اولین سکس من و آرش

0 views
0%

اسم من نفس،۲۴ساالمه خانواده ام فرانسه هستن ولی من ایران رو ب هر جای دیگه ایی ترجیح میدم بیشتر یجورایی لج کردم این ک ب کی لج کردم رو نمیدونم ولی طوریه ک میخام ثابت کنم توی ایران با عقاید و طرز فکر خودم زندگی میکنم چیزی ک خانوادم معتقدن توی ایران ممکن نیست،بهرحال بگذریم ،من تنها زندگی میکنم البته گاهی آرش هم پیش ام میاد آرش دوست پسرمه ک تقریبا سه ساله با همیم ارش خیلی از عشق حرف میزنه ولی من فک کردن ب رابطه ی جدی رو هم زود میدونم واسه ی خودم خب البته ارش هم حق داره یجورایی دختری مثل من شاید هیچوقت دیگه توی زندگیش نیاد چون ارش قیافه ی معمولی داره ولی در عوض مربی بدنسازیه و هیکلش عالیه و خب وضع مالی خوبیم نداره و من دقیقا نقطه ی مقابل ارش هستم و تقریبا دختر ثروتمندی ب حساب میام ک همش رو مدیون پدرم هستم و از زیبایی هم کم ندارم چشم و ابروی مشکی و خوش حالت و موهام ک خیلی بلنده و تا زیر باسن میرسه و لبای درشت و دماغ متناسب ک خب اگه عملش کنم بهتره ولی من خودمو همین طوری دوست دارم و خب از اندامم بگم سینه هام ۷۵و قدمم۱۷۲و کون خوشفرم و سفیدی دارم ولی زیاد بزرگ نیست و کمرمم خیلی باریکه البته اینا تعریف نیست بیشتر توضیحات هستش .ماجرای اولین سکس من و آرش برمیگرده ب اوایل رابطمون ک خب چون ارش خیلی هات و بی نظیره من هم رابطه ی سکسیمو باهاش حفظ کردم ،سکسی ک میخام ازش براتون صحبت کنم مربوط ب شب تولده ارش هست ازش خواستم بیاد خونه و سردرد رو بهونه کردم ک فک کنه تولدش رو یادم رفته ،اول رفتم حمام حسابی ریلکس کردم ،نیازی ب زدن موهای بدنم نبود چون چند روز پیش اپیلاسیون رفته بودن و بدنم حسابی لیز و براق بود فقط یکمی لوسیون بعد از حمام زدم و موهامو خشک کردم ،موهام خودشون موج داشن و نیازی ب رسیدگی نبود داخل یکی از گوش هام گوشواره ی پر سفید رنگی رو انداختم و مشغول ارایش شدم خط چشم پهنی کشیدم و از سایه دودی مات استفاده کردم و ابرو های پهنمو مرتب کردم و در اخر رژ قرمز جیگری رنگ و مات رو برداشتم و روی لبای خوشحالتم کشیدم لباسم ک تاپ دکلته و دامن کوتاهی بود و مخلوطی از رنگ قرمز و سفید بود رو پوشیدم ک یادم افتاد ست لباس زیر نپوشیدم ست قرمز رنگ توری ک ارش مطمنم خوشش میومد رو پوشیدم و حاضر شدم در اخر هم کفش های سفید رنگ پاشنه ده سانتمو هم پوشیدم ک با ناخن های کشیده و قرمز رنگم هم تناسب جالبی ایجاد کرده بود نگاهی ب خودم توی اینه انداختم محشر بود صدای در اومد سریع کیک تولدی رو ک از قبل تهیه کرده بودم رو دستم گرفتم و رفتم جلوی در ارش در رو با کلید باز کرد و داخل شد چشمش ک ب من افتاد از خوشحالی بی حرکت مونده بود وقتی کنارم بود خیلی خودشو کنترل کرد تا بعد از خوردن کیک و شام روی کاناپه نشسته بودیم و من روی پاش بودم و سرم توی گردنش فرو کرده بودم اروم سرمو بالا اورد و لبامو بوسید از اینکه ارش منو با حس میبوسید لذت میبردم و همه تنم داغ شده بود ک متوجه دستش شدم ک روی رون پام حرکت میکنه بعد از ی بوسه ی طوالانی ب نفس نفس افتادیم و من عقب کشیدم ک یدفه پام ب موبایل ارش خورد و از روی عسلی افتاد پایین خواستم برش دارم ک خم شدم جوری ک پشتم ب ارش بود وقتی متوجه حالتم شدم بیشتر خم شدم جوری ک ارش خط کسمو از توی شرت توری ببینه ک یدفه دست ارش منو کشید سمت خودش و منو خوابوند روی کاناپه و افتاد روم خیلی خوشحال شدم از اینکه با بدنم ارش رو تحریک کرده بودم ارش یقه باز تاپمو کنار زد و سینه ی چپمو از داخلش در اورد و شروع کرد ب خوردن و مکیدنش ک من اه و نالم بلند شد و همین ارش رو حشری تر کرد فشار کیرشو روی پاهام حس میکردم چون ارش روی من بود اروم دستمو بردم و از روی شلوارش کیرشو با دستم فشار کوچیک دادم ارش ک متوجه رضایتم شده بود لباسامو تند تند دراورد و خودشم لخت شد چشمش ک ب لباس های زیرم افتاد دیونه شد و با ولع شروع کرد ب لب گرفتن دستش رو هم کرده بود داخل شرتم و انگشتش رو لای کسم تند تند تکون میداد و من هم حسابی حشری شدم و ارش رو هل دادم ب سمت کاناپه و خودم روی زمین زانو زدم و کیرشو کردم داخل دهنم اول با زبونم حسابی نوکشو تحریک کردم و بعد شروع کردم ب مکیدنش ک صدای ارش بلند شد ،بعد هم همه ی کیرشو محکم میلیسیدم و میمکیدم و حتی تخماشو هم میلیسیدم ارش سرمو بلند کرد و با رضایت توی چشمام نگاه کرد و ب خنده گفت تو ک نمیخای همین الان ابمو بیاری؟ بعد منو تو بغلش گرفت و برد روی تخت دونفره ایی ک داخل اتاق بود و سریع منو خابوند طوری ک سرم از تخت افتاده بود پایین و خودش برعکس اومد روی من و کیرشو گزاشت وسط سینه هام و من با دستام مشغول شدم و بازی با سینه هام و کیرش و ارش سرشو کرد وسط پامو با دستاش کسمو و باز کرد و اول بو کشید و بعد ی لیس محکم زد ب چوچولم ک دیوونه شدم و یدفعه زبونشو فرو کرد توی کسم ک نالم بلند شد ارش کارشو خوب بلد بود اروم اروم زبون میزد و تا می رفتم توی خلسه یهو غافلگیرم میکرد بعد از ده دقیقه شاید ابم اومد ولی دست بردار نبود و محکم کسمو میمکید ک جیغم رفت ب هوا و اب کسم با فشار ریخت بیرون و ارش با دستش اروم اروم کمرمو مالش داد و از روم بلند شد و خودش روی تخت خوابید و دستشو باز کرد و منو ب اغوشش دعوت کرد منو از پشت بغل کرد و پامو بلند کرد و گزاشت روی پای خودش و کیرشو تنظیم کرد روی کسم با دستم اروم کیرشو فشار دادم داخل ک نالم بلند شد چون من فقط با ارش سکس داشتم اونم هر چندوقت یکبار کسم تنگ بود و اولش درد وحشتناکی داشت ارش اول اروم اروم کیرشو حرکت داد تا یکم بهش عادت کردمو همین طور هم از من لب میگرفت ک بعد از چند دقیقه متوجه شدم ارش با پایان قدرتش داره داره کیرشو داخل کسم میکوبه اونقدری ک اگه با بازوی های پرقدرتش منو سفت توی بغلش نگرفته بود قطعا الان پرت شده بودم اونطرف ولی من دیگه درد نداشتم توی ابرا بودم ارش فوق العاده بود صدای برخورد بدنامون توی اتاق پیچیده بود و صدای اه ناله ی هردومون بلند شده بود ارش فقط با ناله اسم منو صدا میزد ، ارش سریع کیرشو بیرون کشید و همه ی ابشو پاشید روی سینه هام و بی حال کنارم افتاد و من متوجه شدم ک امشب بهترین سکسی ک بود ک با ارش داشتم ،سکسی پر از ارامش ،ارش چیزی رو ب من میداد ک هیچ جای دنیا وجودونداشت الا بغل خودش.امیدوارم ک خوشتون بیاد ،این داستان بر اساس واقعیت هستش ولی خوب من مقداری شاخ و برگش دادم و درضمن این داستان برگرفته از رابطه من با همسرم هستش،مرسینوشته نفس

Date: November 6, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *