اولین سکس در راه پله

0 views
0%

سلام اسم من علیرضا ست .تاحالا داستان ننوشتم اما گفتم بذار حالا یکی ازخاطراتمو براتون بگم.من18 سالمه و زهرا 16 سالشه . ما باهم 5ماه بود ک دوست بودیم همش باهم تو خیابونا قرار میذاشتیم و تو کوچه های خلوت لب میدادیم و حال میکردیم . تا حالا فرصتی پیش نیومده بود ک برم خونشون .تا اینکه موقعه ی امتحانای دی ماه بود .که زهرا بهم اس داد و گفت فردا بعد از امتحان میام دمه مدرستون تا باهم بریم خونمون . منم ک از خدا خواسته خودمو آماده کردم .شبش بهم گفت خونه خالی نیست اما توی راه پله میتونیم بریم . منم آدمی هستم که میترسم ک نکنه کسی ما رو ببینه یا پلیس بگیرتمون . اما بازم قبول کردم .ساعت9 امتحانو دادم و اومدم بیرون منتظرم بود . باهم یه تاکسی سوار شدیم ک بریم خونشون .مم عادت داشتم هر کاری که میخوایم بکنیم رو قبلش تو اس بهش میگفتم. تو تاکسی دستمو گذاشتم لای پاش و هی میمالیدمش اونم از استرس زیاد و حالی ک داشت میکرد دیگه نفسش بالا نمیاومد . تا اینکه رسیدیم نزدیکه خونشون .خونشون یه آپارتمان بود که طبقه های 1 و 5 خالی بودن . اول رفت تو دید اوضاع خوبه اومد درو باز کرد باهم رفتیم تو انقدر حشرم زده بود بالا که بدنم داشتم تو گرما میسوخت .تمامه بدنمم هم میلرزید چون میخواستم اولین سکسمو تو راه پله انجام بدم .رسیدیم طبقه 5 .با لباس مدرسه هم بود .واقعا خوشگل بود . آوردمش گوشه ی دیوار و شروع کردم به خوردنه لباش انقدر دوستم داشت که هر کاری میگفتم برام میکرد . بعدش مقنعه ش رو در آوردم و شروع کردم به خوردنه گوشش خیلی رو اونا حساس بود کم کم نفساش تند تر شد . منم تز بس خورده بودم دیگه دهنم خشک شده بود . بهش گفتم حالا نوبته تو ک بخوری تا حالا کیر ندیده بود بیچاره وقتی داشت شرتمو میکشید پایین دستاش میلرزید خودم کمکش کردم تا کیرمو در آورد . نشست رو پله ها و آرم کیرمو کرد تو دهنش وای برای آولین بار بود خیلی بهم حال داد .وقتی کیرم میرفت تو دهنش یه حس خنکی بم دست میداد . من زود ارضا میشم .بعد 5دقیقه خوردن داشت آبم میاومد سره زهرا رو محکم گرفتم و خودم جلو عقب کردم وای وقتی دندوناش به کیرم میخورد .حال میکردم تا اینکه آبم اومد اون نتونست بخوره همشو ریخت بیرون . منم بغلش کردم و یکم آرومش کردم چون داشت بالا میآورد. بعدش به صورت سگی روی پله ها وایستاد . منم یکم تف به کیرم زدم . دستمو مالیدم به کسش و از آبش مالیدم روی سوراخه کونش دیگه کاملا آماده بود .کیرمو گذاشتم رو سوراخش هر کاری کردم تو نمیرفت چون شلوارش رو کانل پایین نیاورده بودم و اینکه نمیتونس پاهاش رو باز کنه . بعد یکم دیگه تف زدم کیرمو گذاشتم رو سوراخش فشار دادم اما نمیدونم چرا یکهو همش رفت تو .وایییی همون موقع بود که نفسش دیگه بالا نمیااومد من بقط جلو دهنش گرفتم ک داد نزنه مامانش اینا چیزی بفهمن .کیرمو در آوردم یکم بغلش کردم تا آروم شد بعد دوباره کردم تو کونش و جلو عقب میکردم واقعا موقعیت اونجا سخت بود چون نمیشد تند تند کرد.اونم دیگه کم کم اه اه شروع شد اما خیلی آروم اینکارو میکرد . تا اینکه آبم اکمد و همشو ریختم تو کونش وقتی کیرمو در آوردم چند قطره آبم ریخت رو شلواره مدرسش ک سورمه ای بود .سریع پاکش کردم انا بازم جاش معلوم بود .حالا من بیحال بودم نوبته اون بود که ارضا شه .بردمش گوشه دیوار و شروع کردم با دستم کسشو مالیدن همینطوری هم نافشو میخوردم ک دیگه داشت بیهوش میشد اونم هی اه اه میکرد .کم کم حشرش زد بالا و شروع کرد به خوردن صورته من . منم هر کاری کردم نتونستن ارضاش کنم اونم باید زود برمیگشت خونه چون مامانش شک میکرد . خودش گفت دیگه بسه من ارضا نمیشم .منم ک خسته شده بودم ولش کردم با دستمال خودمو پاک کردم اونم خودشو پاک کرد به سختی میتونست راه بره .از هم یه لبه حسابی گرفتیم و بغلش کردم کله سکس ما 30دقیقه طول کشید. من اومدم بیرون و سریع برگشتم خونه .از اون روز به بعد یه بار دیگه کردمش و بعد باهم بهم زدیم .به هر حال ببخشید اگه بد بود تا حالا داستان ننوشتم . و این داستان واقعا واقعی بود …..نوشته‌ علیرضا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *