اولین گی من با کسی که هیچوقت فکرشو نمیکردم

3235
Share
Copy the link

سلام دوستان این داستانی که مینویسم حدودا مال یک ماه و نیم پیشهمن نوزده سالمه و تهران زندگی میکنم فکر میکنم از اوایل دوره راهنمایی یه حس کشش جنسی نسبت به پسرا تو مدرسمون داخل خودم حس کردم اونموقع فکر میکردم شاید به این دلیل باشه که هیچوقت با هیچ دختری نبودم این حس ادامه پیدا کرد و منو ول نکرد حتی توی دبیرستان هم بود توی دوران دبیرستان سه تا دوس دختر داشتم البته نه همزمان،با هم سکس هم میکردیم ولی نه سکس کامل.این حس گرایش جنسیمو به پسرا از همه مخفی کرده بودم به جز دو تا از دوستانم به یکیشون که پیشنهاد دادم جوابش منفی بود البته میدونستم که گی نیست ولی خب واقعا ازش خوشم میومد و دلم میخواست باش باشم اون یکی هم که گی بودن منو میدونست ازش خوشم نمیومد ولی این حسن رو داشت که میدونستم اون دو جنسگراست و درک میکنه حس منو ولی واقعا به ذهنم نمیرسید که باش باشمیادمه بهمن ماه سال 94 بود که با همین مرده که ازش خوشم نمیومد دعوام شد و کلا دیگه با هم حرف نزدیم البته مستونم بگم اون دعوا کاملا تقصیر من بود و هیچوقت فکر نمیکردم دوباره هم با هم اوکی شیم گذشت و کنکور دادیم من یکی از دانشگاه های تاران قبول شدم و اون تبریز.قبل از اینکه وارد دانشگاه شیم یه مهمونی بود که همه دوستان بودیم و بچه ها سعی کردن من و اون رو با هم آشتی بدن خلاصه ما هم آشتی کردیم که میشه حدود 6 ماه پیشدیگه رفتیم دانشگاه و هیچ خبری از هم دیگه تقریبا نداشتیم منم واقعا تمایلاتم رو سرکوب میکردم.بعد از یه چند مدت که گذشت و شد تعطیلات بین ترم ها اون دوستم که از الان بش میگیم متین برگشت تهران واسه حدود دو هفته و هم دیگه و اتفاقی تو مدرسه دیدیم.هر دومون رفته بودیم به معلما سر بزنیم و از این جور کسشرا دیگه بش گفتم متین یه روز بیا خونه ما با هم پی اس فور بزنیم و واقعا قصدم این بود اونم قبول کرد و اومد خونمون.نشستیم پا تلویزیون بازی کردیم حدود دو ساعت و کلی معذب بودیم چون با هم صمیمی نبودیم قرارم بود یکی دیگه از دوستان هم بیاد که نیومد،وقتی بازی تموم شد چشمام درد میکرد خوابیدم رو زمین چشمامو بستمبعد از چند ثانیه یه گرمای عجیب رو لبام حس کردم چشمامو که باز کردم دیدم متین که داره خیلی آروم لبامو میبوسه تعجب کردم بلند شدم اصلا آمادگیشو نداشتم میتن هی سعی میکرد منو آروم کنه و بغلم کنه ولی من جا خورده بودم زمانی هم که دیدم کیرش شق شده حالتم تدافعی تر شد متین که فهمید من اوکی نیستم بدون اینکه چیزی بگه بلند شد رفتکلا دو سه روز ذهنم درگیر این موضوع شده بود حالا که داشت این اتفاق میوفتاد و شاید دیگه هچوقت نمیتونستم اینو تجربه کنم چرا انجامش ندادم و کلا اعصابم خورد بود ولی الان خوش حالم که اونروز انجامش ندادمبا متین تو تلگرام حرف زدم اونم منو درک کرد که چرا نمیخواستم و ترسیدم ولی به صورت نامحسوس بش القا کردم که واسه یه روز دیگه آماده ام و اونم دعوتم کرد که هفته بعدش برم خونشون منم تا اونموقع زمان برای فکر کردن داشتم.هم قلبم میخواست که با متین گی کنم هم ذهنم تایید میکرد و دیگا درنگ نکردم ولی جون باره اولم بود به خاطر ضرر های کون دادن یکم استرس داشتم که از یه دختری پرسیدم تو چکار کردی داسه واسه باره اول اونم بم گفت منم همه کار هایی که گفت رو انجام دادم دو روز قبل از اینکا برم خونه میتن رفتم دارو خونه یه بسته کرم مو بر ،وازلین،افتر شیو و یه بسته 12 تایی کاندوم خریدم اومدم خونه بعد از اینکه از کرم استفاده کردم پوست کونم و کیرم و تخمام مثل آینه شده بود و افتر شیو هم زدم و با وازلین سوراخ کونم رو و همچنین یهخیار کوچیک و بزرگ رو چرب کردم و با درد کمی تونستم اول خیار کوچیک رو تو کونم کنم بعد هم با خیار بزرگ دیگه مطمئن بشم میتونم این کارو کنم چون خیاره صد در صد از هر کیری بزرگ تر بود.خودم رو واسه فردا آماده کردم مطمئن شدم کاملا کونم و راست رودم تمیز باشه وشستمشون و اون شب با اضطراب خوابیدم.فردا صبح ساعت 7 بیدار شدم وسایل مورد نیاز رو توی کیف گذاشتم و یه شورت مشکی نو پوشیدم روش یا شلوار جین تنگ آبی روشن پام کردم و یه تیشرت پوشیدم و هودی رو تنم کردم.رفتم تو دسشویی مسواکمو هم زدم از اسپری خوش بو کننده دهان هم استفاده کردم جوری که دهنم واقعا بوی نامطبوعی نده چون تو سکس 100 برابر مشمئز کننده تره موهام رو هم مرتب کردم و اسنپ گرفتم و رفتم..وقتی رسیدم خونه متین دیدم واو اونم خودش رو مرتب کرده یه لگ مشکی جذب با یه تیشرت گشاد که تا زیر باسنش اومده بود رفتم تو ولی باز هم نسبت به هم گارد داشتیم متین تعارف کرد بشین رو مبل منم رفتم نشستم گفت الان میام رفت تو یکی از اتاق ها منم داشتم با گوشیم ور میرفتم همینجور ه سرم گرم بود جلوی چشمام تاریک شدآماده ای امروز کاری کنیم که شاید زندگیمونو تغییر بده یا حداقل هیچوقت فراموشش نکنیماین حرف بود که متین وقتی با دستاش چشمامو گرفته بود بم گفتبا یه صدای لرزون گفتم اینطور فکر میکنمدستاشو برداشت آروم بلند شدم رفتم جلو پیشنیم رو زدم به پیشونیش چشمامو بستم من رو میتن تسلط داشتم چون قدم یکم بلند تر بود من 184 هستم اون 178 پوست من سبزست اون کاملا سفیدآروم نزدیک تر شدم لبامو گذشتم رو لباش و شروع کردم با بوسیدنش با دستام هم که درو کمرش حلقه شده بود کونشو ماساژ میدادم اونم داشت کیر منو میمالید سرعت و شدت بوسیدنمون شدید تر میشد و لبشو گاز کوچولو میگرفتم و حرکاتمون شدید تر شده بوداز لباش جدا شدم لپشو یه بوس ریز کردم و جلوش زانو زدم کمر شلوارشو گرفتمو تا زانو اوردم پایین تعجب کردم که شورت پاش نبود اونم تعجب کرد که من میتوام براش ساک بزنمدستمو گرفت گفت بلند شو عزیزم رفتیم تو یکی از اتاق ها روی کیرش یه کاندوم که مال خودش بود کشید و تکیه داد به دیوار و منو بغل کزد کیرش رو رونم حس میکردم دوباره جلوش زانو زدم و کیرشو گرفتم تو دستم یه لیس اول کیرشو زدم بعد آروم آروم کیرشو میکدم تو دهنم وقتی داشتم به تهش میرسیدم واقع اذیت میشدم کیرش عادی بود ولی واقعا میخورد به گلوم اذیت کننده بود به هر حال شروع کردم به ساک زدن براش دستامو گرفته بودم به پهلو هاش باقدرت کیرشو میکردم تا ته توی دهنم و هر برا که خسته میشدم کیرشو در میاوردم و با دستم براش میمالیدم و تخماشو لیس میزدم واقعا متین هم لذت میبرد آه میکشید بلد از اینکا حسابی کیرشو ساک زدم منو برد و روی تخت گذاشت هودی و تیشرتمو در اورد ولی شلوارمو نه روی سینه خوابوندم بودم کمربندمو باز کرد و شلوارمو در اورد شورتمو هم تا زانوم کشید پایین و هر لپ کونم رو یه لیس زد یه بالشت اورد گذاشت زیر شکمم که کونم بره سمتش وقتی دید که کونم هیچ مو نداره و بوی خوبی میده خیلی خوشش اومد و سوراخ کونمو بوس کرد گفت عاشقتم سینا یه تف زد به سوراخ کونم و سعی میکرد کیرشو بکنه توم ولی نمیرفت میخواست بخیال بشه ولی بش گفتم برو وازلین رو از کیفم بیار با کاندوم ها اونم رفت اوردزد به سر کیرش و سوراخ کون من همه جا خیلی چرب شده بود و خیلی راحت تر داشت کیرش میرفت تو کونم دیدم زیاد درد نداره بش گفتم متین عزیزم محکم تر اونم یهو فشار رو زیاد کرد ولی یه درد وحشتناک کشیدم که البته لذتم داشت صدای دادم فکر کنم حشری ترش کرد بم گفت تا ته توی کونته میخوام امروز جندت کنم عزیزم و شروع کرد با تلمبه زدن تو کونم همزمان با دستش از زیر کیر منو میمالید حدود 25 دقیقه تلمبه زد ولی دیگه از دقیقه 10 به بعد برام عادی شده بود تا زمانی که سرعتشم بیشتر کرد هر دومون تو شهوت غرق شده بودیم اونم چون تاخیری زده بود آبش نمیومدکیرشو کشید گفت اینطور نمیشه بیرون از کونم کاندوم رو دراورد منم اون لحظه برام مهم نبود گذاشتم بودن کاندوم بکنه ولی بدون کاندم حسش فوق العاده بودگرمای کیرش رو حس میکردم دیگا داشت سرعتشو بیشتر میکزد منم برا اینکه بیشتر حال کنه آه و ناله سکس میکردم تا اینکه یهو توی کونم داغ شد و دیدم میتن خم شد روم افتاد آبشو ریخته بود داخل کونم از حال رفت منم هیچ تکون نمیخوردم اونم آروم به کمرم بوسه میزد بعد از یه ربع که بلند شدیم چند قطره از آبش از کونم ریخت ولی بقیش رو جذب کرده بودم گذاشتم یه ساعت استراحت کنه و دوباره رفتم خودم رو آماده کردم رو کیرم کاندوم کشیدم یه ادکلن تو خونشون پیدا کردم زدم به خودم و بعد یک ساعت رفتم سراغ متین خوابیده بود و فقط شورت پاش بود رفتم بغلش کردم.بیدار شد دوباره شروع کردیم به بوسیدن هم بش گفتم عشقم بیا دوباره حال کنیم اونم قبول کرد و گفت حتما عزیزم من لبه تخت نشستم و متین رفت روی زانو هاش جلی پا هام نشست و کاندوم رو از سر کیرم گفرت گفت بنداز اونور این آشغالو عجیب بود برام چون خودش بار اول از کاندوم استفاده کرد و به هر حال یه تف از فاصله 10 سانتی متری زد به کیرم و خیلی حرفه اس بدون اینکه دندوناش بخوره به کیرم شروع کرد به ساک زدن عالی ساک میزد واقعا هیچ ساکی مثل اون نبود تخمامو عالی میخورد واقعا غیر قابل توصیف من که دیدم سریع داره آبم میاد بلندش کردم یکم بوسیدمشو لیسش زدم و شورتشو در اوردم و بردم انداختمش رو تخت ولی روی کمر خوابیده بود رفتم بین پاهاش نشستم و وازلین رو از روی میز برداشتم زدم فقط به کیرم نزدیک سوراخ کونش کردم و آروم سرشو داخل کردم راحت میرفت البته میدونستم قبلا هم کون داده کمک کم تا ته میکردم تو کونش ولی معلوم بود تحریک نشده کیرمو در اوردم و یهو تمامشو جا کردم تو کونش یه درد شدید تحمل کرد شروع کردم تلمبه زدن کیرش شق شده بود دوباره و خودش داشت کیر تودشم میمالید منم که برای اولین بار بود که دارم کون یه پسر رو میکنم تو آسمون ها بودم کا دیدم داره آبم مساد بش گفتم ماین بریزم تو کونت گفت نههه یکم ناراحت شدم ولی به محض اینکا گفت میخوام بخورمش حال کردم در اوردم کیرمو نکرد تو دهنش شروع کرد جلو دهنش جق زدن برام و دهنشو باز کرده بود و یهو پایان آبم با فشار ریخت تو دهنش و همشو خورد کامل بلند شد دوباره از هم لب گرفتیم و من که خسته شده بودم شورتمو پوشیدم و خوابیدم رو تخت متین بعد از اینکه بیدار شدم دو بار دیگه هم سکس کردیم طولانی تر بودن ولی حسشون کمتر بود حداقل برای من.دیگه از اون روز فقط یه بار متینو دیدم ولی مطمئنم تو نوروز هم با هم سکس میکنیم چون اونم هی میگه واقعا عالی بوده اونروز

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *