اولین سکسم با دوس دخترم

0 views
0%

سلام من با ی دختری دوس شدم بعداز مدتی ما باهم خیلی صمیمی شدیم خیلی که انقد رومو باز شد که باهم حرفای سکسی میزدیم..من ی مدت فکرم شده بود یه م قعیتی ایجاد کنم سکس کنیم من بچه مازندرانم …یروز باهم قرار گذاشتیم بریم دریا رفتیم دریا تو پلاژ دوستم به رفیم گفتم برادر قلیون دوسیب مشتی واسم بزن یکیو اوردم که باید تلخ تلخ کنم اونم گرفت جارو واسم ردیف کرد …چند بار به دوست دخترم منظورمو رسوندم میخام چیکار کنم چند بار پافشاری کرد بعد رازیش کردم عشقم نفسم عمرم بدون تو میمیرمو از این چیزا نرمش کردم بعد قلیون کشیدنمو بردمش تو دکه دوستم یه اتاق داشت که واسه استراحت مارفتیم داخل .باز پشیمون شد من باز ارومش کردم سریع لبشو خوردم بیچاره مات موند چیکار کنه بعد دیدم اونم همکاری میکنه بعد مانتوشو باز کرد منم بند سوتینشو باز کردم اون دراز کشید رو تخت سینشو اروم اروم میمالیدم دیدم خ ش اومد سینشو میمالیدم دیدم صداش دراومد اخ اوف نفسم یواش تر بمال دردم میاد من اروم میمالیدم بعد لختش شد کامل شورتشو دراوردم قبل لخت شدنم بعد شلوارکمو کندم کیرم شده بود کیر ارنولد خخخخخخ.بعد اونو بلند کردمو نشوندم گفتم کیرمو ساک بزن اون شرو کرد ب ساک زدن لبش کوچیکو گوشتی بود خیلی باحال بود خیلی بعد سریع برگردوندمش کوسشو میخوردم دیدم نه واقعا اونم از خداشه دیدم سرمو کشید سمت لبش لبشو خوردم بدنش چه عطری داشت واقعا تمیزو خوش بود خیلی حال کردم بعد یکم توف زدم بکونش کیرمو یکم بازی دادم رو کونش بعد یوخته فشار اوردم چون محیط عمومی داد اروم میکشید بعد هی سفت میکرد منم بی رحمی فشار اوردم داخل بعد چند دقیقه ای نگه داشتم دیدم خون دار میاد دور کونش ترسیدم یکم شرو کردم با داخلو بیرون چه حالی .یاد حرکتمو سریع تر کردم داشتم دیونه میشدم بدنم داغ شده بود خیلی بعد از 10 دقیقه کیرمو دراوردم بعد ی نفس کشیدم دیدم اون داره گریش میگره لبشو بوسیدمو ارومش کردم …انقد سینش توپلو توپی بود که نگو . کسش از حشر زیاد باد کرده بود وای خدا صحبتشو میکنم از حال میرم …بعد چوچول کسشو خوردم کله کیرمو اروم میمالیدم خوش اومده بود میگفت فشار بده میگفتم باشه ولی فشار نمیاوردم میترسیدم بکارتشو از دست بده اروم اروم بالا پاین میکردم بعدشم همینارو تکرار کردم تا منیم اومد ریختم رو کسش بعد دوبار گذاشتم تو دهنش یه ساکی زدو گفت گقد شوره منیت گفتم جدی نمیدونستم تا حالا منی شوره بعد اونم دو دقیق بعد خودم با لیسیدن کسش ارضا کردم این بود سکسمون حالا خوب مسخرشو نمیدونم من لذت بردم .اگه نظر بدید ممنون میشم داستان نذاشتم فحش بشنوم مرسی دوس دارم نظرتونو بدونم.نوشته مهربون

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *