اولین سکس من با سعید

0 views
0%

من 28 سالمه و این اولین سکسی که من داشتم.چند وقت بود که تو سایتهای مختلف دنبال یه دوست می گشتم چون تنها بودم تا بالاخره تو یه سایت یه دوست پیدا کردم بعد از چند دفعه چت شماره تلفونمو بهش دادم به بهم تلفن زد.تلفنها ادامه داشت تا اینکه شروع کرد به حرفهای سکسی زدن و راجب کیرش یه چیزایی گفتن، منم که تجربه سکسی نداشتم خیلی کنجکاو شده بودم که کیرشو ببینم .اون یه مرحله سکس کامل رو تلفنی واسم توضیح داد خیلی حشری شده بودم ولی مشکل اینجا بود که من پرده داشتم و نمی تونستم سکس داشته باشم ولی اون بهم گفت که راههای زیادی واسه سکس هست که به پرده صدمه نمیزنه.خلاصه این رابطه ادامه داشت تا اینکه یه روز منو به خونشون دعوت کرد.منم رفتم از در که رفتم داخل دیدم که یه شلوارک پاشه جلو اومد و باهام دست داد و منو به سمت هال راهنمایی کرد.بعد رفت تو آشپزخونه و واسم یه چای آورد منم از فرصت استفاده کردم و اطرافو دیدم بعد داشتم عکس روی شومینه رو نگاه می کردم که منو از پشت بغل کرد که کیرشو که حسابی شق شده بود رو روی کمرم حس کردم حس خیلی خوبی بودبعد نشستیم کمی با هم صحبت کردیم و کم کم شروع کردیم به بوسیدن هم.زبونشو تو دهنم می کرد و تکون می داد و لبامو با دندون می گرفت و می کشید بعد لباسمو درآورد و بهم اشاره کرد که تو هم شلوارک منو دربیار .راستشو بخایین من خیلی کنجکاو شده بودم که کیرشو ببینم پس شلوارکشو کشیدم پایین خیلی جالب بود واسم دقیقا همون چیزی بود که راجبش واسم توضیح داده بود یه کیر کلفت بلند که کمی رنگش تیره تر از رنگ بدنش بود.1حسابی حشری شده بودم دلم می خواست منو بکنه .پاهامو بلند کرد و شورت و شلوارمو با هم درآورد و یه نگاه حشری به کسم انداخت بعد خودش انداخت روی من.بعد پاهامو بلند کرد گذاشت رو شونش و کیرشو گذاشت لای کسم که حسابی خیس شده بودچه حالی داد و شروع کرد به جلو عقب کردن. خیلی حال میداد بعد پاهامو حسابی از هم باز کرد و کیرشو گذاشت در کونم بهش گفتم سعید دردم نگیره گفت اصلا نترس من یه جوری می کنم که کیف کنی.بعد یواش یواش شروع کرد به هل دادن یه کم دردم گرفت ولی وقتی کیرشو تو کونم دیدم خیلی خوشم اومد شروع کرد به تلمبه زدم کونم درد گرفته بود ولی کیفش بیشتر از دردش بود کیرش اینقدر شق شده بود که تو کسم احساسش می کردم بعد از چند دقیقه کیرشو کشید بیرون و آبشو خالی کرد رو شکمم.و کنارم دراز کشیدنوشته‌ مینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *