بازی آخر شب جشن

0 views
0%

اولین بارمه داستان مینویسم.داستان منم کاملا واقعیه.من داستان سکس با یکی از پسرای فامیلم را میخوام بنویسم .سکس یعنی کون دادن.ماجرا برای حدودا چند هفته پیشه.من ساکن تهرانم وخونه فامیلمون شهرستانه.چند هفته پیش یه جشنی داشتیم تو شهرستان و منم رفتم.آخرای شب که جشن تموم شد من وبقیه پسرای فامیل خونه داییم موندیم تا یکم فوتبال بازی کنیم.من بودم وپسر خاله و پسرعمو و این پسر داییم که میخوام براتون بگم.آخرای شب بود که رفتیم بازی کنیم.توی اتاق من بودم وپسر خاله و پسر دایی واین یکی پسر عموم.خلاصه یه چند دستی بازی کردیم دیدیم کسی نمیخواد بخوابه ما بریم سر کارمون.تصمیم گرفتیم تایم بازی را زیاد کنیم شاید خوابیدن.که نقشمون هم گرفت.بالاخره همه خوابیدن و ما سریع بازی را پایان کردیم و رفتیم سراغ بازی اصلیمون.اینم بگم من فقط با این پسر داییم همجنس بازی میکنم.و این را هم بگم من فقط تمایل دارم به هر کاری .اون کمتر.خلاصه برقارو خاموش کردیم و من بلا فاصله دستم را بردم تو شورتش.آخرین بار که این کیرو دستم گرفته بودم سه ماه پیش میشد یعنی عید 92.خلاصه کیرش را گرفتم دستم و دست اون را بردم تو شورتم. ضمن این که با هم ور میرفتیم من حواسم به بقیه هم بود که بیدار نشن.چون من ته خوابیده بودم و بقیه به ترتیب و من تسلط کافی داشتم.یهو دیدم پسر داییم بر خلاف همیشه پشت کرد به من و شورتشو کشید پایین یعنی بیا منو بکن. اما من فقط دوست داشتم بدم .نه اینکه بکنم.پس با دستم کمرشو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم.رفتم سراغ سینه هاش و شروع کردم به خوردن سینه هاش. و کمکم رفتم پایین تا رسیدم به کیرش وای که چه حالی میداد.راستش هرکاری بگید با هم کردیم غیر از خوردن آب کیر هم .دستم را گرفته بودم دور کیرش و داشتم میممکیدم گاز میگرفتم جلو عقب میرفتم.من موقع سکس خیلی دوست دارم طول بکشه اما اون نه میخواد زود کارو تموم بکنه.بعد چند ثانیه اومدم بالا و بازم با کیر هم ور رفتیم.بهش فهموندم کیرمو بماله آبی که ازش میزنه بیرون را بدوشه و بکنه دهنم.میفهمین که چی میگم؟بازم رفتم پایین و شروع کردم به ساک زدن.خیلی دلم میخواست آبش بیاد و بخورم اما هیچوقت بهش نگفتم.دوباره اومدم بالا .یه چند باری این کار را کردم.دیگه گفتم وقتشه و کشیدم پایین و پشت کردم بهش و اونم یه تف آروم به کیر خودش و کونم زد و رفت تو.یکم تلمبه زد و بهش فهموندم بسه فقط تا ته بیا تو تا هرجا میتونی و در همین حین چرخیدم تا اونم بچرخه و بره سر صف بخوابه و تسلط به بقیه داشته باشیم اما اون ترسید و بلند شد و رفت یه لیوان آب بخوره تا یه آماری هم بگیره.رفت آب خورد و اومد دوباره خوابید. اما اول خوابید. خلاصه شروع کرد به کردن من و همین طور تلمبه میزد. اما من نمیخواستم آبش به این زودیا بایاد.بعد 2 -3 دقیقه کیرش را کشیدم بیرون و بازم با هم ور رفتیم.خیلی دوست داشتم اون کیرو دوباره بخورم آما نشد.کم کم خوابمون گرفت و خوابیدیم.یهد از خواب پریدم دیدم ما هنوز کاری نکردیم .دوباره کیرشو گرفتم دستم اما کیر نبود که ژله ازش سفت تر بود خلاصه به هر جون کندنی بود دوباره سفتش کردم.و اونم کیرشو تا دسته کرد تو کونم.در حالی که تلمبه میزد دستش را به سمت کیرم بردم و گفتم بمال.یکم میمالید یکم تلمبه میزد.چند دقیقه ای میشد داشت تلمبه میزد فهمیدم داره آبش میاد تا دیدم آبش داره میاد کونمو کشیدم جلوتا آبش کاملا تو کونم نریزه.کیرشو تنظیم کردم روی سوراخم.دیگه آب منم داشت میومد.شورتمونو کشیدیم بالا و خوابیدیمنوشته مازیار

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *