دانلود

اگه قهرمان بوکس بشی میتونی با خاله الکسیس سکس کنی

0 views
0%

اگه قهرمان بوکس بشی میتونی با خاله الکسیس سکس کنی

داستانی که میخوام بگم براتون صفر تا صدش واقعیه واقعیه?
بزارید اول خودمو توصیف کنم براتون که همین اول راس کنین من قدم ۱۸۵ وزنمم ۸۰ پوستمم سفید با یه اندام سکسی و کون قلبمم که براش کم نذاشتم از دادن
خوووب اینی که میخوام بگم بره چند ماه پیشمه که الان ۱۹سالمه موقع دادنمه
ما تو یه آپارتمان چند واحدی زندگی میکنیم که روبه‌روییمون یه خونه مجردی بود که چند تادانشجو پسر بودن اهوازی رشتشونم کامپیوتر بود هر وقت کامپیوترم خراب میشد یکیشون که امیر بود میومد برام درست میکرد هر دفعه که میومد تو اتاق تنها بودیم همیشه اومدنی احساس میکردم چش داره بهم داره زیر چشمی منو دید میزنه از اونجاییم که اهوازی عربم بود با خودم میگفتم کیرش بزرگه حتما چی میشد جرم میداد.
بعد اون خونه هر وقت تنها بودنی به بهونه این که کامپیوتر یادم بده میومد خونم جلو کامپیوتر همیشه دوتا صندلی بود میشستیم در حین یاد دادن یهو گف شروین باشگاه چی میری گفتم هیچی گفت باسن خیلی رو فرمه آخه گفتم قابلتو نداره خندید چیزی نگفت گذشتو گذشت
که یه بار بدجور حوس کیر کردم الکی بهش گفتم کامیوترم خرابه اومد خونه تو اتاقم …

بزارید اینم بگم داخل پرانتز
من همیشه خونمون خالی بودنی خانواده مسافرت یا مهمونی رفتنی سریع میپردیم میوه فروشیه سر خیابون هر چی که دراز و کلفت مثه بادمجون خیار کدو خیار چمل موز …میشد میخردیم میاوردم خونه
عاشق این کار بودم که با چیزای کلفت خودمو جر بدم
که یه بار واقعاااااااا احساس میکردم دارم جر میخورم با بادمجون بود راحت ۲۵سانت بود کلفتیشم اندازه آبمعدنی کوچیک میشد تو حموم با انگشتم کم کم گشادش میکردم بعد بادمجون و گذاشتم زمین آروم نوکشو گذاشتم تو سوراخم اروم آروم بالا پایین میکردم که هر دفعه بالا پایین میکردم چند سانت بیشتر میکردم تو کونم خییییلیلییییییی حال میداد قشنگ احساس میکردم دارم جر میخورم نصف بیشترشو کردم تو سوراخه گشادم بعد اخر سر جلق زدم سره کیرمو گرفتم طرفه سوراخ کونم آبمو ریختم رو کونم با انگشتم میکردم تو کونم…

داشتم میگفتم با امیر که داخل اتاق شدیم گفتم من گرممه بزا لباسمو عوض کنم بیام بعد بریم سراغ کامپیوتر دیگه طاقت فیلم بازی کردنو نداشتم با یه لباس تنگ جذب رفتم پیشش رو صندلی نشستیم مثه همیشه گفت خووووب چشه کامپیوتر گفتم امیر جون میدونی چیه کامپیوترم هیچیش نیس میترسم حقیقتو بگم گفت راحت باش گفتم دوس دارم زنت شم همینو که شنید نامرد از منم تشنه تر بود مجال نداد حرفم تموم شه سریع لباشو چسبوند رو لبام در همین که لبامو میخورد با دستاش کونمو بازی میداد در گوشم میگفت شروین چه کونه نرمی داری از اون جایی که من همیشع با خیار و…کونمو جر میدادم شده بود شبیه کون دخت
ر ننرررررمممم سسفییددد لباسامو درآورد لباسای خودشم در آورد گفت دوس دارم ساک بزنی برام گفت چششششممم عزیرم باورم نمیشد همچین کیری افتاده دستم ببزززرررگگگگگ کلفت دراز جوری که با دستم نمیتونستم دورشو حلقه بزنم خودشم سیاه بود که عاشق کیرای سیاهم
کیرشو حسابی شق شق کردم گفت میتونی تحملش کنی واقعا بزرگ بود میگن کیر فقط کیر عرب راس میگن گفتم اگه آروم آروم جا کنی شاید زیاد درد نکنه
عوضی استادی بود بره خودش اول یه انگشتشو کرد تو یواش یواش گشاد کنه بعدش دو تا انگشتشو آخر سر با چهار انگشتشم بازی میداد گفت شروین چند بار دادی قسم خوردم اولین بارم واقعانم اولین بارم بود با کیر میخواستم سکس کنم گفت باور نمیکنم …
گفت حالا چهار دستو پا وایسا
آروم آورد سره کیرشو گذاش جلو سوراخم داشتم میمردم از حشر گفتم عزیزم جرم بده اما یواش
اول یذره نوکشو گذاشت تو کونم حالمو هیچجوره نمیتونم توصیف کنم باید کون بدی بدونی اونایی که دادن میدونن چی میگم
یواش یواش بیشتر میکرد تو کیرش راحت ۲۰سانت میشد گفتم دوستدارم همشو بکنی تو کونم جر بخورم نه نیاورد همچین فشار داد زیر دلم درد کرد تند تند رگباری میزد داشتم از حال زیاد حال میکردم دوس نداشتم تموم شه گفت دوسداری آبمو چیکار کنم اگه اومد گفتم تا قطره آخرشو بریز تو کنم
دراز کشیدم زمین خوابید روم کیرشم تا ته کرده بود تو کونم گفت داره آبم میاد میخوام حاملت کنم منم گفتم هممششووو بریز توووو آبش که اومد قشنگ احساس میکردم یه چیز داغ داره میره تو کونم…
بعدش که کیرشو درآورد واقعا خسته شده بودیم سرشو گذاشت رو کونم گفت دختر همچین کونی نداره از کجا آوردیش اخه تو دیگه قضیه خیار…اینا نگفتم که خودم همیشه بهش حال میدم

بعد این چند باریم امیر منو کرد خونه خودشون ما

امیدوا

Date: December 5, 2018
Actors: alexis texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *