بعد از ۱۴ سال باز به کیر رسیدم

0 views
0%

سلام خدمت دوستانخاطره اولم براتون نوشتم که تو ۱۳ سالگیم بود و بعد از رفتن از اون محله و ساکن شدن تو خود اصفهان دیگه دنبال گی نرفتم هر موقع ک هوس میکردم با ی وسیله ای خودما ارضا میکردمبزارید یکمی از وضعیت الانم بگم ‌میثم هستم۲۷ سالمه .۱۸۵ تا قد و ۷۳ کیلو وزن قد بلند و لاغر و سبزه کون برجسته ای دارم از کون دادنم خیلی وقت بود میگذشت ولی حس دادنما نمیتونستم سرکوب کنم ولی بخاطر شغلم و دوستانم نمیتونستم کاری کنم تا این ک برنامه ی بیتالک اومد رو گوشیای اندروید ک توی این برنامه ی با پسری ب اسم سعید اشنا شدم رو پروفایل زده بود کون میدم تا پروفایلشا خوندم ی فکری اومد تو سرم پیش خودم گفتم میرم پیش این هم میکنم هم از خجالت این کون ناز در میام ک سالهاس مزه کیر نچشیده. رفتم سلام دادمو اصل ردا بدل کردیم ک هم سن خودم بود ولی تپل مکانش هم ب من خیلی نزدیک بود بعد کلی صحبت قرار شد برم مکانش دنبال ادرسی ک داده بود رفتم وقتی بهش پیام دادم ک نزدیکم اومد دم در با دیدنش شناختمش ماشینا پارک کردما رفتم داخل مکانش پارکینگ خونشون بود ک خیلی قشنگ ب اتاق مجردی تبدیل شده بود راه از کل خونه جدا بود قلیون گذاشت کشیدیم ولی من داشتم از استرس سکته میکردم و اون خیلی عادی بود بعد از قلیون گفت میخای شرو کنیم گفتم چرا ک ن اومد کنار منا لبامونا گذاشتیم روی هم وای ک چ حس قشنگی بود چقدر قشنگ لبای منا میخورد و دستش روی پایان بدنم کشیده میشد اسه اسه لباسامونا دراوردیما ب هم ور میرفتیم خیلی قشنگ کارشا بلد بود واقعا منا ب اوج رسونده بود همه جای بدنما میخودا لیس میزد تا رسید ب کیرم وقتی کیرما کرد تو دهنش انگار دنیا را بهم داده بودند خیلی حال میکردم اسه اسه سعید کیرشا ب من نزدیک کرد و حالتمو ب 69 عوض شد حالا منم ب ارزوم رسیده بودم ی کیر ۱۵سانتی ک کلفتیشم مناسب بود (کیر خودمم ۱۴ سانته) توی دهنم بود وای ک چقدر دلم برای طعم کیر تنگ بود داشتم طلافیه ۱۳ سال دوری از کیرا در میاوردم لذت میبرد ک سعید کیرما از دهنش دراوردا گفت ناقلا تو هم واردیا در جوابش گفتم کجاشا دیدی جفتمون از خوردن سیر شده بودیم کیرای هما رها کردیم و باز ب لبخوری ادامه دادیم ک سعید با صدای دورگه شهوتی گفت میکنیم با ی بوسه از لبش اوکیا دادم ک خودش بهم اسپری داد و با روان کننده کیرما خوب چرب کرد خوابید وقتی گذاشتم درش با ی فشار خیلی راحت وارد کونش شد تندا تند تلمه میزدم واقعا داشتم حال میکردم اولین بارم بود داشتم کردنا تجربه میکردم واقعا عالی بود با کمک اسپری ۱۵ دقیقه ای تلمبه زدم وقتی دیدم داره ابم میاد بدونه اینکه بهش بگم همه ی ابما خالی کردم تو کونش ک با ی اه بلد گف- واااای چرا ریختی توش میخاستم بخورم تو همون حالت با اینکه هیچی حال نداشتم بهش گفتم اشکال نداره حالا بلد شو تلافی کن انگار از خداش بود کیر من دیگه قد خم کرده بودا از کونش افتاد بیرون بلد شدم داشتم خودما تمیز میکردم ک سعید اسپریا خالی کرد روی کیرشا گف حالا نوبت منه منم رو ب کمر خوابیدما پاهاما گرفتم بالا سعید با روان کننده ک ب کون من زدا کیر خودش کیرشا هول داد توم وای چقدر لذت داشت ی اه بلدی کشیدم بهش گفتم سعید بگام با شنیدن این کلمه تحریک شدا ب شدت تلمبه میزد پاهم درد گرفته بود بهش گفتم گف داگی شو وای ک چقدر عالی بود حالت داگی شدم کیرشا جا داد ب شدت میکوبید هم زمان منم ب سمت خودش میکشیدمنم ف قط اه و ناله میکردم قسمش میدادم بیشتر بکنه منا بلدم کرد نشوند رو مبل راحتی ک اونجا بودا پاهام داد بالا خودش خیمه زد روم باز شرو کرد تلمبه زدن بهترین لذت دنیا را داشتم میبردم ک سرعتش بیشتر شدا توی کونم ب شدت داغ شد بهم خندیدا گف اینم تلافی ی قلیون توپ دیگه کشیدیما لباس پوشیدما زدم بیرو چند بار دیگه هم رفتم پیشش ک بعد براتون میگمنوشته goshadkhan

Date: May 1, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *