بهترین عشقبازی من و عشقم

0 views
0%

سلام من نگارم و الان 3ساله که با امیر دوستم و خوشبختانه رابطه خوبی داریم همه خانواده اونم رابطمونو میدونن برا همین اکثره قرارامون خونه اوناست و از اونجایی که مامانش به قول خودش به ما اطمینان داره ما همیشه تو اتاق امیر که طبقه بالاست تنهاییم و گاهی یه کوچولو شیطونی میکنیم البته چندبار بیشترم شد که اگه خاستین اونم مینویسم. اون روز من برا ناهار دعوت شدم اونجا ینی مامانش گفت کارم داره و چون باباش نبود منم قبول کردم ساعت 11 بود که رسیدم و بعد از سلام و احوالپرسی امیر یه چشمک ناز بم زدو گفت بریم بالا منم از چشمکش فهمیدم نباید مخالفت کنم سر پله ها کمرمو گرفته بودو قربون صدقم میرفت تا رفتیم تو اتاق درو قفل کردو محکم از پشت بغلم کرد و پایان بدنمو لمس کرد و سری زیپ پالتومو باز کرد منم سرمو عقب بردمو لبای نازشو خوردم بعد برمگردوند و بغلم کرد خابوندم رو تخت اما من میترسیدم مامانش یهو صدامون کنه اما اصلا گوش نمیداد کنارم خابید و شروع کردیم به لب گرفتن بد میخاست لباسمو دراره که اجازه ندادمو فقط زدش بالا یکم شکممو زبون کشید بد سوتینمو زد بالا و شروع کرد به خوردن سینه هام من عاشق این کارم وقتی لباشو رو سینم میبینم دیوونه میشم امیرم با سرو صدا کردن من هات تر میشه منم که همینو میخاستم یه ناله ای میکردم که نگو بعد چند مین باز اومد بالا و لبامو خورد و دستش رفت برا دکمه شلوارم میترسیدم اما نمیتونستم مخالفت کنم چون من حالم از اون بدتر بود برا همین یکم اومدم بالا تا راحت شلوارمو پایین بکشه اما یهو خاهرش صدامون کرد من که انقد بیحال بودم که فقط خودمو جم و جور کردم امیرم که شق کرده بود با بدبختی پاشد منو بوسید و رفت پایین بعد از چند مین با مامانش اومد بالا خلاصه میگم اون خاهرش باردار بود حالش بد میشه و خلاصه بعد از کلی معذرت خاهی مامانش و خاهرش رفتن و ما با اون حال بد تنها شدیم باز رفتیم رو تخت وحشتناک لبامو میخورد بد زبونشو کشید رو گردنم بدم لاله گوشم بد من اومدم بالاترو گردنشو خوردم که بلوزمو سوتینمو دراورد و شرع کرد به میک زدن سینه هام منم چشمامو بسته بودمو با ناله هام هاتش میکردم بد تیشرتشو دراوردم واااااااای مثه اتیش بود بدم که باز رفت سراغ شلوارم اما اینبار کامل درش اورد و منم چیزی نگفتم یه جوری رونامو میمالید که نگو اومد کنارم خابید و منم شلوارشو دادم پایین اما خودش کامل دراوردش دستاشو از رونام کشید بین پاهام و شرتم که خیسه خیس بود دراورد منم ماله اونو دراوردم حالا هردو کامل لخت بودیم باز از لب خورد تا رو شکمم شیطون میدونست چی میخام اما کسمو نخورد رفت رو زمین نشستو پاهای منمم از تخت اویزون کرد از رونام زبون کشید اومد پایین بعد برا اولین بار انگشتای پامو دونه دونه خورد ووووووووووواااااااای رو ابرا بودم ینی اخره حال بود دیگه داشتم جیغ میزدم بد یهو پامو باز کرد و سرشو برد لای پام وقتی زبونشو کشید لاش داشتم داد میزدم بد خیلی محکم شروع کرد میک زدن داشتم بیهوش میشدم منم رفتم رو زمین برعکس کنارش خابیدم و برا اولین بار براش ساک زدم کسه منم که تا ته تو دهنه اون بود و میک میزد از رفتارم فهمید دارم ارضا میشم اومد روم خابید و کیر کلفتشو مالید و انگشت کرد به کسم اما ما همیشه تا همینجا پیش میریم رو دستش بود و مثه شنا رفتن عقب جلو میشدو کیرشو میمالید به کسم تا اینکه ارضا شدم حالا نوبت من بود که بهش حال بدم من به خاطر درد نمیذاشتم از کون کاری کنه اما اینبار فرق داشت رو شکم خابیدم اما گفت نمیخام درد بکشی و بم اشاره کرد بشینم رو کیرش منم طوری که تو نرو نشستمو با تخماش بازی کردم اما معلوم بود یه چیز دیگه میخاد منم اونوری نشستم میخاستم کیرشو کنم تو کونم که باز نذاشت میدونست میترسم اما منم میخاستم عشقم حال کنه خودمو لوس کردمو گفتم مگه دوسم نداری؟ خب من اونو میخام اونم با یه بوس محکم قبول کرد زانو هامو گذاشتم لبه تخت و خم شدم اول کلی با زبون سوراخمو خیس کرد بدم من به کیرش کرم زدم کلفتیش میترسوندم اما خب عشقم حالش بد بود خیلی اروم کیرشو به سوراخم فشار داد اما چون اولین بارم بود تو نمیرفت با کلی قربون صدقه فشارشو بیشتر کرد و یکمش رفت تو بدون اینکه بفهمه اشک میریختمو دستمو گاز میگرفتم بد از چند مین که اروم تلمبه زد داشت ارضا میشد و بخاطره قولی که بهم داده بود کیرشو دراورد بعد حس کردم کمرم داره میسوزه ابشو خالی کرد رو کمرم بدم یک ساعت کناره هم خابیدیمو هی قربون صدقه هم رفتیم.نوشته‌ نگار

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *