دانلود

بهترین های جق زدن دو جنسه ها

0 views
0%

بهترین های جق زدن دو جنسه ها

سلام من اسمم فرنازه ۳۲ سالمه خیلی از شهوانی خوشم میاد واسه همین میخوام یه داستانم بنویسم
از خودم بگم براتون من قدم ۱۷۴ و وزن ۶۰ کیلو هست تقریبا لاغرم ولی باسن و سینه هام برجستگی خوبی داره و به قول پسرا تپله…
مجردم و فقط سه سال پیش تا نامزدی پیش رفتم که به هم خورد همون موقع هم بکارتمو از دست دادم و اون اولین و آخرین سکسم بود تا این ماجرا….
الان چند ماهه که تو یه فست فود کار میکنم و آدمای مختلفی تو این مدت باهام کار کردن. چهار ماه پیش یه پسر ۱۹ ساله همکارمون شد که از همون اول خیلی مودب و خوش برخورد نشون میداد. ظاهرش معمولی بود قد تقریبا ۱۸۰ و هیکل معمولی که زیاد کسی رو جلب خودش نمیکرد. اسمشم امیر بود. تو خیلی کارا کمکم میکرد و نمیذاشت زیاد کار کنم و چند بازی هم آخر شب منو رسوند خونمون در کل جنتلمن به نظر میرسید ازش خوشم اومده بود ولی هیچوقت فکر نمیکردم که اون تو کف من باشه. به فکر اغوا کردنش افتاده بودم جلوش ساپورت تنگ میپوشیدم چند دفه خودمو زدم به بدنش یه بارم وقتی که نشسته بود جلوش حسابی به یه بهونه ای خم شدم که فکر کنم از زیر لباس کمرم و کش شورتمو دید. شاید الان فکر کنید خرابم ولی دلم میخواست چون من تا ۳۲ سالگیم فقط یه بار سکس داشتم بگذریم…
یه شب که سر کار بودیم قبل از اینکه مغازه رو تعطیل کنیم همه رفته بودن و من و اون مونده بودیم تا تمیزکاری کنیم و بریم. داشتم تو رختکن لباسامو عوض میکردم و آماده رفتن میشدم که در زد و پرسید اون داخلی؟ منم با خنده گفتم اره توام بیا که اونم خندید و گفت یه وقت دیگه مزاحم میشم ولی دیگه مطمئن شد که من یکمی تنم میخاره….
تقریبا یه هفته بعدش یعنی دیشب وقتی میخواست منو تا خونمون برسونه بهم گفت اگه میخوام با هم بریم بستنی بخوریم منم قبول کردم رفتیم و بعدش کم کم داشت صحبتمونو میبرد سمت چیزی که دلش میخواست و بهم گفت که خونشون همون نزدیکه و بدش نمیاد که باهاش تو خونشون برم. حرفشو مستقیم نزد ولی جفتمون میدونستیم که منظورش چیه…
بعد اینکه مطمئن شدم کسی تو خونشون نیست قبول کردم و رفتیم با هم خونشون منم زنگ زدم به خونوادم گفتم که امشب مغازه شلوغه و دیر تر میام.
خلاصه رفتیم خونشون و نشستیم تعارف کرد که یه چیزی واسه خوردن بیاره که گفتم نمیخواد. اون شب من تیپ سر تا پا مشکی زده بودم وقتی نشستیم رو مبل زود سرشو اورد نزدیک گردنم منم زود یه آه کشیدم و فهمید که بدون خجالت میتونه شروع کنه شالمو زود در اورد دو سه بار گردنمو لیسید خیلی حال کردم. سراغ بوسیدن لبم و صورتم نرفت ازش معلوم بود فقط کردن میخواد نه عشق بازی!
حشری شده بودم یکم هلم داد عقب مانتومو در اورد و تاپمو داد بالا سینه هام معلوم شد سوتین نمیبندم. یکم دو دستی مالیدشون بعدش تاپمو در اورد با ساپورت کنارش رو مبل نشسته بودم
پیرهن خودشو در اورد و دکمه و زیپ شلوارشو باز کرد کیرشو در اورد یکم تکون داد انگار میخواست به گربه غذا بده و گفت ساک بزنم واسش. من تجربه ساک زدن زیاد نداشتم حرفه ای نبودم ولی شروع کردم یکم نوکشو تف مالی کردم و چند دفه بردم تو دهنم و در اوردم تا تقریبا سیخ شد. کیرش تقریبا دراز و کلفت و سفید و تمیز بود واقعا خوشم اومد بهم گفت اسپری زده که خیالم راحت شد که حسابی واسم داره….
دستشو گرفتم رفتیم تو اتاق مامان باباش که تخت دو نفره داشت ساپورتمو از پام در اوردم و رو کمر دراز کشیدم رو تخت پاهامو از هم باز کردم باورم نمیشد که کارم باهاش به سکس رسیده ولی نمیتونستم خودمو کنترل کنم و حسابی دلم سکس میخواست. اومد بین پاهام شروع کرد کیرشو میمالید رو کسم دقیقن مثل کارایی که تو فیلما میکنن چند بار کوبیدش رو شکمم. ازش خواستم واسم بخوره که زیاد خوشش نمیومد و نخورد. با تف خیسش کرد دو سه بارم رو کس من تف انداخت و وقتی حسابی مالید رو کسم نوک کیرشو داخل کرد حس عالی ای داشت اصلا درد حس نمیکردم فقط حال میکردم چند دفه ای یواش میکرد داخل تا بلخره همشو جا کرد توم. با هر دفه تلمبه زدنش کامل تا نوکش میکشید بیرون و میکرد تو که لذتمو صد برابر میکرد انگار خیلی حرفه ای بود برعکس من. دستشو گذاشت بالای شونه هام و حسابی روم سوار شد و کم کم سرعتشو بیشتر کرد هر بار تا اخر میبرد داخل که بدنش میخورد به لای پاهام و شکمم خیلی عمیق تلمبه هاشو میزد. سرعتشو بیشتر کرد دیگه داشتم دیوونه میشدم و آه و ناله میکردم ولی اون زیاد صدایی ازش نمیومد و مشغول کردن بود بعد چند دیقه تلمبه دیگه حسابی محکم میکرد و کیرشو میکوبید داخلم منم هی تشنه تر میشدم. کیرشو در اورد و تو همون وضعیت نشست رو سینم تا واسش بخورم من خیلی حشری شده بودم کسم کیر میخواست ولی کرد تو دهنم منم با ولع و خیلی ناشیانه براش ساک میزدم داشتم دیوونه میشدم چند دیقه براش خوردم تا دوباره میخواست برگرده رو کسم. دیگه دلم میخواست التماسش کنم تا منو بکنه
بردم لبه ی تخت و رو پهلو خابوندم یه پامو گرفت بالا گذاشت رو شونش و خودش رفت پایین تخت ایستاد و باز کیرشو کرد توم. این پوزیشن عالی بود باورم نمیشد یه کیر خوش تراش و یه پسر حرفه ای که سفت و سخت مشغول کس خیسم بود حدود ده دیقه دیگه هم تو اون پوزیشن مشغول بودیم دیگه کم کم داشت بهم فشار میومد بخاطر اسپری خیلی طولانی شده بود سکسمون حسابی دل درد گرفته بودم پاهامم درد گرفته بود چند دفه دیگه تلمبه زد و فهمیدم که به ارضا نزدیک شده بود
داشت وحشیانه میکرد و منتظر آبش بودم که اومد و ریختش رو شکمم حسابی حال کرده بودم ولی قرار گزاشتیم که واسه دفه ی بعد تاخیری نزنه. از هم تشکر کردیم و لباسامونو پوشیدیم و منو برد تا خونمون. مطمئنم بازم باهاش ازین کارا میکنم تجربه ی عالی

Date: December 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *