اولین و بهترین گایش کونم توسط پسرعمم

0 views
0%

سلام دوستان من متین هستم در حال حاضر که این داستانو مینویسم 30سالم قدم 180 وزنم 87 پوستم گندمی بدن ورزیده ای دارم کون برجسته وسفید وتنگی دارم الان 3سال متاهلم با دوست دخترم ازدواج کردم 5سال دوست بودیم والان 2ساله ازدواج کردم خانم بسیار زیبا وسکسی دارم که هروز میکنمش ولی هنوزم یه موقعه هایی دوست دارم کون بدم دادنم یه حاله دیگه ای داره کیر کلفتو بلندی دارم 19 سانتی میشه من از بست خشکل بودم کون زیبا وسکسی داشتم از همه پسرای فامیل بگیر تا عموی مادرم طلبه کردن من بودن بخاطر همین مادرم همیشه مواظب بود منو خفت نکند بکنن 9سالم بود که با پسر خالم حسن5 سال از من بزرگتر بود حموم بودم که به هوای لیف زدن تمیز کردن سوراخ کونمو انگشت میکرد وچون با صابون منو انگشت کرد سوخت بخاطر همین بدم اومد ودیگه از این پسر خالم فراری شدم چون خیلی کیر کلفتو درازی داشت ومنم از کون دادن بدم میومد ولی برادر کوچکترش امیر زرنگتره بود از اون کون کونای قهار که حداقل روی یکون خوشکلو میگاد اساسی اون تونست تو سن 16 سالگی راه کون منو باز کنه وحسابی بگاد بعداز 3سال تلاش دیگه تلافی میکرد روزی 3 بار منو میکرد ولی حسن هیچ موقع نتونست کون منو فتح کنه حالا اصل داستان بطور کامل تعریف میکنم من وامیر از بچگی با کیر کون هم بازی میکردیم امیر تف میداخت توی سوراخ کونم وبا انگشت باهاش بازی میکرد ومن حال میکردم من هم همین کاررا میکردم وهمزمان سوراخ خمو حال میدادیم 10 سالگی جفتمون کیر قدری نداشتیم کو تو کونه هم بذاریم و منهم غیر از امیر با هیچکس اینکارو نمیکردم منو امیر خیلی صمیمی بودیم امیر میگفت یعنی میشه یروزی کیرم بکنم تو سوراخت ولی من جوابی نمیدادم تااینکه تو سن 14 سالگی خونه عموی مادرم بودم 3روز پدرم اینا مسافت بودن عمویه مادرم من یه شلوار راحتی نازک پوشیده بودم که جنس لختی داشت وهمه کونم برجسته معلوم بود وقتی بلند میشدم لای کونم گیر میکرد وهمه رو حشری میکرد این حالو دوست داشتم ولی هیچ موقع دوست نداشتم کون بدم عموی مادرم 55ستلش میدیدم کیرش راست شده به هوای شوخی وکشتی کیرشو میزاشت از روی شلوار روی شکاف کونم وفشار میداد و وقتی میدید وشکایتی ندارم گفت بیا ماساژت بدم هنگام ماساژ بسمت کونم رفت وکمی ماساژ داد و تا نزدیکهای سوراخمو مالید و انگشت کرد ومن هم هیچ اعتراضی نکردم ترسیدم چیزی بگم بعداز ظهر همون روز به پهلو خوابیده بودم وکونم سمت دایی تقی بود به هوای اینکه من خوابم یواش دروبست و یه ملافه انداخت روی من و خودشم اومد زیر ملافه من خودم زدم به خواب یواش شلوارمو کشید پایین بعد شورتم تا ببین عکس العمل من چیه من تکون نخوردم دیدم دتشو اورد جلو با تف با کیر من بازی کرد تا راست شده بعد تف فراوان زد توسوراخ کونم من تکون نخوردم اونهم پیشروی میکرد بعداز چند دقیقه با انگشت با سوراخم بازی بازی کرد من داشتم حال میکردم بخاطر همین صدام در نیمد بعد یکرم مالید و انگشت کرد به سوراخم سوراخه کونم داغ شد بهداز چند دقیقه شروع کرد به فرو کردن انگشتش کرمه نمیدونم چی بود ولی خیلی لیز بود سوراخمو داغ کرده بود یه نمیم ساعتی منو انشت کرد عجله نداشت دردم داشت ولی حالم داشت تا اینکه وقتی اعتراض منو ندید فهمید من بیدارم دارم حال میکنم کیرشو گذاشت در سوراخم زیاد کلفت نبو د ومثل کیر امیر وحسن هم سفت سفت نبود شروکرد کیرشو مالیدن در سوراخم با یدستشم چاک کونمو باز میکرد که قشنگ سر کلاهک روی سوراخ بهشتم ذاشت وای که چه حالی داشت داغ بو ونرم انقد فشار داد ولی تو نمی رفت وچون خیلی کیر شقو رقی نداشت نیم سات بیشتر تو نرفت دوست داشتم تا خایه میکرد تو ولی روم نشد بگم از طرفی از دردش میترسیدم دو تا فشار دیگه داد وکونم سوراخش داغشد وچون سوراخ کیرش توی در ورودی سوراخم بود ابش یکم رفت تو ولی اب کیرش فشار انچنانی نداشت وهمزمان هین درمالی باکیر من بازی میکرد تامن ارضاشدم از اون روز شد که من دوست داشتم یه کیر مشتس سفت بره تو کونم وابشو بریزه توی سوراخم خلاصه از عموی مادرم خداحافظی کردم گفت بیا به ما سر بزن از اونجا بود که تصمیم گرفتم اجازه بدم امیر کیرشو بکنه توی سوراخ بهشتیم یروز با امیر رفتیم خونه بابابزرگ به امیر گفتم میخوام اجازه بدم کونم با کیرت بگائی امیر پرید بغلم گفت هرچی خواستی برات میخرم نوکرتیو میکنم گفتم رفاقتی میخوام بهت حال بدم منکه بچه کونی نیستم پول بگیرم بشرطی که منم تور بکنم گفت باشه خلاصه رفتیم روی تخت امیر تف زد سوراخ کون من یکم انشت کردو کیرشو گذاشت در سوراخ من گفت امادهای گفتم اره ازشدت خوشحالی چنا فشارداد ترسیده بود دیگه این کون گیرش نیاد یا من پشیمون شم چنان کونم تیر کشید واشک توی چشمام جمع شد که تا یک ماه دیکه هوس کون دادن نکردم 5 سری دیگه ام تلاش کرد شاید نزدیک 18 ماهی طول کشید که کیرش تو نمیرفت ومنم تحمل دردشو نداشتم با هم در مالی میکردیم تا ابمون بیاد ولی از اونجائی که امیر عاشق کونهاب بکر وتنگی مثل من بود دست از تلا بر نداشت تا بلاخره شب بیاد ماندنی فرارسید حدودن 2سال امیر روی کون من کار کرد تا تونست کیرش تاخایه بکنه تو امیر دیگه حالا 17ساله بود ودر کون کردن با تجربه وقهار شده بود کلوپ گیمنت داشت روزی یه کون پسر میزد زمین امیر گفت فرداشب میخوام یجوری بکنمت که خودت بیای بگی منو بکن امیر کیر کلفتو راست خوبی داشت قدشم 19 بود یک کرم به من داد به نام لیدوکائین گفت امشب برو ازین بزن ویه خیار متوسطو یواش یواش بکن تو کونت ومنم شب تست کردم 1ساعتی طول کشید تا بلاخره نصفش رفت تو ولی چون حال نداد دیگه بیخال شدم خوابیدم تا روز کون دادن رسمی من شروع شد ساعت 10بود خونه خالم بودم با امیر تابستون بود توی تراس خوابیدیم امیر گفت هیچ عجلهای نداریم شاید دوساعت طول بکشه سوراخت کونت باز بشه وکیر 19 سانتی من بگادش گفتم باشه گفت اگه من نتونستم امشب کیرمو تاخایه تو کونت کنم میشم بچه کونی محله یکون به عموی مامانت میدم امیر عزمشو جزم کرده بود کونمو بگاد گفت تریاکم کشیدم که ابم دیر بیاد بتونم برات یه ساعت تلمبه بزنم منم حشری شده بودم ودوست داشتم کونم بدست امیر برای اولین بار گائیده بشه به پهلو بخواب و پاتو جمه کن تو سینه تا سورخ کونت درسته بزنه بیرون چاک کونم ازهم باز کرد وتوی چندین مرحله تف زد وسط سوراخم وبا انگشت شروکرد بازی کردن دورانی میچرخوند 15 دقیقه اینکارو کرد من دیه مست شده بودم بعد 2انگشتی کردتا 3انگشت یک یکساعتی با سورخم ور رفت حس کردن سوراخم یکم باز شده مدام تف میزد میگفت هیچ چیزی مثل تف کونو وا نمیکنه خلا صه بعداز 1ساعت گفت من به پشت میخوابم وکیرمو راست میکنم توبیا یواش یواش بشین روش خودت تست کن هر جا درد گرفت دیگه کونتو به کیرم فشار نده من کونم بسمت امیر بود وصورتو سینهام به سمت حیاط امیر مدام کپلامو میمالید واز پاین دوطرف چاک کونمو باز میکرد میفت فشار بده بره تو هر جا نرفت بکش بیرون دوباره سعی کن ومن نشسته بودم روی کیر امیر وکیر امیر تا کلاهک رفت تو درد نداشت فقط لذت داشت یواش یواش فشار دادام تا اینکه یک سوم کیر امیر رفت تو امیر که داشت حال میکرد گفت عجله نکن همش میره تو کم کم فشار دادام حالا نصف کیر امیر توبود برای اولین بار بود همچین لذتی را میبردم کیر امیر داغ بود میگفت 15 روزه سکس نکردم وجینسینگ ویوهنبین خوردم که ابم کونت بافشار جر بده خلاصه من که داشتم حال میکردن دوت داشته امیر تند منوبکنه درد ولذت قاطی شده بود با فشار کیر امیر کردن تو کونم تا خایه امیر گفت دیگه سختیش تا اینجا بود دیگه تمومه حالا خودت کونتو بالاپایین کن قشنگ سوراخت باز شه تا من گایش شروع کنم و راه را برای فامبیل باز کنم همه از کف کونه تو جقی یا جلقی شدن امیر کل کیرشو دراورد وارم کرد تو حالی میکردم منو چهار دستوپا کرد سگی کرد به پشت خوابوند وحسابی گائید کونمو ولی اطلادرد نداشت فقط لذت بود من کف کردم چه جوری این کیر 19 سانتی رفته تو کونم تا حالا همچین لذتی نبرده بودم یک ساعتی امیر منو کردن داشت ابم میومد امیر گفت منم داره ابم میاد چکارکنم گفت بریز توش منم ارضاشدم سوراخ کونم هنگام ارضا شدن دل میزد وتنگ وباز میشد واین باعث شد کیر امیر فشار بیشتر بهش بیاد وابش فوران کنه توی کنم همچین ابش بافشار ریخت توسوارخم که تاروده هام رفت خیلی حال داد جوری که تا صبح 4 دفه دیگه به امیر کون دادم یبارمن کردن توکون امیر دیگه با امیر روی یبار سکسو داشتیم تا اینکه پسر خالم رضا هم کیر کوتاه وخیلی کلفتی دشت با اونم یه دوبار کون دادم ولی کیر امیر یه چیز دیه بود دیگه این جریانات گذشت امیر رفت یه شهر دیگه من دیگه افتادم تو خط کس کردن دیگه بیخیال کون دادن شدم تا اینکه پسر خالم که حالا 21 سالش بود ومن 26ساله یروز رفتیم استخر دیدم کیر باحال وگنده داره در ضمن کونشم ردیف سر شوخی را باز کردمبا کیرش ور رفتن تا اینکه شب راضیش کردم اول من اونو بکنم نصف شب اون منو شب به سختی رازیش کردم یه راه سیر کرمش ساعت 3 نصف شب بود که دیدم شورتم پایینه و3تا انگشتشو کردنم تو کونم کیرش 23سانت وکلفتیش خیلی زیاد بو د انگار با خر پیوند زده بودن پسر خالم باباش جنوبی بود عرب بودن شروع کردن کونمو بگائیدن انقدر کلفت وگنده بود که باینکه یک 20بار تاحالا کیر تو کونم رفته بود تحملش برام سخت بود خلاصه تا خایه کردتو ابشو ریخت دو ماه بعدم 2بار دیگه کونم کرد ولی سوراخم که نگاه کردم بعد از اولین گایش پسرخالم سرخ شده بود خدایش انتقدر سرواخ کونم وکونم توپه که خودم تواینه میبینم راست میکنم میگم حیف کیرم 17سانته اگه 24سانت بود کییرمو از لای پام میکردم توی این سوراخ باحال ولی علان تا دن در سورخ میرسه خلاصه 8 سال دیگه افتادم توخط کس بازی کس کردن ازدواج تا دیروز هوس کردم یه کیر بره تو کونم پسر خالم تهران بود روم نشد بگم بیا کونم بگا رفتم قشنگ کونمو تمیز کردم کرم زدم خودم حال کردم کونمو دیدم به پسر خالم گفتم زنگ زدم یکی از دوست دخترای سابقم بیاد دو نفری بکنیمش اونم فشنگی اومد بعد گفتم جور نشد با یه شورت نازک تو خونه نشسته بودم وشرتم رفته بود لای کونم ولپاش بیرون بود اونم این صحنه رو دید حشری شد گفت حالاکه کس جور نکردی باید یک کون مشتی به من بدی کونت امرسانه هروز بهتر دیروز خلاصه بیاد بچگی تو سن 32سالگی یه بچه کونی بهش دادم که گفت پدر کس چیه این کون گوشتیه تو از صدتا کس بهتر ابشم ریخت تو وبعد منم اونو کردمو یه راه هم اشانتیون برام ساک زده ابم خورو دوستان این داستان واقعی سکسم بود امید وارم تونسته باشم کیرتون راست کردن باشم بیاد من کونهای فراوانی بکنید در اینده عکس کون وسوراخ کونم را میذارم تا ببینید الکی ازش تعریف نکردمنوشته‌ متین

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *