اولین سکسم با سارا جون

0 views
0%

سلام به همه دوستای جیگرو اسمی که دوستام صدام میکنن هرکولوست چن پرورش اندام کار میکنم وهمش تو حجمم چیکار کنم تو خونمه بگذریم از این حرفا میخام بهترین سکسمو بهتون بکم شاید خوشتون بیاد اهل دروغ اغراقم نیستم سعی میکنم خلاصه بگم تا داستانمو بخونین من تا سن بیست سالکی کس ندیده بودم خودمونی بگم عورضشو نداشتم وازطرفی همش فکر ورزشم بودم تا اینکه یک روز دادشم که دانشجو بود بهم گفت میخای با سارا دوست بشی منم از خدام بود گفتم چرا که نهشمارشو گرفتم وبه بدبختی باهاش دوست شدم وبهم اس میدادیم چند ماهی شد اعتمادشو جلب کردم یک قرار گذاشتم اونم پارک ضفرخلاصه بکم وقتی منو دید فکر نمیکرد اینقد هیکلی باشم و اولین حرفش گفت چه بازوهای داری هیچ وقت یادم نمیره و یه ربعی صحبت کردیم بعدش من نمیتونستم چی بگم گفتم بهتره تو ماشین صحبت کنیم سارا فک کنم ترسید گفت باید برم دیرم شده وقتی رفت با خودم گفتم سارا جون پرید ولی یه ربع بعد اس داد که من رسیدم آزادی خوشحال شدم و همچی دادشم گفتم همش به دادشم میگفتم دادشی حالا چیکار کنم تا بیاد خونه برادر گلم بهم گفت که چه صحبتای بکنم تا بیاد ومنم هر چی دادشم میگفت عمل میکردمیک ماه بعد از این همه اس زنگ میزدم خوب باهاش راحت شدم وبه بدبختی اومد خونه اینم بهتون بگم خونه من و سارا هشت ساعت راه بود واسه همین قرار دومی اینقد طول کشید داشتم میگفتم سارا خوشکلم اومد خونه منم بعد از چند ماه حرفی شدم و رفتم آشپزخونه ی لیوان آب واسش دادم سارا جون قیافش ترسیده بود منم بهش گفتم راحت باشه کسی غیر از من وتو نیست نمیدونستم چی بگم و چیکار کنم ی مرتبه بهش گفتم میخام بوست کنم اونم چیزی نگفت بوسش کردم به خودم گفتم هر جور شده میکنمت بعد چند دقیقه بعدش بهش گفتم بیا سرتو بزار رو پاهام تا بدونم باهام راحتی اولش ی کوچولو پا فشاری کرد ولی بعدش اومد رو پاهام خوابید منم که پاهامو دراز کردم بودم نا خواسته سرم گذاشتم رو صورتش وای چقد نرم بود وشروع کردم به بوسیدنش اونم میگفت بسه منم بهش گفتم تو رو نبوسم کی رو ببوسم بعدش آروم با دو تا دستم صورتشو گرفتم شروع کردم لب گرفتن اولش ی کوچولو خجالتش شد ولی دیدم انگاری خیلی مزش داد بعدش هر دوتامون حشره ای شدیم بعد مانتوشو دراوردم بعد مث دیونه ها بدون اینکه بقیه لباس در بیارم شروع کردم به خوردن سارا جونم همش میگفت بسمه منم دیدم سکس داره بجه بازی در میاره شلوارشو تا نصفه در اوردم. دست کردم شورتش دیدم ی کوچولو خیس شده شروع کردم مالیدنه کسش که ی. مرتبه دست گرفت رو کیرم وای دیونه شدم منم به شوخی گفتم دوس داری کیرمو که دید خندید منم کیرمو میکشیدم رو کوسش بعد چند دقیقه کیرمو گذاشتم وسط سینه هاش ی ده مین شد بعد ابمو ریختم روش اعصبانی شد وبعد از اون سکسمون که فکرشو نمیکردم باهام باهام باشه ولی خوشبختانه هنوزم هستش و الان دو سال میگذره اومید وارم فقط حرفامو باور داشته باشین ودر اخر هم خوشتون اومده باشه همتونو دوست دارمنوشته هرکول

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *