اولین کون دادن محمد

0 views
0%

سلام من اسمم محمده قد و وزنمم 176…75هستش . کونم نسبتا بزرگهاخه یه چن باری یه چیزی ریخته شد توش …میخوام درباره اولین دادنم صحبت کنم و اگه خوب بود …سکس گی هایه بعدیمم براتون بنویسم …من اصلا اهل دادن نبودمفقط با فیلماو عکسا جق میزدماصلا به کون دادن فکر نمیکردم تا یه رو پسر داییم که اسمش دانیاله از شهرستان اومد خونمونشب بود که رسیدن که دیگه خسته بودن خوابیدن…صبح شد که بلند شدن پسر داییم اینا صبحانه خوردیما زدیم بیرون بعد که شهر شد اومدیم خونه که رفتیم دراز بکشیم تا بخوابیم بعد پسر داییم تو گوشیش فیلم سکسی داشت هنذفری شو تنه گوشش گذاشته بود یه جوری کرده بود که من نفهمم این فیلم سکسی داره یهو که مهو فیلم شده بود خودمو بلند کردم سرمو کردم تو گوشیش دیدم سریع بلند شد گفت چرا اینطوری میکنی گفتم میخواستم ببینم چیه گفت فهمیدی گفتم اره بهم کلیه قسم داد که به کسی نگم من گفتم باشه بعد دراز کشیدیم هردو بهم گفت تو هم داری تو گوشیت منم که داشتم گفتم به کسی نگو منم دارم بعد گذاشتم که داشتیم باهم میدیدیم خودشو بهم نزدیک تر کرد ولی من هنوزم اون موقع به فک کون دادن نبودمنزدیک کرد خودشو بهم منم خودمو بردم یکمی اونورتر که دور باشم ازش بعد دیدم دستش داخل شلوارشه داره بازی میکنه بهم گفت…راستشو بگو تل حالا کسی رو کردی منم که از دس جق کیرم دیگه نا نداشت گفتم ن پدر کص کو بکنیم بعد اونم گفت من ن تا حالا نکردم بعد گفت دوس داری از اینا دیگه(سکس)منم گفتم چه جوورم بعد دیددم کیرم تو دستشه نامرد میدونست نقطه ضعفم کیرمه یکم دس مالی کرد بعد بهم گفت اگه بزارم از سوراخ بکنیم میزاری منم بکنم من که مونده بودم چی بگم بعد خودش پشتشو بهم کرد شلوارشو کشید پایین گفت بزار لب کونم ببین چه حالی میده منم که میترسیدم اخه خونمون بودن خلوت نبود که بگم باشه کیرمو بردم لایه لا کونم دیدم وایی خیلی خوبه یه یه دیقه همین کارو کردم بعد بهش گفتم دیگه بسه اون بهم گفت پشت کن منم باید حال کنم من خیلی مقاومت کردم که با ترفنداش راضی شدم که یکمی بماله رو کونم وایی کیرشو گذاشت لایه سوراخ کونم خیلی حال میداددد یه چن دیقه همین کارو کرد بعد بهش گفتم بریم بیرون اون گفت که کارم هنو تموم نشده که گفتم بریم بیرون تا بت بگم رفتیم بیرون یکم دور زدیم بعد بهم گفت خب چیشد بهش گفتم شب که شد میریم خونه پدربزرگ اینا اتاق خواب خالیه میریم اونجا حال میکنیم بعد گفت باشه و رفتیم دور زدیم تا شب شد شاممونو خوردیم که صبر کردیم همه بخوابنبعد که همه خوابیدن منو دانیال رفتیم خونه پدربززگم همون اتاق خواب جایه قرارمون …رفتیم تو اتاق یکم با گوشی ور رفتیم تا همه بخوابنبعد نیم ساعت گفتیم که مثله فیلم سکسیا لخت شیم تا حال کردنه اونارو تجربه کنیم لخت شدیم بعد تو زمستون هم بود پتو کشیدیم سرمون بعد گفتم حالا میخوای چیکار کنیم بهم گفت برا همو میخوریم تا قشنگ حوسی شیم بعد اول من براشو خوردم …وایی یه کیره پونزده شونزده سانتیه کلفت تو دستم بهم گفت قشنک بخورش منم که فقط تو فیلما دیده بودم چیجوری ساک میزنن حالا یکم مثل اونو اجرا کردم تا حدودی خوشش اومد بعد اون اومد سر وقت کیره بزرگم وقتی کیرمو دید گفت من دردم میاد نمیتونم بکنم تو کونم ناراحت شدم یکم کیرمو فقط کلشو برا یه دیقه خورد بعد گفت نمیتونم بدم میاد منم گفتم باشه مشکلی نیست رفتم که لباسمو بپوشم گفت نپوش میخوام از کون بکنمت من کفتم خودت نمیزاری باز من بدم بکنی کونمو بعد با کلی حرف منو راضی کرد که بکنه…اخه داخل فیلما که میدیدم خیلی درد میکشیدن منم یکم میترسیدم بش گفتم فقط یکار کن دردم نیاد گفت باشه …بعد انگشته فاکشو یواش کرد تو دیدم خیلی اولش درد داشت ماله منی که تا حالا کون نداده بودم یکم جلو عجب کرد باش …بعد یکی یکی انگشتاشو میکرد تو که منم بیشتر از قبل دردم میکرد فقط جلو خودمو داشتم تا داد نکشم تا نفهمن میدونستم که وقتی کیره بره تو کونم دردش بیشتر از این حرفاستدانیال بهم گفت اماده ایی تا جر بدم گفتم فقط زودتر تموم کن کارتو فقط میخوام امشب تموم شه… بعد ما خوده کیرش سره سوراخمو ماساژ داد یعنی واقعااا حال میداد اون لحظه کله یه تف زد کیرشو کلشو کرد تو خودمو نگه داشته بودم تا داد نزنم بعد یواش یواش کله کیرشو کرده بود تو داشتم از درد میمردم با همون درد گفتم فقط تمومش کن دارم پاره میشم شروع کرد به تلمبه زدن دیگه داشت برام عادی میشد حس خیلی خوبیم بهم دس داده بود که انگار دنیا برا من بود…. دانیال که دیده بود حال میکنم سرعته تقه هاشو بیشتر کرد بعد مدلمونو از دراز کشیده به مدل سگی تغییر دادیم بعد با یه تقه محکم کرد تو کونم بهم گفت از این به همش میام میکنمت تو برا من شدی انقدکه تحرک داشتیم تو اون سرماعه زمستون عرق کرده بودیمسرعت تقه هاشو بیشتر کرد بهم گفت ابم داره میاد چیکار کنم گفتم که بریز تو دستمالی جایی دییدم همون مدل سگی از پشت منو بغل کرد یه لرزید همه ابش تو کونم خالی شد با دستمال پاک کردیم رفتیم دسشویی شستبم خودمونو همه اثاره جرمو پاک کردیم بعد خوابیدیم تا صبح اینم از اولین گی من با پسر عموووم…اگه خوشتون اومد یه گی دیگه هم باهاش و براتون تعریف میکنم…نوشته ⚽ ʍOɧԹʍʍԹԺ ?

Date: February 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *