برم توی کار خواهرزنم ساغر یا نه ؟

0 views
0%

سلام این یک خاطره واقعی هست که برای من اتفاق افتاده و من را دچار تردید کرده و نمیدانم چه کار کنم و از همین ابتدا هم بگویم که زیاد سکسی نیست . اسم ها همگی مستعار هست اسمم آرش هست 28 ساله با یک قیافه معمولی ، یک خواهر خانم دارم به اسم ساغر که حدود 23 سالش هست قبلا یک کم تپل بود ولی چند وقت هست که باشگاه میره و حسابی به خودش میرسه ، حدود 165 قدش هست و حدود 55 وزنش با یک صورت معمولی ولی اندام عالی با یک سینه 75 فوق العاده خوشگل . داستان از اینجا شروع شد که من گاهی به خانه پدر خانمم سر میزدم برای کار یا هر چیزی چون برای دیدن همیشه با خانمم با هم می رویم اونجا ، یک روز که رفتم اونجا چون خانمم و مادر خانمم با هم رفته بودند بیرون و قرار بود زود برگردند و من هم بروم آنجا ، شام دعوت بودیم وقتی رسیدم پدر خانمم داشت می رفت بیرون و من که رسیدم رفتم داخل و اون رفت رفتم خونه دیدم کسی نیست ولی صدا اب از حمام می آمد فهمیدم که ساغر حمام هست چون غیر از اون کسی دیگه تو خانه نداریم . نشسته بودم مشغول دیدن تلویزیون بودم که یک کم در حمام باز شد و ساغر گفت میشه بری بیرون من بیام برم اتاق من هم گفتم باشه رفتم بیرون از خانه ولی در باز بود پشت ایستاده بودم که بره و من را صدا کنه بروم داخل ، کنار در چسبیده به دیوار یک آینه قدی هست خدایی اصلا حواسم نبود که یک مرتبه ساغر صدام کرد گفت یک چند لحظه صبر کنی الان من میرم توی اتاق ، با گفتن حرفش من یک لحظه برگشتم و ساغر را از توی آینه لخت مادر زاد دیدم که آمده بود بیرون و می خواست لباس هایش را بردارد و داخل اتاق برود چون به تصور اینکه کسی نیست لباس هایش را بیرون گذاشته بود . او را که دیدم میخکوب شدم باورم نمیشد چی می بینم در همین لحظه ساغر هم متوجه من شد ولی خیلی طبیعی همون طور لخت خم شد شورت صورتی اش را برداشت پوشید لباس هایش را برداشت و به سمت اتاق رفت و بعد من را صدا کرد و من رفتم داخل . اون روز هیچ چیزی بین ما رد و بدل نشد بعد از این اتفاق من به ساغر بیشتر توجه می کردم و سعی می کردم کمی دیدش بزنم و به رفتارش بیشتر توجه می کردم و مشکوک شده بودم بهش تا اینکه متوجه شدم کمی سر و گوشش می جنبد . گوشیش مشکل داشت آورده بود درست کنم اس ام اس های زیادی داخل گوشیش بود که با پسرها اس میداد یا پی ام میداد بهشون . چند وقت بعد اس های مشکوکی بهم می رسید که می گفت ساغر این کاره هست و … . با شماره ای ناشناس با ساغر شروع به اس کردم و وقتی فهمیدم که آره جواب میده بهش گفتم که یکی به من اس داده و این طور میگه و قبول نمی کرد . یک روز که تنها خونه بود رفتم خونه شون و مجبورش کردم که به همه میگم و تو این کاره ای و اون هم می گفت که نه در آخر قبول کرد که بدنش را ببینم و وقتی لختش کردم بالاتنه اش را و سینه اش را خوردم فوراً آهی از روی شهوت کشید ولی چون شرایط مساعد نبود من به همین مقدار بسنده کردم و رفتم . از اون روز به بعد دیگه نمیزاره تنها جایی گیرش بندازم ولی خیلی بهش شک دارم . چند بار دیگه هم دیدم که توی گوشیش با پسرها اس بازی می کنی وبهش هم گفتم میگه فقط دارم اسکلشون می کنم . یک بار هم که باغ رفته بودیم تاب درست کردیم با طناب سوار شده بود من هلش میدادم قشنگ به اون باسن هاش دست میزدم متوجه میشد ولی هیچ چیزی نمی گفت حالا نمی دونم چه کار کنم باهاش ؟ راهنمایی کنید اصلا برم توی کارش یا نه ؟ نوشته ناشناس

Date: January 5, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *