اولین و بهترین سکسم در دوره آشخوری

0 views
0%

سلام فرزاد هستم 24 ساله دوس دارم بهترین سکس زندگیم رو که برمیگرده به 4 سال پیش واستون بگم.اون موقع من سرباز بودم بعد از 3ماه به من 18 روز مرخصی دادن به شهرم امدم رفتم خونه خالم پسرخالم که دوسال از من بزرگتر بود دیدم عکس دوس دخترش نشونم داد وای همونجا شق کردم از خوشکلی دختره بهش گفتم از دختره واسم بگو بهم گفت ی دختر دبیرستانی خیلی حشری و عاشق دادن هس یه کس صورتی رنگ و بدون مو و بدنی سفید وای چی میگفت همون چیزی که دوس داشتم گفتم باور نمیکنم حشری باشه درجا زنگید و حرفای سکسی باهم رد بدل کردن ک من فقط دهنم آب افتاد وکیرم که داشت شلوار جین ام رو پاره میکرد بهش گفتم خوش بحالت پسرخاله که همچین کس ای باهات هس به شوخی گفت دوس داری توهم بکنیش گفتم نه مبارک خودت باشه شب ک رفتم خونه ازعکس دختره وحرفای سکسی دختره اون صدای اااااخ خ خ گفتنش وایییییییی جون ک پسرخالم زده بود رو بلندگو خواب رو از من گرفت تو تخت شق درد گرفتم داشتم میمردم جوری که دوبار اون شب به یادش جلق زدم. صبح که بیدارشدم به پسرخاله ام زنگیدم بهش گفتم میشه سارا رو واسم جور کنی تا یه سکس باهاش داشته باشم کلی خندید بهم گفت آش خور برو خلاصه به یه زور راضیش کردم که سارا با من هم سکس کنه قرار شد فردای اون روز باسارا بیان خونه ما به بهونه سکس با پسرخالم وبعد پسرخالم به بهونه کارداشتن خالم باهاش ازخونمون بره تا من وسارا تنها بشیم(خونه پسرخالم یه کوچه با ما فاصله داره و خالم چون خونه دار بود سارا شک نکرد.)شب رفتم به عشق سارا ارایشگاه چندتا خط به شکل ایکس انداختم روسرم بعدش حمام و یه بدنی سکسی و تمیز ساختمصبح رسید سارا با پسرخاله وارد خونمون شدن سارا فقط یه سلام کرد وسریع رفتن تو اتاق باپسرخالم وای کونش که داشت میرفت ازپله ها بالا که بره تو اتاق رو دید میزدم گفتم خدا میشه کیرمن بره امروز تو این سوراخ وای یه کون برجسته با یه کمر باریک کیرم بلند شد همونجا . جوری که برم بکنمش تو پله ها نگاه ساعت کردم1025 بود 5دقیقه بعد طبق نقشه به پسرخاله زنگیدم اونم با یه فیلم بازی کردن که اتفاق بدی تو خونشون افتاده با عجله رفت و به سارا گفت پیش فرزاد باش میرم زود میام و بعد به سارا گفت نرو راهت دورهس تا باماشین برسونمت از اتاق زد بیرون من تو سالن بودم بهم اشاره کرد برو تو اتاق و خودشم رفتقلبم داشتم بدجور میزدرفتم تو اتاق دیدم سارا داره مانتو میپوشه تامنو دید خودشو جمع کرد رفتم جلو دستشو گرفتم اجازه ندادم که مانتو بپوشه گفت چیکار میکنی اقا فرزاد مانتو رو بدون جواب دادن بهش در اوردم ازتنش دوباره رفت سراغ مانتو گفتم من عاشقت شدم ازوفتی عکس هاتو تو گوشی پسرخاله ام دیدم میخوام باهات سکس کنم گفت داد میزنم منم گفتم کسی نیس اینجا داد بزن تاخسته شی بدون معطلی لب هاشو خوردم خواست که فرار کنه انداختمش رو تخت دستم لای پاش بردم جوری کس اش وحشیانه مالیدم که صدا اخش بلند شد کیرم بد شق کرد اولین سکس زندگیم بود چون فیلم سوپر زیاد دیده بودم از رو فیلم شروع به انجام عملیات کردم چند دقیقه بعد از خوردن لب و مالیدن کس اش رو شلوار دیدم چشماش بسته شد و اون صدای دلنشین اخ بلند شد شلوار تاپ در اوردم دیدم بدون هیچ جلوگیری گذاشت در بیارم وای خدا چی میبینم یه بدن خیلی سفید و بدون حتی یک دونه مو با جوراب ساق کوتاه سفید که پاش بود با دیدن این صحنه سریع کس صورتی رنگش کردم تو دهن چوچولوش رو با لب هام مک زدم زبون کشیدم رو کس اش یه نگاه به بالا انداختم دیدم دوتا دستش به بالای تخت گرفته و حس کردم بانگاهش میگه بخور نوش جانت انقد زبون زدم که اب کمی ازکس اش امد بیرون و یه لرزیدن بدی بدنش انجام داد با ی لیس زدن پایان ابشو خوردمحال نوبت خوردن کیرمن بود با بلندی17سانتی متر وکلفتی 135 بدون حرفی نشستم رو سینه اش و کیرم تو دهنش کردم یکم کیرم به دندونش میخورد ولی وقتی حرکت خودم دیدم سکسی تر شدم ازدهنش در اوردم ی بالش کوچیک اوردم زیرکونش گذاشتم کیرم دوباره تو دهن سارا کردم خیس که شد خوابید منم خوابیدم روش بالش هم گذاشتم زیرکونش شروع به لب گرفتن کردم سارا با دستش جلوی کس اش رو گرفت خیال منو راحت تر کرد کیرم گذاشتم در سوراخ کونش ی حول محکم دادم درجا ی اخ بلند کشید و خودشو کشید بالاتر کیرم خواست بیاد بیرون که منم خودم کشیدم بالاو کیرم بیرون نیومد خواست گریه زاری کنه و گفت تو رو جون هرکس دوس داری نکن من گوشم به این حرفا بدهکار نبود ی بوسش کردم و دستم تو موهاش کشیدم گفتم اروم میکنم زود تموم میشه انگار از این حرفم ارام شد ی خورده یواش تلمبه زدم ی دستش رو کس اش بود ی و یه دستش رو شکم من که فشار ندم زیاد 6 بار تلمبه زدم که ابم امد خیلی عصبی شدم چون هنوز حالی نکرده بودم چند لحظه اروم کیرم نگه داشتم توکونش تا ابم خالی شه به بهونه لب گرفتن تلمبه رو متوقف کردم اصلا متوجه نشد که ابم امده بعد از 1 دقیقه به شدت شروع به تلمبه کردم جوری بود که حرف میزد با تلمبه زدنم صداش میلرزید ونمیتونست حرفشو کامل بگه حدود10 دقیقه ی پشت تلمبه میزدم که چند بار سارا زیر دستم میلرزید حالت بار اول ک ارضا شده بود با این حرکت هاش منم ارضا شدم و دوباره ابم رو تو کونش ریختم وقتی کشیدم بیرون کیرم رو دیدم ابم از کونش امد بیرون ی دستمال واسه پاک کردن ابم بهش دادم و ی بوسش کردم گفتم مرسی سارا گفت من باید تشکر کنم تو4بار امروز منو ارضا کردی با اینکه اولین سکس ام بود وبه کسی هم نگفتم اولین سکس ام هس حس غرور کردم بلند شدم ی اس به پسرخالم دادم که بیاد دنبال سارا بعد چند روز من دوباره به پادگان رفتم و سارا رو دیگ ندیدم و وقتی دوباره امدم مرخصی سارا با پسرخالم کات کرده بود وشمارش رو هم عوض کرده بود. کاش بعد از خدمتم باهاش اشنا میشدم .تو سکس های بعدی متوجه شدم عاشق سکس خشن هستم بیشتر دخترای که بعدها باهاشون سکس داشتم به سبک سکس خشن میکردم که لذت میبردن به شماتوصیه میکنم خشن کار کنید اینم اولین سکس زندگی من امیدوارم خوشتون امده باشه نظریادتون نره بای عزیزانم.نوشته فرزاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *