بالاخره سکس کردم

0 views
0%

سلام اسم من کسری 28 سالمه مجرد.2سال پیش با سحر آشنا شدم.رابطه ما یجورایی خیلی سخت برقرار شدم .من آدم تعصبی بودم ودائم به سحر شک میکردم.خیلی تول کشید تا ماجرای ما به حرفای سکسی برسه.اینم بگم که رابطه ما به خاطر اینکه سحر عاشق من بود شکل گرفت البته من خیلی خوش قیافه نیستم ام خیلی مهربونم و با وفا .تا اینکه 1 روز وقتی تنها بودم زنگ زدم اومد پیشم .بهش گفتم میخوام لب بازی کنیم قبول کرد.شروع کردیم به خوردن لبای همدیگه کم کم رفتم پاینتر به سینه هاش رسیدم دیدم داره لذت میبره ادامه دادم خوب که دیدم آویزوون شد خواستم دکمه شلوارشو باز کنم نذاشت کفت تا همینجا کافیه.بعد ازس پرسیدم احساست چیه گفت بد نبود اما همین که تورو بغل میکنم لذتش بیشتره.این اتفاق بارها تکرار شد و من در حسرت سکس.آدمی هم نبودم که برم با کسی دیگه چون رابطه ام برام مهم بودیکسال میگذشت تو این مدت همینکارو ادامه میدادم و چیزی نداشت جز کمر درد تا اینکه 1 قوز کفتم من دیگه خسته شدم دلم سکس میخواد بعد از کلی کلنجار رفتن قبول کرد اما گفت خودم میگم کی .هر بار که با هم تنها بودیم میگفت باشه 1 دفعه دیگه.1بار وقتی حواسش نبود یواشگی دستمو بردم تو شرتش اولش بهش بر خورد ولی داشت لذت میبرد.یواش یواش دیگه با اینکه دستمو ببرم تو شرتش مشکلی نداشت.تا اینکه دومین سالگرد آشنایمون رسید.اینبار حودش گفت بزودی سکس میکنیم.3روز بعد تنها بودیم طبق معمول شروع کردیم به لب بازی رفتم سراغ سینه هاش همینطور که شکمشو میخوردم با دستم دکمه شلوارشو باز کردم هیچ اعتراضی نکرد باورم نمیشد شلوارشو درآوردم اومدم شرتشو دربیارم گفت خالا نه بیا تو بغلم یذره با دست مالیدمش بعد بازم بی هوا شرتشو درآوردم سفت بغلم کرده بود به هر زحمتی که شده بود خدمو جدا کرم و رفتم پایین یکم با زبون باهاش ور رفتم دیدم خیس شد حالا نوبت من بود بعد از 2 سال لذت ببرم نمیحواستم دست به پردش بزنم.به خاطر همین شروع کردم به درمالی خیلی لذت بخش بود دیگه انگار بیهوش شده بود پوزیشنمو عوض کردم انگار خسته شده بود گفت از اینجا به بعدش فقط به خاطر تو ادامه میدم منم که نمیخواستم اذیت بشه خورمو سفت کردم تا زود ارضا بشم.به آرزو.ی2سالم رسیده بودم .حالا دیگه هیچی کم نداشتم 1 دوست دختر خوشکلو مهربون با 1 سکس عالی از اون روز به بعد تقریبا هر روز سکس داریم عین دیوونه ها.بهم گفته امروز سکس کامل میکنیم من اینحا منتظرم تا سحر بیاد پیشم سکس کنیم چه انتظار خوبی.راستی یادتون باشه بدون تمایل کامل با کسی سکس نکنید این تجربست نه نصیحت. روز بخیرنوشته کسرا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *