بازاریاب حشری

0 views
0%

سلام من منا هستم ۲۷ ساله از مشهدمن بازاریاب هستم و برای چندین شرکت همزمان کار میکنممن تو کارم خیلی حرفه ای هستمدر ضمن عزیزانی هم که دوست دارن تو بازاریابی حرفه ای بشن من در خدمتشون هستم ( فقط قسمت نظرات اسم و تلفن یا ایمیلشون بنویسن)من وضع مالیم خیلی خوبه ، اما از پسرهای پولدار خوشم نمیاد چون غرور دارنو اکثر با پسر هایی دوست میشم که تو زندگی شکست مالی خوردن یا کار پیدا نمیکنن یا… چون وفاداریشون بیشترمن خیلی حشری هستم و بیشتر از سکس های گروهی خوشم میاد ،یعنی من تنها با ۳ یا ۴ تا پسر همزمانمن از خودم خونه مجردی دارم و برای سکس نیاز به چند نفر برای همیشه داشتم(برای همین رفتم حرم و با چند تا از کارتون خوابها رفیق شدم و سوار ماشینم شدن و بردمشون خونمیکی شون اسمش بنیامین بود ۲۳ سال از علی گودرز ، که گفت برای کار اومدم مشهد و میخوام تا چند سال بمونمیکی شون امیر ۱۹ سالش بود گفت با خونوادم دعوام شده و بچه مشهد بودو یکی شون علیرضا ۲۰ سال از قزوین بود که گفت تو دنیا هیچ کس و ندارم)چون وضع ظاهرشون زیاد خوب نبود بردمشون بازار و بهر کودوم ۵۰۰ تومان دادم گفتم هر لباسی که دوست دارین بخرین اولش هیچ کودومشون قبول نکردبعد گفتم منم ازتون کار میکشم و … تا قبول کردن و از خوشحالی تو کیراشون عروسی بودوقتی بردمشون خونه دیدم ۳ تا کیر دارم که یکی از یکی خوشتیپ تر شدهتا شب باهشون دردل کردم و همه چیزو بهشون گفتمشب ساعت ۲ بود که هوس سکس گروهی کردم بدون اینکه چیزی بگم بهشون پایان لخت شدم و ۳تاشون داشتن از شهوت میمردنگفتم تا شماهم لخت شین برم اسپری بیارمبعد دیدم ۳تا کیر کلفت که ارزوشو داشتم روبرومه ، بیش از حد اسپری زدم تا خوب لذت ببرمامیر خوابید رو تخت منم با کسم رفتم روش یه ۵ دقیقه تنهایی تلم زد بعد تو همون حال به بنیامین گفتم برو کونمو جر بده ،به امیر گفتم تلم نزن تا بنیامین کارشو بکنهیکم درد داشت اما به لذتش می ارزیدبعد تو همون حال شروع کردم به ساک زدن برای علیرضاخیلی حال میداد اما بهتر از اون هم میشدگفتم بچه ها میخوام ۲تا کیر تو کسم باشه یکی هم تو کونمایندفعه علیرضا خوابید رو تخت منم به پشت رفتم روش تا کیرش تا ته رفت تو کونمبعد بنیامین هم از جلو کرد تو کسم و بعد هم امیر هم اومد وسط و بسختی خودشو جا کرد و کیرش همراه با کیر بنیامین تو کسم بود ، از شدت لذت دیگه جیغ میزدمکه یکدفعه با چنان لذتی ارضا شدم که تا حالا خیلی کم اونجوری ارضا شده بودمبنیامین گفت آبم الان میاد ، سریع دستشو گرفتم و بسمت خودم کشیدم و پایان آبشو تا ته خوردم ،بعد بهش گفتم سریع کیرتو بلند کن که حالا حالاها کار داریمبعد ۵ دقیقه علیرضا گفت آبم داره میادسریع از روش بلند شدم و آب اون رو هم تا ته خوردم بعد امیر پرید روم شروع کرد به تلم زدن ،که دیدم کیر بنیامین دوباره بلند شده ،بهش گفتم یه چند دقیقه واستا آب امیر بیا بعد ۴نفری دوباره باهم شروع میکنیم ،بعد ۵دقیقه آب امیر رو هم تاته خوردم ،بعد رفتم یه کم میوه آوردم و باهم خوردیم ،بعد ۱۰ دقیقه دوباره شروع کردیم .ایندفعه گفتم بچه ها میخوام ۲ تا کیر تو کونم باشه و یکی تو کسمبعد بنیامین رو تخت خوابید منم به شیکم روش خوابیدم و علیرضا هم کرد تو کونم ،به امیر گفتم برو کونم انگشت کن برای ۲ کیره اونم همراه با کیر علیرضا کونم انگشت کرد تا اینکه لحظه حساس شروع شد و امیر بالای کونم و علیرضا پایین کونم و بنیامین هم تو کسم .خیلی دوست داشتم یک کیر دیگه هم تو کسم بود اما دیگه نمیشدبعد گفتم بچه ها میخوام تو همین حالت باشیم ،دیگه ۱۰۰ لذت میبردم .تا ۲۰دقیقه تو این حالت بودیم و من ۱بار دیگه هم ارضا شدم .وبعد اول آب علیرضا اومد و تا ته خوردمش ، بعد آب بنیامین اومد که اونم تا ته خوردم.وبعد چند دقیقه هم آب امیر اومد که اونم تا ته خوردم.از اون روز هر روز حداقل روزی ۲ بار ما ۴ نفری سکس میکنیممن به امیر و بنیامین و علیرضا بازاریابی یاد دادم و توی همون شرکت هایی که کار میکردم با هم همکار شدیممن تاحالا بیشتر از هزار بار سکس کردم که هر کودوم یک داستان میشهاما سکسی که ۴ نفره داشتیم از همه سکس هام بیشتر بهم لذت داداگه غلط املایی داشتم به بزرگیه خودتون ببخشید ، چون اولین باری بود که داستان سکسی مو می نوشتملطفأ نظر برام بزاریدنوشته منا

Date: November 25, 2018

One thought on “بازاریاب حشری

  1. ۰۹۰۲۴۸۳۰۸۵۵
    احمد
    برای آموزش بازاریابی
    من ورشکسته شدم و به شدت دنبال یکاری میگردم
    از تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *