل سیر خوابیدم خواب بودم که یه گرمی ما بین چاک کونم حس کردم کیر مردم بود که خیلی کلفتو دراز بود و همیشه از رابطه باهاش میترسیدم شروع کرد ب مالش سینه و کسم داغ داغ شده بودم وخیلیم میترسیدم کم کم اومد روم وشروع کرد ب خوردن لبم و کیر داغش روی کسم حس میکردم حال بدی داشتم سینهام میمالوند از لبم تاکسم شروع کرد ب لیس زدن جیغم داشت میرفت هوا ویکم قلقلکم میمد 10دقیقه دراین حالت بودیم ک ازم خاست کیرش بخورم بدم میمد ولی مردم بود ومیخاستم نیازش برطرف کنم شروع کردم ب کیرش خوردن اونم موهام گرفته بود ونوازش میکرد ومنو حول داد روی تخت و روغن بچه زد بکسم خیلی میترسیدم داش اشکم درمیومد سینهام گرفته بوی واروم اروم کرد توی کسم وای داشتم آتیش میگرفتم نفسم بالا نمیمد خیلی درد داشت وشروع کرد اروم به تلمبه زدن چند قطره خون اومد ولی من ازشدت درد فک میکردم ی گالون خون ازم میاد وبعد منو روبه پشت کرد وشروع کرد ب تلمبه زدن حس عجیبی بود درد همراه بالذت صدای نالم اتاق فراگرفته بود حرکات تلمبه زیاد شد ارضاشده بودم حس میکردم تموم بدنم خالی شده بود ک هم زمان بامن شوهرمم ارضا شد و آبش ریخت روی شکمم و همو بوس کردیم حس خستگی داشتم ودوباره ی دل سیر خوابیدیم وتموم 4روز شمال باهم 3بار درروز سکس داشتیم ولی تا وقتی ک زایمان طبیعی انجام ندادم همیشه مثل روز اول درد و لذت داشتم امیدوارم خوشتون آومده باشه نوشته بارانا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *