اولین سکس با همسر سابقم

0 views
0%

سلام من ساسان هستم و میخوام اولین سکسم رو با همسری که به خاطر مسائلی طلاق گرفتیم رو براتون تعریف کنم.شب عروسی بود خیلی استرس داشتم بالاخره زمان رقص شروع شده بود دو ساعت من و ریحانه (همسرم) با هم رقصیدیم دهنمون سرویس شد بعد چند ساعت وقت شام شد بقیه شام خوردن من و ریحانه وقت نکردیم شام بخوریم.ببخشید اگه خلاصه میگم آخه میخوام به قسمت سکسیش برسم.تا برسیم خونه سرویسمون کردن هی وسط خیابون فامیلا میپیچیدن جلومون میگفتن باید برقصی خلاصه به گو خوردن انداختنمون بالاخره ساعت 3 نصفه شب همه رفتن ریحانه رو مبل نشسته بود گفت میره لباس عوض کنه من داشتم تو آشپزخونه شربت درست میکردم ، براش بردم تو اتاق در و که باز کردم دیدم یه تاپ قرمز براق با شلوار صورتی پوشیده ماتم زد بهم گفت چیه چرا اینطوری نگام میکنی ؟ گفتم آخه خیلی خشکل شدی گفت ممنون،گفتم بفرما شربت عزیزم ، شربتو برداشت و خورد منم خوردم ازمتشکر کرد منم گفتم قابل شما رو نداشت خانومی یه بوس روی لباش کردم و نمیدونم چی شد که پرید روم و منو بوسه بارون کرد گفتم عزیزم نکن یه دفعه کنترلمو از دست میدما گفت اشکالی نداره گفتم پس خودت خواستی منم باهاش شروع کردم، جفتمون حشری شدیم یدفعه با یک حرکت تاپش رو در آوردم یه سوتین بنفش برش بود از لباش اومدم پایین تر رو گردنش سینه هاش رو فشار میدادم کم کم آه و اوهش شروع شد سوتینش رو هم در آوردم چه سینه هایی داشت،متوسط-نرم و زیبا هی با نوکش بازی میکردم و سینه هاش رو میخوردم پیرنم رو درآورد با شلوارم منم شلوارش رو درآوردم شرتش خیس بود از روی شرت کسش رو میمالیدم و سینه هاش رو هم میخوردم رفتم پایین تر به نافش رسیدم هی میخوردم، بالاخره شرتشو در آوردم ماتم زد خیلی کسش سفید و بی مو بود شروع کردم به خوردن کسش یه دستم هم به سینه هاش بود،چوچولش رو میمکیدم و زبونم رو دور کسش میزدم عجب آه آهی میکرد هی به موهام چنگ میزد ، بلندم کرد شرتمو در آورد کیرم رو دید یه لحظه کپ کردم گفتم چیزی نیست،کیرم زیاد بزرگ نبود ، بهش گفتم میخوری ؟ گفت باشه ، یه ده دقیقه ای خورد حسابی خیسش کرد. رو به بالا خوابوندمش کیرم رو رولبه ی کسش بالا پایین میکردم خیلی آه آه میکرد منم حشری تر میشدم ، گفتم خانومی آماده ای ؟ گفت آره فقط آروم بکن گفتم چشم، به کسش تف زدم و کیرم رو هم خیس کردم گذاشتم لب کسش و با یه فشار تا نصفه کردم تو یکدفعه یه جیغ بلند کشید کسش رو نگاه کردم دیدم هم کیرم هم کسش خونی شده کیرم رو درآورم با دستمال هم کسش و هم کیرم رو پاک کردم و تا خواست چیزی بگه دوباره کیرم رو گذاشتم لب کسش و دادم تو دوباره جیغ کشید ولی ایندفعه چسبوندمش به خودم و آروم آروم تلمبه میزدم خیلی جیغ میزد ولی یواش یواش دردش کم شد و حال میکرد تلمبه زدنم رو تند تر کردم سینه هاش رو محکم فشار میدادم و اونم آه آه میکرد داشت آبم بالاخره داشت آبم میومد سریع کیرم رو در آوردم و آبم رو ریختم رو شکمش. بی جون کنارش افتادم گفتم دو دقیقه دیگه تمیزت میکنم دیگه خوابمون برد تا صبح با صدای آه و ناله ریحانه بیدار شدم درد داشت کمرش رو گرفته بود استرس برم داشت ترسیدم ، بهش گفتم الان لباسمو میپوشم و میبرمت بیمارستان کمکش کردم لباساش رو بپوشه سریع خوابوندمش عقب ماشین و حرکت کردیم به طرف بیمارستان اونم با یه ماشین گل گلی سریع بردنش رو تخت و دکتر اومد یه سرم بهش وصل کرد منو فرستادن بیرون ظاهرا دکتره از سوالایی که از ریحانه پرسیده بود فهمیده بود که ما سکس داشتیم، اومد بیرون با استرس گفتم چی شده دکتر گفت طبیعیه یه نفس عمیق کشیدم و رفتم پیش ریحانه.این داستان سکس من بود با ریحانه جونم امیدوارم خوشتون اومده باشه.نوشته ساسان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *