اولین کون دادنم از طریق اینستاگرام

0 views
0%

سلام ، ارشام هستم ( اسم اصلیم نیست) ، 18 سالمه و مشهدم یه خاطره میخوام بگم که مال همین چند ماه پیش هست، عین واقعیت و بدون هیچ کم و زیادی ،، تقریبا یکی دوسال پیش بود که برای اولین بار حس کردم به گی علاقه دارم ، دبیرستان بودم و تو مدرسه با شوخی های بچه ها تحریک میشدم مثلا وقتی انگشتم میکردن خوشم میومد ولی خب به روی خودم نمیاوردم تا اینکه کم کم شروع کردم به ور رفتن با خودم هر از گاهی کون خودم رو میمالیدم و انگشت میکردم و کلی شهوتی میشدم ، میومدم از تو سایت عکس های کیر و خایه بقیه رو میدیم و کلی حال میکردم تا اینکه یک روز یک اکانت اینستا ساختم و توش خودم رو به عنوان مفعول معرفی کردم ، زیر پست ها کامنت میذاشتم و عکس میگرفتم و عکس میدادم و سکس چت میکردم ، البته بیشتر سرکار میذاشتم و بعد به مدت دیگه جواب نمی دادم تا اینکه یکم که گذشت هوس یه کیر واقعی کردم و بعد از یکی دو روز عکس های مختلف دیدن بالاخره یکیشون خیلی به دلم نشست یه کیر تقریبا کلفت با قد حدودا 18 تا 20 سانت سفید بود و خوش فرم و صاف ، نه خیلی کلفت که طاقت نیارم نه خیلی کوچیک ، خلاصه که خوشم اومد از کیرش اسمش رو گفته بود محمد ، حالا نمیدونم اسم واقعی ایش بود یا نه 27 سالش بود و بعد از دیدن کیرش بهش گفتم لباساش رو در بیاره و یه عکس کاملا لخت هم از خودش بگیره اونم بدون هیچ حرفی قبول کرد ، بدنش سفید بود و یکم شکم داشت پشمهاش هم نازک بود خیلی زمخت نبود خلاصه به دلم نشست ، خود من هم پوستم سفید با قد 170 و وزن 60 ، لاغر حساب میشم و هیچ مویی هم رو بدنم ندارم کونم هم که چون دفعه اولم بود تنگ تنگ بود ، برای همین عکس خودم رو که فرستادم اون هم خوشش اومد ، مکان داشت ، قرار گذاشتیم و قرار شد که برم پیشش ، اولش استرس داشتم چون تو مجازی آشنا شده بودیم باخودم میگفتم نکنه دو سه نفری بپرن سرم و ترتیبم رو بدن یا نکنه اصلا یه بلایی چیزی سرم بیاره ، ولی خب اونقدر شهوتی شده بودم که عقلم اصلا نمیتونست مقاومت کنه ، خلاصه قبل از رفتنم سر قرار یکم تو اینترت راجب به گی سرچ کردم و اونجا راه کار واسه کون دادن تمیز گفته بودن که وارد جزئیاتش نمیشم ، رفتم سر قرار و خداروشکر نه خبری از دوست و رفیق بود نه خفت گیری ، خودش هم دقیقا مثل عکسش بود ، یه خونه مجردی داشت ته یه کوچه بن بست ،حدودا 30 متری بیشتر نمیشد ، اول که رفتیم تو اونقدر مضطرب بودم که میلرزیدم به خودم ولی خب سعی می کردم به روی خودم نیارم،بعد از دو سه دقیقه نشستن گفت بدون هیچ حاشیه ای بریم سراغ اصل کار ، رفتم رو تخت نشستم و لباسام رو در آوردم اونم رو به روم ایستاده بود و شروع کرد به درآوردن لباس های خودش به محض اینکه شرتش رو درآورد و صاف وایستاد کیرش رو دیدم که داره تاب می خوره و یه حالت نیمه شق داشت خواب نبود ولی شق هم نبود ، راستش کیر رو تو این حالتش از همه بیشتر دوست دارم واسه همین به محض دیدنش شق کردم ، محمد شروع کرد به اومدن طرف من و من هم همینطوری زل زده بودم به کیرش ، تا اینکه رسید به تخت و دراز کشید بهش قول داده بودم کیرش رو تا ته بخورم براش خداییش هم خوردنی بود ، یه کیر تمیز و خوش فرم ، من هم کنارش نشستم و پشتم رو کردم بهش و خم شدم به سمت کیرش ، اونم دستش رو گذاشته بود رو کونم و میمالید ، کیرش رو که هنوز شل بود کردم تو دهنم قبلا با خیار امتحان کرده بودم واسه همین دندون نمی زدم ، شروع کردم به خوردن کیرش اولاش خیلی خوب بود منم خیلی خوشم اومد بود کم کم تو دهنم شروع کرد به سفت شدن ، منم با یه دستم خایه هاش رو میمالیدم و با دست دیگم کیرش رو نگه داشته بودم اونم یکی از دستاش رو کونم بود یکی دیگه رو پشت گردنم ، همینجوری که کیرش سفت تر میشد خشک تر هم میشد ، منم آب دهنم از شدت شهوت و استرس خشک خشک شده بود اومدم که کیرش رو تا ته بکنم تو حلقم و نگهش دارم تا عق بزنم و یکم خیس بشه ولی حیف که خودش از گردنم گفت و منو خوابوند و نذاشت ادامه بدم ، با اینکه خیلی دوست داشتم بازم کیرش رو بخورم ولی خجالت کشیدم حرفی بزنم ، منو رو دو زانو و پشت به خودش نشوند یاهمون حالت داگی استایل ، بهش گفتم آروم که دفعه اولمه گفت باشه و کاندوم رو کشید رو کیرش و کیرش رو گذاشت رو سوراخ کونم ، کلفتیش رو حس میکردم رو بدنم با دوتا دستاش دور کونم رو گرفت و آروم فشار داد ، اونقدر درد گرفت که یه جیغ ریز زدم و پریدم جلو ، حس میکردم که سوراخم باز شده و ازشدت درد میخواستم کونم رو بگیرم و فشار بدم تا دردش کم بشه ولی خب محمد نمیذاشت دستام رو نزدیک کونم ببرم ، دوباره منو گرفت و مثل قبل فشار داد و دوباره ازشدت درد پریدم ، یکی دوبار دیگه هم همینطوری شد و بعدش گفت اینجوری نمیشه و دراز کشید و گفت بیا خودت بشین روش و تنظیم کن منم کیرش رو با دستم گذاشتم رو سوراخم و یکی از پاهام رو بالاتر گرفتم تا راحت تر بتونم کنترل کنم بهد از چند ثانیه بازی بازی کردن کم کم کیرش شروع کرد به تو رفتن و سرش که رفت دردش کمتر شد یواش یواش وزنم رو رها کردم و خودم رو سپردم دست کیرش اونم به محض اینکه کیرش تا ته رفت تو شروع کرد به در آوردنش و دوباره جا کردن کم کم دردش تبدیل شد به لذت ، البته اون لذتی که فکرش رو میکردم نداشت ولی باز هم خیلی خوب بود ، همینطور که دراز کشیده بود منم دستام رو گذاشته بودم رو سینه هاش و اون هم تند تند کیرش رو عقب جلو میکرد که یکدفعه تو همون حین بلند شد و نشست و دستاش روقلاب کرد دورم منم دستام مونده بود و پایین و سرم هم افتاده بود رو شونه اش اونم با دندون گردنم رو گاز میگرفت و تند تند تلمبه میزد بعد از یکی دو دقیقه دوباره منو برگردوند به همون داگ استایل و شروع کرد به کردن نمی دونم فرقش با حالت قبلی چی بود ولی دردش بیشتر بود و من کیرش رو قشنگ تو خودم حس میکردم دردش تقریبا قابل تحمل بود بجز مواقعی که تا ته فشار میداد و من دلم درد میگرفت فکر میکنم به خاطر طول کیرش بود ، همین طوری تلمبه میزد و منم کم کم از حالت دو زانو داشتم به خوابیده تبدیل میشدم تا بلاخره خودش منو خوابودن و پاهام رو چسبوند به هم منم دستام رو گذاشتم رو سینم و روش درازکشیدم محمدم روی من دراز کشید و چون هیکلش از من بزرگتر بود من گیر کرده بودم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم اونم کیرشرو تا اخر در میاورد و محکم دوباره جا میکرد ، سرعتش زیاد نیود ولی قدرتی کار میکرد ، طوری که صدای تلمبه هاش قشنگ میپیچید ، منم حسابی دردم گرفته بود و میخواستم هر طور شده خلاص بشم از اون حالت برای همین هی خودم رو میکشیدم جلو تر تااینکه رسیدم به سر تخت و دیگه جا نبود بدنم هم که گیر کرده بود و حسابی درد کشیدم تقریبا یک ده دقیقه ای تو همون حالت تلمبه زد و من از درد تخت رو گاز میگرفتم و منتظر بودم تموم بشه تا بلاخره بیخیال شد و منو برگردوند رو به خودش خوابوند و پاهام رو انداخت رو گردنش شروع کرد به کردن ، منم دستم رو انداخته بودم رو کمرش و چنگ میزدم اونم هی تند ترش میکرد تا بلاخره ابش اومد وهمینجوری روم دراز کشید و کیرش رو تو کونم نگه داشت تا سه چهار دقیقه ای بعدش از روم پا نشد بعد از اینکه پا شد کاندومش رو درآورد و کیرش رو تمیز کرد و یک دستمال هم داد تا من کون خودم رو تمیز کنم ، اون آبش اومده بودولی من هنوز نه واسه همین میخواستم بهش بگم دوباره براش بخورم و کیرم رو بمالم تا آب خودم هم بیاد ولی خب از شانس بدم تلفنش زنگ خورد و جواب که داد گفت باید بری و کسی الان میاد خونه ، منم جمع و جور کردم و اومدم بیرون ولی چون آب خودم نیومده بود خیلی راضی نبودم نمیدونم چرا تا یکی دو هفته بعد از اون قضیه دیگه شهوتی نمیشدم ولی خب هر چی که بود گذشت و من هم محمد رو بلاک کردم ( از رفتارش خوشم نیومده بود ) بعد از اون هم تو اینستا فعالیتم بیشتر شد و از خودم عکس گذاشتم ولی کسی دیگه ای رو به اونصورت پیدا نکردم ، البته یکی دوبار تا مرز قرار گذاشتن پیش رفتم ولی خب نشد دیگه )))ببخشید اگه داستان جذابی نبود ولی خب نخواستم توهمات قاطیش کنم ، یه نصیحت هم به اونایی که میخوان واسه دفعه اول کون بدن ، حتما اول با طرفتون هماهنگ کنید که ضد حال نخورید.نوشته aesham80

Date: July 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *