بار اولی که تو ۱۷ سالگی گی کردم

968
Share
Copy the link

سلام داستانی که میخوام امروز واستون تعریف کنم مال دو سال پیشه الان 19 سالمه و داستان برمیگرده به 17 سالگیم من از زمانی که بلوغ رسیدم همیشه به پسرای همسن و سال خودم علاقه شدیدی داشتم حتی از اول راهنمایی تا الان به یاد هم مدرسه ایام جق میزدم و میزنم و از دخترا اصن خوشم نمیاد تا جایی که جق زدن با فکر یه دختر خیلی سکسی هم نمیتونه ارضام کنه طولانیش نکنم بریم سر اصل مطلب یکی از دوستام اسمش حسین بود یه پسر خوشگل و یه خورده چاق ادم دوس داشت سینه هاشو بشینه ساعت ها لیس بزنه بدون هیچ خستگی لبای غنچه ای قشنگی هم داشت واقعا زیبان من که حسابی شیفتشونم چشاشم قهوه ای این دوستم باهاش خیلی صمیمی ام ولی اون هیچ وقت علاقه ای به گی بودن نداشت بجاش همیشه کصلیسی دخترای دیگه رو میکرد اما من واقعا دوس داشتم هر جور که شده بهش بدم واسه اینکه توجهشو جلب کنم رفتم حموم و پایان موهای بدنمو زدم حسابی خودمو تمیز کردم و یه شورت هفتی پوشیدم فردای اون روز که ورزش داشتیم باید قبل کلاس لباسامونو عوض میکردیم گزاشتم کلاس خلوت شه همه بچه ها برن سالن من و حسین تنها موندیم اخه بهش گفته بودم صبر کن ک باهم لباس عوض کنیم بعد بریم سالن لباسامو دراوردم و خودمو لخت کردم (نه اینکه کلا لخت کنم آخه کی خودشو تو مدرسه کامل لخت میکنه؟)از عمد هم کونمو طرفش کردم که ببینه وقتی دید پاها و کون سفیدمو برق از سرش پرید ب شوخی گفت تو که اینقد سفیدی چرا نمیدی بکنیم ی لبخندی زدم ولی تو کونم با این حرفش عروسی شد بعدش باهم رفتیم تو سالن خلاصه اون روز گذشت ولی من کارمو کردم بدنمو بهش نشون دادم تا توجهشو جلب کنم صبح روز بعدش مدرسه تعطیل بود ساعتای 9 صبح بهش زنگ زدم تا باهاش قرار بزارم اخه این ساعتا مادر باباش سرکار بودن اونم تو خونه تنها بود برادر خواهر هم نداشت زنگ ک زدم گوشیو برداشت بهش گفتم کجایی اونم گفت خونه منم بهش گفتم میام پیشت قبول کرد منم سریع خودمو رسوندم خونشون رفتم داخل اول واسم چایی و شیرینی آورد بعد از اینکه خوردم بهم گفت حوصلم سررفته بیا لاقل ی فیلم ببینیم بهش گفتم چ فیلمی اونم گفت هر فیلمی فرق نمیکنه ب شوخی بهش گفتم پس سوپر بزار اونم جدی گرفت و یه سوپر از تو گوشیش برام پخش کرد من ک حشری نشدم چون سکس بود ولی اون بدجور شق کرده بود بهش گفتم این سوپرت خیلی کیریه اصن کیرمو شق نکرد بزار ی سوپر درست حسابی بهت نشون بدم گوشیمو دراوردم و بهترین گیی ک داشتم واسش گزاشتم یکم واسش عجیب بود ولی حسابی خوشش اومد و اوب هر دو تامون زد بالا همون لحظه کیرشو تو دستم گرفتم و حسابی مالوندمش اون هم از پشت دستشو کرده بود تو شورتمو و کونمو میمالید بعد زیپشو باز کردم و شروع کردم به خوردن هنوز کارم تموم نشده بود سرمو بلند کرد و حسابی ازم لب گرفت وای من عاشق لباشم خیلی نرم و سکسین بالاخره ب ارزوی بوسیدن لباش رسیدم اونجا بود که فهمیدم واقعا این همه مدت اشتباه میکردم مث اینکه اونم تو کفمه خلاصه نوبتی هم باشه نوبت اون بود ک واسم ساک بزنه شرتمو دراوردم و شروع کرد با پایان دل و جون به خوردن از عمد کیرمو از دهنش درمیاورد و با دندوناش سرشو گاز میگرفت یه چند باری این کارو کرد وحشی بازی بود ولی من خوشم اومد از کارش بعد چند لحظه اونم لباساشو دراورد و دراز کشید منم بالاسرش رفتم و کیرمو کردم دهنش بصورت 11 بخاطر اینکه اون زیرم بود راحت تر میتونست واسم ساک بزنه منم همزمان واسش ساک میزدم بعد اینکه ساک زدنمون تموم شد ایندفعه پشت بهش دراز کشیدم و پاهامو باز کردم اونم شروع کرد کونمو به لیس زدن 5 دقیقه پایان کونمو میلیسید خیلی خوب بود دیگه خسته شدم جفتمون هم نمیتونستیم همدیگرو بکنیم چون علاقه ای به گشاد شدن نداشتیم از یه طرف هم از هر کی شنیدم بار اول خیلی درد داره پس به همین بسنده کردیم و شروع کردیم به لب گرفتن و سینه خوردن اخر سر هم جق زدیم و آبمونو ریختیم رو همدیگه باهم رفتیم حموم منم بعدش ازش خداحفظی کردم رفتم خونه ولی دیگه این موقعیت واسم پیش نیومد تا باهاش گی کنم چون دوس دخترشو ب من ترجیح میداد باهمون حال میکرد سر همین موضوع دوستیمو باهاش قطع کردم تا الان که چند سالی میگذره خب دیگه اینم تموم شد مرسی که تا اینجا تو مرور زیباترین خاطره عمرم سهیم بودید باینوشته امیر حسین

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *