بعد از ظهر سگی

0 views
0%

من علی هستم ۱۷ سالمه .۹۵ کیلو وزنم و ۱۸۵ وزنم .کیر ۱۴.کمی سینه دارم.سفید و بی مو تو خونه تنها بودم .داشتم تو پیج های تلگرام بودم .تو گروه گی ها .خوشم میومد از گروه ها و گی ها ولی تا اون روز از نزدیک ندیده بودم .داشتم میگشتم که دیدم یه پیام تو گروه نظرم جذب کرد .دیدم نوشته برای سکس گروهی ۵ نفره به یک فیلمبردار نیازمندیم .منم زنگ زدم هماهنگ کردم گفت فردا صبح ساعت ۹ بیا .منم اماده شدم رفتم .رفتم دیدم تو مهرشهر کرج بود .رفتم تو دیدم یه پسر ۱۵ ساله گی بود با ۵تا هم پسر حدود ۱۸۱۹بودن .رفتم دیدم لباس تنشو دراوردن .کیراشون زیر ۱۵ نبود .یکشون ۲۴ بود خیلی کلفت و دراز بود.به مرده گفتن لخت شو به من گفتن دوربین روشن کن .من تا دوربین روشن کردم داشتم فیم میگرفتم.دیدم مرده براشون ساک زد .بعد دوتا کیر تو دهن و دوتا توکون گایدنش .من اصلا به نفر پنجم که هم اسم من بود علی ۲۴ سایز بود دقت نکردم .به من گفت پسو بریم از من فیلم بگیر. منم رفتم تو اتاق دیدم دوتا مثل خودش تو اتاقن گفت بگیر .داستم میگرفتم دیدم به سمت من امدن سه تایی .لباسم پاره کردن .گفتن تو رو میخوایم بکنیم .جیغ می زدم. ولی فایده نداشت .علی گفت بچه ها کمر بند بیارید .دهنم بست.کیر تا حلقم می گردن تو فیلم میگرفتن.داشتم میمردم .دیگه گریم بند نمی امد .یکی خوابید گفت بیارش بشینه رو کیرم .منم می ترسیدم .رفتم ولی نرفت .تف زدن بازم نرفت .وازلین زد با فشار کرد تو از کونم خون امد .بعد جیغ زدنم اون یکی هم از پشت کرد تو داشتم پاره میشدم .دوربینم اورد جلو صورتم .گفت بگو چه حسی داری گفتم .نگیر ولی محکم تر می کرد تو .گفتم دارم پاره میشم .که علی کرد تو دهنم .بعد ۳۰ دقیقه ارضا شدن اب منی خوردم .بعد گفت دیلدو ۱۰ بیارین .من تا اونروز نمیدونستم چی هست .مثل کیر بود ولی خاردار وسایز خیلی بزرگ .که وقتی میرفت تو کون برقی بود تلمبه میزد و حجمش زیاد میشد.کردن تو پشتم .و تو ددهنم یه کیر مصنوعی ۲۰ سانتی میکردن .برام جق زدن ابم امد ولی درد داشتم .نمیتونستم رو پا باشم .وقتی کشیدن بیرون کون باز شده بود .علی و چند تا از بچه های دیگه با اون بچه کونی منو بردن پایین خونه تو زیر زمین .گفتن همدیگر بکنید تا بزارم برید .ماهم نایی نداشتیم ولی مالیدیم همو .بعد یه بادمجان بزرگ کرد تو کونم گفت شورتشو بیارین .من پوشیدم و بادمنجون تو کونم بود.شورتم باچسب دورم چسپوندن .داشتم فقط جیغ می زدم.و….خیلی درد داشتم تا شب چند بار کردنم .وقتی داشتم میومدم خونه درد داشتم .به من گفتن دیلدو که گفتم دادن .گفتن تا شب میزی تو کونتو به ماوب میدی تا صبح بیایی .از شدت درد فقط جیغ زدم .صبح خایه هم درد گرفته بود .جواب تل ندادم .دبدم پیام داده که فیلمت تو گروه هس .تا دیدم هس مردم .گفتم بردار دارم میام.که دیگه تا الان شدم بچه کونی گی برده نوشته علی

Date: August 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *