دانلود

ایرانی تو خونه

0 views
0%

ایرانی تو خونه

سلام به همگی. اودش بگم که خاطره ی سکس کامل نیس پس اگ اینجوری دوس نداری نخون.
من سارام ۲۳ سالمه. قدم ۱۶۳ و وزنم ۵۳ هست.هیکلم خوش فرمه. پوست بدنم سفید و رنگ موهام بوره. چهرمم بدک نیس. واقعا هاتم ولی تاحالا نشده که سکس داشته باشم، ترس داره خب.
دوست پسر داشتم و همشونم یه جورایی عوضی بودن ک برا همینم زود تموم شدند. یه دوست دارم اسمش فرید هست. سه سالی هست که با هم دوستیم ولی نه دوست دختر دوست پسر. واقعا دوست خوب و با معرفتیه.قبلا همدیگه رو خیلی کم میدیدیم ولی خب هم من به اون حس داشتم هم اون به من. میترسیدم ک از من خوشش نیاد آخه اون موقع حسشو نمیدونستم و خب پا هم بش نمیدادم. یه شبی که واقعا حالم خراب بود و نیاز داشتم و عقلمم سر جاش نبود کرم ریختمو و اونم ک انگار از خدا خواسته.شروع کردیم سکس چت و واقعا لذت بخش بود برام. راستی فرید قدش ۱۸۵ و توپره.سفید هم هست،قیافشم معمولی. قدش و اینکه سفیده برام جذابه و
اقعا. بعد اون شب حرف سکسی عادی تر شد برامون و خب فهمیدم که اونم واقعا هاته. یه روز بحثمون شد و تصمیم گرفتیم که مثه قبل دوست عادی براهمدیگه باشیم. بعد اون اتفاق همدیگ رو دیدیم بار دوم میشد که باهم میرفتیم بیرون. باهم کلی پیاده روی کردیم و دستم تو دستش بود. کنارش راه رفتن واقعا عالی بود. ناهارم باهم خوردیم و خب سعی کردیم جوری رفتار کنیم هردومون ک انگار اتفاقی نیافتاده.قبل اینکه ازش خدافظی کنم لپمو بوس کرد. اون لحظه دلم میخواست لبمو بزارم رو لبش و بخورمشون ولی جلوی خودمو هی میگرفتم. بعدش هم که باهم حرف زدیم فهمیدم اونم کلی حالش بد شده بود. خوب میتونستم تحر
یکش کنم. با ناز و عشوه میشد دلشو برد. بعدها دوباره نتونستیم خودمونو کنترل کنیم و بازم سکس چت میکردیم و قرار شد که واقعی یه بار انجامش بدیم.دوست داشتم واقعی کنارش باشم و وزنشو روم حس کنم. دفعه بعدی که همو دیدیم سعی میکردم با زبون بی زبونی بش بگم که لبمو بوس کنه. رومم نمیشد فرید هم جوریه که تا وقتی من چیزی رو نخوام حتی اگه خودش بخواد اونکارو انجام نمیده. خلاصه بهش فهموندم وقتی به ماشین رسیدیم و سوار شدیم با دستش چونمو گرفت چشمامو بستم سرشو آورد جلو و لبمو بوس کرد. عقل از سرم پرید.خجالتم میکشیدم که نگاش کنم اونم که فهمیده بود دستمو گرفته بود و فشارش میداد.

دفعه بعدی که قرار شد همو ببینیم جام جهانی شروع شده بود و بهش گفتم بیا شرط ببندیم سر بازی اول ایران.من گفتم مساوی و اون گفت برد ایران.شرط من این بود ک اگه بردم منو ایستاده محکم بغلم کنه و لبامو بخوره و وقتی بغلشم منو بچرخونه یکی از فانتزیام بود که دوست داشتم با فرید باشه و شرط اون این بود که دستمو بزارم رو کیرشو براش بخورم. اول اون شرطشو گفت و وقتی من شرطمو گفتم از دست خودش ناراحت شده بود و میگفت که من سکسی فکر میکنم ولی تو احساسی هم هست.طبیعته دختر پسره دیگه. دوست داشتم ک واقعا امتحان کنم و خلاصه هی باش حرف زدم تا حس بدی به خودش نداشته باشه. ایران برد و من
شرطو باختم.چندوقت بعدش همدیگه رو دیدیم. تو ماشین بودیم و چرخ میزدیم. با دستش چونمو گرفت و اول لبمو بوس کرد و بعدش خورد.دیگه راحت تر شده بودیم.دستش رو دستم بود و بعضی وقتا رو پام و خب هرازچندگاهی هم لبمو میخورد. معلوم بود دیگ طاقت نداشت و رفت یه جای خلوت. یه جایی وایساد و شروع کرد لبمو خوردن.با ولع میخورد منم همراهیش میکرد و خب کاملا تحریک شده بودمو و خودمو خیس کرده بودم.دستشو کرد تو لباسم و سینه هامو گرفت تو دستش.سوتینمو داد بالا و سرشو برد سمت سینمو و شروع کرد خوردن. حس واقعا خوبی بود ولی فهمیدم گه خیلی روی سینه هام حساس نیستم. منم دستم تو موهاش بود و سر
شو به بدنم میچسبوندم.بعدش گردنمو بوس کرد و لیس زد و خیلی داغ کردم و کلی لذت بردم فهمیدم خیلی رو گردنم حساسم.دستشو برد تو شورتمو و کسمو دید. رفت پایین که بخورتش ولی نمیشد ازش خواستم بیاد بالا. بعدش بازم لبمو خورد و دکمه و زیپ شلوارشو باز کرد و کیرشو آورد بیرون. کاملا شق کرده بود. اولش ترسیدم چون ندیده بودم از نزدیک تاحالا. دستمو گذاشتم روش و کاملا سفت شده بود. سرمو بردم پایین و سرشو کردم تو دهنم. سرش یکم خیس بود و مزش بد بود ک اصن دوست نداشتم. کردم تو دهنمو و میخوردم براش و حواسم بود ک دندونام بهش نخوره ولی خب خیلی نمیتونستم تو دهنم کنم چون عق میزدم. بار اول
م بود و واقعا نمیدونستم. خودش گفت روش تف کن. تف کردمو و با دستم شروع کردم مالیدن.بعدم دوباره تو دهنم میکردم.کیرش هم کلفت بود هم بلند. هی براش ادامه دادم تا صداش در اومد و دیدم داره ارضا میشه از دهنم در آوردمو و با دست میمالیدم براش تند تند که ارضا شد و با دستمال کاغذی پاک کرد خودشو.بعدش بازم لبمو خورد و ازم تشکر کرد و معذرت واسه اینکه نمیتونه ارضام کنه. آخه من خیلی دیر ارضا میشم.اونروزم تموم شد و بازم با سکس چت خودمونو ارضا میکردیم تا اینکه تصمیم گرفتم ک شب تولدش برم پیشش و اونشب بهترین شب بشه. چندوقت قبلش مثه همیشه بحثمون شد و از اونروز به بعد اون نمیخاست دیگ. یه ماه و خورده ای میشه که دیگ حتی حرف سکسی هم نزده. سعیمو کردم که تحریکش کنم و تونستم هم ولی داره خودشو کنترل میکنه. هنوز هم باهم میحرفیم باهم خوبیم ولی حرف سکس نیست دیگه. میگه نمیخوام اذیتت کنم. من بعدا با خاطرش نمیتونم کنار بیام و بعدش دوتاییمون اذیت میشیم. واقعا دوستش دارم اونم دوستم داره البته که حس من بیشتره تا حس اون ولی خب میدونم که هیچوقت مال همدیگ نمیشیم. آخه آرزوهامون رویاهامون باهم فرق داره.
دوست دارم اولین سکسم باهاش باشه چون واقعا برام جذابه و حسمم دوست داشتنه فقط هوس نیست. سکسی که فقط هوس باشه رو دوست ندارم و خب کثیفه. و با رفتار اون فک کنم یه حسرت بشه برام. تصمیم گرفتیم یه بار رو در رو بحرفیم و تصمیم بگیریم که دقیقا چیکار کنیم. هفته دیگه قراره ببینمش و خب امیدوارم مثه قبلش بشه. دلم میخواد اولین سکسم با اون باشه.
اینم بگم عقایدم اینجوری نیست که بگم فقط با شوهرم سکس میکنم. با کسی ک واقعا دوستش دارم میخام سکسو و بهش پایبندم. ولی خب اگ کسی انقدر برام عالی باشه باهاش ازدواج میکنم و خب دیگ برا همیشه برای اون میشم.
مرسی که خوندید اگه نظری دارید ک کمکم کنه ممنون میشم بگید.

Date: January 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *