اولین کون دادن در ۱۳ سالگی (۲)

3641
Share
Copy the link

سلام این داستان یه جورایی ادامه اون داستان کون دادنم تو سیزده سالگیه من میخوام ی ماجرای دیگم با علیو بگم 4 سال پیش هنوز سیزده سالم بود حدودا هفت هشت باری بود که به علی جونم کون داده بودم توی چوب بری. و منم عاشقش شده بودم کونم میخارید واسه کیرش و اون آبش که تو کونم خالی میشد و میرفتم دستشویی خالیش میکردم. کیرش رویایی بود از کیرش سیر نمیشدم قدیماش با خیار خاطره ها داشتم اما از اون زمان که علی جون منو گاییده بود فقط کیر علی منو راضی میکرد بگذریم. گذشت تا یک روز توی چوب بری بودیم علی هم طبق عادت تا صاحبکار میرفت دستشویی یا جایی میومد و کونمو میمالیدو سینه هامم دست میزد. علی اونروز خیلی حشری بود. چهار روز بود کیر نازشو تو کونم نکرده بود و کلی آب داشت. نزدیکای 2 بود و مثل همیشه صاحبکار رفت دنبال ناهار اما ایندفعه گفتش که خانمم به اندازه ناهار درست نکرده و به ما پول داد تا خودمون ناهارو تو رستوران اون نزدیکا بخوریم. تو کون علی و من عروسی بود من دوباره میتونستم کیر علی رو لای درز خوشگلم و توی کونم حس کنمصاحبکارم رفت علی بی مقدمه خودشو چسبوند به من کیر شق شدشو لا کونم حس میکردم که داغ بود منو آورد سمت میز اره زانو زدم و کیرشو در آوردو زد رو لبام کیرو گرفتم و کردم تو دهنم. جوری ساک میزدم که علی ناله میکردبعد با ناز گفتم علی نمیکنی؟ منو بلند کرد و گفت کجا بهتره و منم گفتم رو میز رفتم رو میز یه پهلو خوابیدم پزیشن مورد علاقم بود چون پایان کیر علی میرفت تو کونم. علی یک تف زد در کونمو گذاشت داخل تا نصف تو کرد و بعد تا ته شروع کرد تلمبه زدن لذتی بود که نمیتونم بگم انگار کیرش میخورد تو ته کونم تلمبه زد و زد تا گفت پزیشنو عوض کنیم منم روی میز کامل به پشت خوابیدم و حالت فرغونی گرفتم چشمام تویچشمای علی جون بود و کونمم با کیرش به فیض میرسیدتند تر کرد میدونستم آبش داره میاد پس شروع کردم به زدن حرفای سکسی که علی جون تند تر یا جووون علی بکن.تا اینکه بهم چسبید و شل شد آب داغشو تو کونم حس کردموخودمونو شستیمو من دوباره برا علی ساک زدم و آبشو آوردم اما اونموقع آبشو نمیخوردم. وفقط ساکیدنو دوس داشتم. اما بعد یک سال آبشو میخوردم خلاصه رفتیم ناهارم خوردیمو بعد صاحبکارم اومدو ادامه کار و تموماینم از یه داستان دیگم با علیاگه بخوایین داستان خوردن اتفاقیه آب علیم براتون میفرستمنوشته حبیب

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *