بهترین کس محله

0 views
0%

سولام.اسممو نمیگم .شما فک کنید اسمم رامینه.20 سالمه .میخوام یه خاطره از 3 سال پیش براتون تعریف کنم اون موقع 17 سالم بود.این نکته رو بگم که من بچه خوشگلم ..اینو من نمیگم دورو بریام میگن.به طوری که همه دخترا روم میخارن .پیر زنا که دیگه هیچی .هر پیر زنی منو میبینه میگه باید شب پیش من بخوابی.تو این جور موقع ها من فقط میخوام از محل فرار کنم. بگزیم………اون موقع که 17 سالم بود بد جور رو تیریپ سکسی بودیم هر روز جلق میزدم.مخصوصا که چن تا رفیق تازه پیدا کرده بودم که از من حشری تر بودن و منبع فیلم سوپر و اینا و…باعث میشد من بیشتر از قبل حشری بشم و بیشتر جلق بزنمبسه دیگه بریم سراغ داستان.تو محله ما کلا 2-3 تا دختر بدرد بخور پیدا میشه بقیه شون همه کیری ان.یکی از اون کوسا همسایه روبرویی ما بود.کلا رو من هم بخار بود هر موقع به هم برخورد میکردیم کیری نگا میکرد.اما از اونجایی که من استعداد کس مخ کردن ندارم قضیه با همون نگا ها تموم میشد تا اینکه یه روز…..رفتم لب پنجره تو کوچه رو نگا میکردم از لا پنجره هایی که نیمه باز بود خونه هارو دید میزدم.نگام افتاد به خونه همون دختره داشت ظرف مشست. فقط میشد دستاشو دید و همون هم به زور میشد دید .همین زل زدم به پنجره شون . بعد یه دقیقه پنجره باز شد و دختره با مو های باز اومد کوچه رو نگا میکرد.تو کوچه کسی نبود.تا اینکه متوجه من شد همین جوری زل زدیم به هم یهو اون به خودش اومد دید روسری نداره رفت و پنجره رو بست .ولی من همون جا وایسادم و باز زل زدم به پنجره.یهو یه ذره از پنجره باز شد و دو تا چشم داشت منو نگا میکرد.خودش بود میخواست ببینه هنوز من هستم یا نهباز رفت تو.بعد من پنجره رو باز گذاشتم رفتم پشت بوم از اونجا پنجره شون رو نگا میکردم.باز اومد پنجره باز کرد .دید من نیستم همون حا وایساد .به نظر میومد منتظر منه.بعد یهو گوشی من زنگ خورد و اون فهمید من بالا پشت بونمونم.با خودم گفتم کیر تو این شانسنشستم.با خودم گفتم خاک تو سرت که نمیتونی یه کس مخ کنی.با خودم گفتم من امروز باید اینو مخ کنم.بلن شدم. واسش دست تکون دادم .بعد چند ثانیه اونم با لبخند بهم دست تکون داد.اونجا حرف زیادی بینمون رد وبدل نشد من اون شب به زور شماره مو بهش فهموندم.اون شب گذشت….تا یه ماهی با هم فقط به هم زنگ میزدیم و اس میدادیم.تا یه روز پیام داد.اگه تو با من تو خونه خالی بودیم تو چیکار میکردی.منم گفتم خب حال میکردیم.اره…بعد دیدم فردا اقام که میره سر کار .داداشم میره مدرسه و ننم هم میره خونه داییم این.بهش گفتم فردا تا ظهر خونمون خالیه.میتونیم امتحان کنیم.خلاصه قبول کرد فردا بیاد خونمون.تا صبح خوابم نبرد….خلاصه صبح شد و زنگ زد گفت بیام.گفتم بیا.همه چی همن جوری بود که من میخواستم.یه توضیح راجع به دختره بدمقدش 170 اینا میرسید.هم سن خودم بود .یعنی 17سالش بود .خدایی کس خوبی بود..اره…..اومد و با هم دست دادیم و مونده بودم چیکار کنم….یهو عین وحشی ها رفتم ازش لب گرفتم .اوففف عجب لبهای داغی داشت.کم مومنده بود آبم بیاد.کیرم داشت میترکید.با یه دستم کونشو میمالوندم با یه دستم پستوناشو.بعد کم کم شروع کردم به کندن لباس هاش .روسری و مانتو. ..و شلوارو…تا رسید به شرتش.شرتشو که در. آوردم …..اوه چی میدیدم یه کس ناز و پفکی.دلم ول ول میشد. و شرتم خیس شده بود.به سرعت نور لباسامو دراوردم و خوابوندمش رو تخت و شروع کردم به لب گرفتن.و مالوندنش.یهو دستشو اورد کیرمو محکم گرفت.و انداخت دهنش زیاد حرفه ای نبود و خار کیرمو گایید .هی گاز میگرفت.ولی من هیچی نمیگفتم و بعد مدتی گفتم کافیه دیگه.کسشو گرفتم .عجب چیزی بود شبیح پنبه بود.بعد گفت کسم نه..گفتم چی؟گفت کسم نه هر کاری میخوای بکن ولی کسم نهگفتمچییییخیل خب برگرد.رفتم سریع وازلین و آوردم .من همیشه با وازلین جلق میزنم خیلی حال میده پیشنهاد میدم امتحان کنید.آوردم و اندازه نوک انگشت برداشت و زدم در کونش و مالوندم بعد شروع کردم با کیر دور و بر سوراخشو مالوندن.اونم خیلی حشری شده بود .دستشو آورد پشت و کیرمو گذاشت رو سوراخش و گفت بکن تو دیگه.گفتم چشم.کیرمو تا ته کردم تو ..یهو شروع کرد به جیق زدن …گفتم چی شد؟گفت چته وحشی؟گفتم خوت گفتی .گفت اینجوری اخه.گفتم باشه. ببخشید.بعد شروع کردم به تلنبه زدم یه خورده که تلنبه زدم آبم داشت میومد در آوردم ریختم رو لب کونش.بعد بی حال افتادم تو بغلش.من بی حال خوابیده بودم ولی اون همچنان منو میمالوند.خیلی حس توپی بود.گفتم بسه دیگه الان مادرم میاد.بعد لباسامونو پوشیدیم و داشت میرفت که با من رفتم عین وحشی ها باهاش لب گرفتم .فرداش دیدمش داشت میرفت مدرسه .یه جوری راه میرفت انگار خیلی گشاد شده بود.بعد اون سال تا الان بالای 10 بار با هم سکس داشتیم.تازگی ها شنیدم براش خواستار اومدهولی کس کش هیچ موقع از کس نداد..پایاننکته این داستان واقعی بود ولی بعضی جاش برا بهتر شدنش خالی بستم. نوشته milfn

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *