اولین گی من دو دوستم بخاطر جورابم

0 views
0%

سلام.سه بار با دو تا از دوستام و یکی از پسرای فامیل سکس کردم اگه خواستیم اون دوتا دیگرم براتون مینویسم . اول از خودم و دوستم بگم من اسمم پویاست قدم 177وزن 62 سفید لاغر اندام اسم دوستمم عرفان 175 سفید اونم لاغره خونمون تهران اون زمان 19 سالمون بود.ماجرا ما از اونجا شروع شد که دو هفته قبل عید 1397 رفته بودیم با همدیگه خرید لباس و کفش لباسمونو خریدیدم رفتیم کفش فروشی .فروشنده گفت چی میخواین من گفتم کتونی اسپرت دوستمم گفت کالج بعد رفت دوتا کالج و بعدش دوتا کتونی آورد تا تست کنیم اول دوستم کفششو در اورد جوراب کالج طوسی پاش بود بعد اون کفش کالجش وانتخاب کرد و من کفشمو در آوردم که کتونی رو تست کنم چون جوراب انگشتی سفید پام بود عکسمم تو تاپیکم هست میتونید ببینید بعد دیدم دوستم و اون فروشنده یجوری پامو نگاه میکنن انگار که تا الان جوراب ندیدن خلاصه منم کتونی انتخاب کردم و خرید کردیم رفتیم خونه دوستم چون مادر با باباش شاغلن تو مسیر حرکتمون دیدم دوستم یجور دیگه باهام برخورد میکنه خیلی صمیمیتر از قبل البته من فهمیدم بخاطر جورابم حشری شده منم از تیپ اون خوشم میومد یکم خجالتو اینا باعث میشد چیزی بینمون نباشه 1سال بود با هم دوست بودیم .رفتیم خونشون دیدم هی یه نگاش به جورابمه یه نگاش به لباسا که خریدیم بعد گفت بیا لباسا که خریدیمو بپوشیم دوتامون بلند شدیم پیرهن عوض کنیم که داشتم میپوشیدم حس کردم عرفان دستشو از رو شلوار گذاشته روی کیرم .واقعیتش منم دوست داشتم با یه پسر هم سایز خودم سکس کنم که منم حشری شدم دستمو کشیدم به شوارش و کیرشو میمالیدم لبمونو رو هم گذاشتیم شروع کردیم به لب گرفتن پیرهن و بعد شلوار شرتمون رو در اوردیم و اون دستشو میمالید به کونم واقعا یه حس عجیبی داشتم اونا که بار اولشونه میدونن فقط جوراب پامون بود رفتیم اتاق خواب عرفان من دراز کشیدم رو تخت و پاهامو جمع کردم تو شکمم اون شروع کرد به لیسیدن کونم واقعا یه جوری شدم بعد یه چندثانیه کیرمو کرد دهنش ساک میزد کیرم که خیس شد دوباره کونمو میلیسید با یه دستشم کیرمو میمالید به 4 دقیقه نرسید که ابم اومد رفت دستمال کاغذی آورد تمیز کردم کیرمو.دوباره شروع کرد به لیسیدن کونم منم که دیگه حال نداشتم فقط داشتم میدیدم و بعد انگشتشو کرد تو کونم با یه دستشم پامو گرفت جلو دهنش جوراب انگشتی مو لیس میزد از پاشنه شروع کرد رسید به انگشتام 4تا انگشتا کوچک پامو کرد تو دهنش بعد چند ثانیه انگشتای پامو از دهنش در آورد انگشت بزرگه پامو کرد دهنش میک میزد بعد چند دقیقه اومد روی تخت دراز کیشد و حالت 69 دراز کشیدیدم رو هم شروع کردیم به خوردن کیر همدیگه من که ابم چتد دقیقه پیش اومده بود طول میکشید تا دوباره بلند شه اما برای عرفانو که بلند شده بود ساک میزدم و تو دهنم بازی میدادم بعد جند دقیقه چون نمیخواست ابش زود بیاد یکم واستادیم تا کیرش شل شه بعد رفت پایین تخت منم خودم بردم لبه تخت پاهامو قفل کردم رو شکمم یکم کونمو لیسید و با انگشت بازی داد و کیرشو آروم آروم فرو کرد تو کونم اولش درد داشت اما زیاد نه بعد کم کم سرعتشو زیاد کرد شروع کرد به عقب جلو کردن داشت حال میکرد از حالت نفس زدنش معلوم بود منم با دستم کیرمو که کم کم داشت بلند میشد بازی میدادم صدای بدنش که میخورد به کونم حشری تر میشدیم با دستاش پاهامو بلند کرد برد جلو صورتش یدونه از جورابم رو در اورد و شروع کرد به خوردنش اون یکی پام که جوراب داشت رو بو میکرد و میبوسید اما این یکی پام رو میخورد و لیس میزد بعد چند دقیقه من ابم باز اومد مال اون هم داشت میومد کیرشو در آورد ابشو ریخت تو دستمال کاعذیمنم کونم داغه داغ شده بود همونجا یکم دراز کشیدم تا از دردم کم بشه بعد بلند شدم کونم و کیرمو با دستمال تمیز کردم .اونا که بار اولشون بوده و با گی بی مو و لاغر تجربه داشتم میدونن چه حالی داشته.نوشته jorabosh

Date: April 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *