دانلود

ایرانی کون گنده کیفیت عالی

0 views
0%

ایرانی کون گنده کیفیت عالی

خیلی خلاصه تعریف میکنم
اسم من مهیار و زن برادر زنم نرگس هست.من خیلی دوس دارم زن برادر زنم رو بکنم ولی اصلا پا نمیده.چند روز پیش رفتن مسافرت وکلید های خونشون را سپردن به ما. امروز رفتم که به خونشون سر بزنم. وقتی داشتم میرفتم خونشون قلبم تند تند میزد.وقتی رسیدم تو خونه اول از همه درو از پشت قفل کردم .و کاملا لخت شدم .رفتم سراغ تخت خوابشون. کمی خوابیدم رو تخت عکس نرگس را برداشتم وگذاشتم روبروم عکس سر لختی بود. به فکر شورتای نرگس افتادم.کشو میز توالت را باز کردم وایییی چنتا شورت بود .شورتای نرگس بودن .ضربانم تند تر وتندتر میشد.کلی شورتاشو بو کردم .بو نمیدادن تمیز بودن. وایییییییییی
ی. رفتم سراغ لباسهای تو سطل کنار تخت .گشتم و گشتم …… وای چنتا شورت استفاده شده بود ضربان قلبم تو کیرم داشت میزد.بو کردم آره بوی کس میدادن . بوی کس نرکس….. الان شورتی کی نرکس چند روز پیش پوشیده بود را داشتم بو میکردم.واییییییییییییییی.
دوباره خوابدم رو تختشون وتا تونستم خودمو رو پتوی روتخت عقب وجلو کردم.آبم داشت میومد . زود دستمال آماده کردم وآبمو ریختم تو دستمال.حالا بازم روزهای آینده میرم و باز رو تخت خواب نرگس جق میزنم.. اگه خواستید باز مینویسم.
نوشته: مهیار

Date: January 27, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *