اولین سکس من با دوست دختر پسر داییم

0 views
0%

تمامی اسامی مستعارهمن اسمم امیر هستش 21 سالمه تا سال 90 هیچ دوست دختری نداشتم و هیچکسی رو نکرده بودم به جز چند پسر =D اونم در دوران اوایل بلوغم …خلاصه سرتون رو درد نیارمپسرعموم یه دوست دختر داشت به اسم شکوه که مطلقه بود بعد از مدتی ولش کرد و شماره ش رو داد به پسرخاله و از اونجا که پسرخاله م خایه اینکارا رو نداشت من دزدکی شماره دختره رو از گوشیش برداشتماویل پا نمیداد ولی رامش کردم تا حدی هم با سکستل رامش کرده بودم آخه خیلی عشری بود یه دختر قد متوسط سبزه با چشمای درشت و اندام سکسی و حشری نمیدونی پشت تلفن تا اسم کیرو میشنید میگفت آب کوسم راه افتاده ولی بلد نبودم چجوری ازش سکس بخوامتا اینکه یه شب خودش زنگ زد داشت گریه زاری میکرد (بعدش فهمیدم حشری بوده ) و از پسر داییم گله میکرد من هم فرصتو مناسب دیدم و بهش گفتم عزیزم تو به هم صحبت نیاز داری میتونی به من اعتماد کنی بهم گفت بیا خونه مون ، آقا من هم که تو دلم عروسی بود رفتم اصلاح کردم و یه جق حسابی هم زدم رفتم خونه شون از بالا دیوار پریدم رفتم اتاقش دیدم با چادر نشسته و صورتش رو ازم پوشیده هم خنده م گرفت هم ناراحت شدم (مث اینکه قرار بود وسه کردنش اومدم وسم حجاب پیاده کرده ) اومد کنارم نشست و گفت چرا اومدی ؟ گفتم اومدم پیشت باشم به حرفات گوش بدم گفتم مگه به مهمونت آب تعارف نمیکنی ؟ رفت که آب بیاره نشست باریکی کمرش رفت تو چشام و کون گنده ش کیرمو بلند کرد بعد از اینکه آب خوردم یواش با انگشتم رو پشت دست و صورتش رو لمس میکردم دیدم داره حشری میشه لبه پیرهنش رو گرفتم افتاد رو سینه هام لباشو با ولع بوسیدم بعد رفتم سراغ گردن و گوشاش رو خوب لیس زدم دیدم داره آه ش بلند میشه دستمو بردم تو شلوارش انگشت کردم تو کوسش دیدم خیس خیسه یه دقیقه ای کوسشو مالیدم با ناله بهم گفت امیر جان بکن تو کوسم زود باش بکن داشت التماسم میکرد منم با این حرفش شق کردم لباسامو در آوردم ، شلوارشو در خوابوندمش رو زمین آوردم شروع کردم به تلمبه زدن چون قبلش یه جق حسابی زده بودم میدونستم آبم به این زودی نمیاد تا جون داشت کردمش به همین یه حالت ده دقیه طول کشید آبم اومد ریختم تو نافش یه لیوان آب خوردیم دوباره شروع کرد به حرف زدن گفت تا حالا هیچکی منو به این خوبی نکرده بود ، امیر جان خیلی کیر قشنگی داری ، کیر درازت وقتی میخورد به دیواره روبرویی کوسم خیلی حال میداد دستشو برد کنار کیرم شروع کرد به مالیدن کیرم دوباره راست کردم این دفعه من خوابیدم اون نشست رو کیرم و شروع کرد به بالا و پایین پریدن 4 دقیقه همینجوری پرید تا بهم گفت عزیزم داره آبم میاد یه جیغ کوچولو زد و ساکت شد ارضا شده ، بهش گفتم قمبل کن از کون بکنمت گفت نه من دردم میاد ، کونشو انگشت کردم دیدم خیلی تنگه کیر کلفتم جا نمیشه قمبل کرد چنان تپوندم تو کوسش سرش خورد زمین جیغ زد دهنشو گرفتم شروع کردم به تلمبه زدن دیدم اشکش در اومد بعد از ده دقیقه از حال رفت گفت کونمم یه بار آزمایش کن ببین میره ، تف انداختم تو سولاخ کونش گذاشتم در کونش تا فشار دادم دیدم داره نفس نفس میزنه ، خوابید رو زمین عین مرغ سر بریده کونشو اینور اونور تاب میداد همینجوری که تکان میخورد امونش ندادم لنگاشو بردم هوا دوباره کردم تو کوسش تا جون داشت کردمش فک کنم دوباره ارضا شد بعد از بغل خوابیدیم از پشت کردم تو کوسش تا 10 دقیقه ای اینجوری کردمش بعد آبم اومد ریختم در سوراخ کوسش هر دو خسته و کوفته افتادیم چند دقیقه بعد دوباره خواست بکنمش گفتم نه نمیشه باید برم خونه گفت شبو همینجا بمون گفتم باید برم . ساعت 3 شب بود باید پا پیاده میرفتم 5 کیلومتر تا به خونه مون برسم . کیرم باز شق شده بود اما رفتم بعد از اون روز تا یه هفته نتونستم بهش زنگ بزنم وسه همین ازم دلخور شد ، الان دو سال میشه کس نکردمفقط همون یه دوست دخترم بود خودم با دستای خودم پروندمش . نوشته cfz-sexyboy

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *