اولین سکس تو اولین روز

0
Share
Copy the link

من ۲۰ سالمه.دانشجو ام .لاغرم و بسیار سکسی.وجدانا پسر جذابی ام هستم.تو همین روزای عید بود که پسرخالم مهدی زنگ زد و گفت بیا چند روز‌ در بوتیک من به جام واسا.دارم میرم مسافرت .اخیرا هم یه فروشنده دختر اضافه کرده بود.خلاصه من رفتم و واسه اولین بار زهره خانم رو دیدم.یه دختر ۲۸ -۲۹ ساله .قد بلند و تو پر. قیافه جذابی هم داشت.باهاش اشنا شدم و از صبح با هم بودیم تو بوتیک و کار کردیم خیلی عادی.اون ظهر میرفت خونه و دوباره از ساعت ۵ عصر میومد. ظهر شد و اومد خدافظی کنه بره دیدم از تو کمد پایین کفششو در اورد. تازه دیدم که دمپایی پاشه. منم که عاشق فوت فتیش و ….یه پای صاف و سفید و تمیز. با ناخن لاک زده.قرمز..حشری کننده بود.اینو دیدم کلا رفتم تو یه دنیای دیگه. من بدجور به پا علاقه دارم.همینجور که کفش میپوشید فقط به حالات پاش نگاه میکردم..اووووووف.چه پایی داشت.از وقتی که رفت همینجور تو فکر پاش بودم. وقتی پا میبینم دیگه به کس و کون و.. فکرم نمیکنم.در این حد.زهره رفتو منم دیگه درو بستم و‌رفتم طبقه بالا مغازه که استراحت کنم. انبار مغازه هم همون بالاس.حدود ساعت ۲ بود که رفتم بالا و خوابیدم.با یه صدایی از خواب پاشدم.چشممو باز کزدم دیدم زهرس . ریموت درو داره و در باز کرده و اومده بود بالا جنس ببره پایین. چشممو باز کردم که پاشو تو دمپایی دیدم دوباره. داشتم دیوونه میشدم.. نمیدوستم چکار کنم.دلم میخواست با پاهاش جق بزنم. تا رفت پایین شروع کردم به جق زدن.حشرییییی شده بودم بدجور.وسطای جقم بود که دیدم جلوم واساده.اصلا تو این فکر نبودم که شاید باز بیاد بالا.فقط و فقط به پاهاش فکر میکردم.اون منو دید با اون وضعیت.منم اونو. دوتامون شکه بودیم. چند لحظه ای فقط نگاه کردیم همو… یهو گفتم میشه یکم با هم باشیم.هیچی نمیگفت.میترسیدم خودمم ولی پاشدم رفتم سمتش.تکون نمیخورد. دستشو گرفتم .اونم بدش نمیومد.چون هیچ مقاومتی نداشت.ریموت درو زدم و بستم.اروم بغلش کردم.یکم لب گرفتیم…اوووم.عالی بود لباش.. دستشو زد به کیرم. نمیدونستم باید چکار کنم.اولین بار بود یه دخترو دست میزدم. نشستیم… اولین کاری که کردم افتادم رو پاهاش به خوردن… انگشتاشو لیس میزدممم… کله پاشو خوردم… باکره بود.اونم انگاری اولین بارش بود.. شروع کرد به ساک زدن برام… اینقد پاهاش حشری کننده بود که فکر دیگه ای جز پاهاش نداشتم.. به پشت خوابید و کیرم گذاشتم لای انگشتتش… هی مالیدم هی مالیدم…اونم خیلی حال میکرد با این کارا.. همین حالت بود که ممه هاشو گرفتم و کیرمو میمالیدم به پاهاش .ابم اومد و ریختم رو انگشتاش… بعدم تو بغل هم خوابیدیمو لب گرفتیم و‌مالیدیم همو تا یه چند دقیقه ای.از اون روزم باهم رابطه داریم و در حد ساک و مالیدم. نه از کس میکنم چون پرده داره و نه علاقه ای به عقب دارم..ولی فوق العاده پاهای حشری داره..اگه سنش بهم میخورد حتما باهاش ازدواج میکردم که خودمم پرده نازشو پاره کنمخوشحال میشم نظر بدیدنوشته Sahand766

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *