اولین کون دادن مقداد

0 views
0%

سلام من چند بار داستان نوشتم اما قرار ندادن امیدوارم این یکیو بذارن این داستان کاملا واقعیه از اولین باری ک کون دادم من اسمم رضا هست و 23 سالمه این خاطره برمیگرده به زمانی ک 17 سالم بود من هیکل متوسطی دارم ولی کونم یه کم بزرگ بود از بچگی ک این باعث میشد خیلیا تو کفم باشن منم اون زمان حسی به گی بودن نداشتم و فکرشم نمیکردم یه روز یکی از دوستام به اسم سعید ک قد و وزنش اندازه خودم بود و قیافه متوسطی داشت دعوتم کرد خونشون ک درس بخونیم منم قبول کردم و رفتم تو خونشون کسی نبود و خودش تنها بود خلاصه شروع کردیم به درس خوندن بعد نیم ساعت گفت حوصلم سر رفته بریم فیفا ببنیم منم قبول کردم و رفتیم چند دست بازی کردیم بعد گفت رضا یه فیلم از رو گوشی برادرم پیچوندم ریختم رو کامپیوتر میخوای ببینیم گفتم بذار ببینیم چی هست فیلمو گذاشت دوتا مرد بودن ک با هم سکس میکردن من محو تماشای فیلم شده بودم و نمیدونم چرا دلم میخواست اینکارو بکنم یه دفعه به خودم اومدم دیدم دست سعید لای رونمه داره میماله منم ناخودآگاه دستم رفت سمت کیرش و از رو شلوار واسش مالیدم گفت پایه‌ای بکنیم همو گفتم اره بلند شد رفت کرم آورد گفت دراز بکش اول من میکنم بعد تو گفتم باشه لخت شدیم من دراز کشیدم کرم مالید و انگشت کرد ب سوراخم و یه کم انگشت کرد بعد کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد یه درد عجیبی داشت بعد چند دقیقه دردش کم شد و داشتم حال میکردم یه دفعه دیدم یه نفر بالا سرمونه نگاه کردم دیدم داداششه تله گذاشته بودن ک منو بکنن انگار شوکه شدم نمیتونستم حرف بزنم سعید کارش تموم شد از روم بلند شد و از اتاق رفت بیرون من موندم و داداشش ک اسمش سامان بود از تو چشماش مشخص بود حشریه گفت بالاخره بهت رسیدم رضا جون چند وقته تو کفتم و منتظر این روزم گفتم سامان تورو خدا ک نذاشت حرف بزنم گفت قول میدم حال کنی کاری نمیتونستم بکنم منو در حال کون دادن به داداشش دیده بود ساکت شدم لخت شد اومد جلوم کیرشو گرفت جلوی دهنم گفت بخور دستام میلرزید کیرشو گرفتم تو دستم و براش ساک زدم ولی بلد نبودم دندونام میکشید به کیرش هی اخ و اوخ میکرد میگفت زخمش کردی هر جوری بود چند دقیقه واسش ساک زدم بعد بهم گفت بخواب خوابیدم رو زمین کونمم ک آماده بود از قبل اومد پشت کمرمو بوسید کونمو بوسید گفت باورم نمیشه میخوام بکنمت هی از کونم تعریف کرد میگفت جون عجب بچه کونی داری عجب چیزی هستی و از این حرفا سر کیرشو گذاشت رو سوراخم اروم اروم فشار داد داخل کیرش خیلی کلفت بود بدجور درد میکشیدم هرچی اخ و اوخ میکردم بیشتر حشری میشد کیرشو تا نصفه میکرد و میکشید بیرون باز تا نصفه میکرد چند بار این کارو تکرار کرد بعد تا ته کیرشو کرد تو کونم خیلی درد داشت اشکم در اومده بود چند دقیقه‌ای نگهداشت بعد شروع کرد تلمبه زدن دردش به حال تبدیل شده بود و داشتم حال میکردم کم کم هی تلمبه میزد و سیلی میزد به کونم سرعت تلمبه زدنش زیاد شد و بعد دو سه تا تلمبه اروم زد کیرشو تا ته کرد تو کونم نگهداشت حس داغی کردم تو کونم فهمیدم آبشو خالی کرده توم بی حال شد یه کم کنارم دراز کشید و بلند شد لباساشو پوشید تهدیدم کرد ک به کسی چیزی نگم منم ترسیدم آبروم بره به هیچکس نگفتم بعد از اون جریان دو سه بار دیگه به زور منو کرد بعدش دیگه دوس داشتم کون بدم و تا امروز به خیلیا کون دادم اگه دوس داشتین واستون تعریف میکنم. نوشته مقداد

Date: May 30, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *