بنزین

0 views
0%

ا سلام خدمت دوستان محترم من امیر هستم وداستان ربطی به نامردی نداره فقط یک زمان آدم باید ثابت کنه که دست بالای دست زیاده دم غروب بود داشتم با ماشین از قلیونسرا میومدم که خانومی با یه پراید مشکی کنار خیابون وایستاده و بنزین کم آورده وایستادم چهار لیتر بنزین واسه موتور دوستم گرفته بودم که بهش دادم ازش خواستم که پشت سرم بیاد تا پمپ بنزین بهش بنزین دادم و شماره گرفتم و رفت این خانوم خوشکل قد بلند و صورت سفید بدن خیلی آماده و باسن خیلی خوشکلی داشت به قول خودش دوستاش بهش می گفتن جینوفر بگذریم چند بار با هم رفتیم بیرون و با هزار التماس راضی شد با من بیاد خونه که اونجا هم با صد هزار بدبختی که من دخترم فقط به لب و لای پا زدن قانع شدم البته ناگفته نمونه که خانوم ارضا شده بود چون وقتی شرتش رو پایین آوردم خیس بود و بد بوی شهوت میداد خلاصه اون روز هم گذشت و دنبال راهی بودم تا بهش بگم که من به ظاهر ساده تا حالا بی اندازه سکس داشتم و در تشخیص استادم گفتم و خانوم انکار کرد جالب اینجاست که قبول کرد بریم برنامه که من براش یه گوشی بخرم گرون قیمت البته بگم من همیشه زمانیکه بیرون می رفتیم کلی خرج میکردم براش گفتم باشه اومدم مغازه یه ماکت از گوشی اپل که با اصل گوشی مو نمیزد برداشتم یه شارژ هم گذاشتم براش رفتم دنبال خانوم گوشی رو که بهش دادم متوجه نشد من قبلش آماده بودم واسه حداقل دو ساعت سکس بدون مکث با اسپری و …. رفتیم خونه چه بدنی داشت واقعاً بیشتر از هرچی دلم می خواست بزارم توی کونش بعد از لب گرفتن و یکم خوردن پاهاشو باز کرد من گذاشتم توش چنان میزدم که صدای تخت در اومده بود دیگه حال نداشته التماس میکرد که بسه بزار برات بخورمش گفتم باشه ولی با خوردن آبش نمیاد پشت کن از عقب بزارم توی کوست به پشت که خوابید انگار دنیا رو بهم داده بود منم بعد از چند دقیقه آروم زدن که حس آرامش کنه چند دقیقه تند زدم دیدم نه واقعا آبم نیومده گفتم بزار بزارم عقب قول میدم دوتا بزنم آبش بیاد اینجوری نمیشه اونم که توی حال گوشی و حال خودش بود گفت بزار ولی آروم فقط منم گذاشتم اولش آروم ولی بعد چنان شروع کردم به زدن یک ربع طول کشید یک ربع که آخرش خودم می خواستم آبم بیاد چون داشتم میمردم از گرما خلاصه پایان شهوتم رو توی کونش خالی کردم بردمش خونه و موبایلم رو خاموش کردم گفتم نامردی نخواستم بکنم هر زمان که بیرون رفتیم براش کلی خرج میکردم هر روز مشکل شارژ نداشت اما این رسم اش نبود زمانیکه جلوش باز بود بگه که من دخترم و شخصیت یک انسان رو با یه گوشی عوض کنه من واقعا بهش علاقه داشتم اما راهی نداشتمنوشته امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *