بی غیرتی با عشق و حال زنشو میده بره

5620
Share
Copy the link

بی غیرتی با عشق و حال زنشو میده بره

سالمه هیکل الانم نسبتا خوبه و سرزبون خوبی دارم.داستان ازجایی شروع میشه که من هیجده سالم شد.همه خوشگلن و زیبا فقط یخورده باید بخودشون برسن که با پول همه چیز درست میشه;تیپ ظاهریه یک پسرو پول فقط میسازه بعدش اخلاقته که میره تو چشم طرف.
همونطور که گفتم هیجده سالم شدو شروع به کارکردن کردم پول خوبی بدست میاوردم(صبح ساعت ۸ تا ۹ شب کار میکردم بعدشم میرفتم باشگاه) قبل ۱۸ سالگی به قیافه هیکل لباس پوشیدنم اهمیت نمیدادم ولی بعدش نگاه کردم یه پسر برای مخ زدن چه چیزایی باید داشته باشه.
اولین سکسم با رویا بود.خب تایم اضافه برای هرکی تو جو کاریش پیش میاد و منم تو گروه های تلگرامی کوس چرخ میزدم تو یکی از همین گپ ها بودم دیدم یه دختره خودشو جنده جامیزد میگفت پول میگیرمو میدم منم نگاه کردمو دیدم پسرا پی ام میدن خاستم منم خودی نشون بدم که مشتری اومد قضیه رو یام رفت تا شب.شب آنلاین شدم یاده گروه افتادم دیدم کسی نیستو بدجور ضدحال خوردم دیدم رویا یه پست گذاشت;اولش خیلی عادی سلام کردمو اونم جواب سلاممو دادم اصل دادیم بهمو ۲۳ سالش بود منم چون هیکلم نسبتا درشت شد بود این چند وقته باشگاهو مکمل خوب ساخته بود بهم ۲۲ دادم بعدش شروع کرد اره عکستو بفرست (دقت کردم دیدم گروه یکی از رفیقامه تقریبا ۷۰ نفربودیم و اکثرا همو میشناختن)منم گفتم عکسمو تو گپ نمیفرستم چون خاستم بهونه پیوی اینا باز شه اومد پیویو سلام کردیم اینا آخرش گفت اره من جندم پول میگیرم سکس میکنم گفتم اگ برای سکس میخای بیای جلو من پایه نیستمو چت کردنمون تموم شد(نکته وقتی میتونی باپولت یه نفرو عاشقانه دراختیار خودت بیاری هیچ وقت نرو سراغ یه جنده بی روح و احساس ک وقتی میاد بغلت هیچ حسی نداشته باشین)

قضیه تموم شدورفت یک هفته بعدش بهم پی ام داد گفت اره عاقا آرش من مشکلی تو زندگیم ندارمو اینا فقط یکیو میخام دوسم داشته باشه و به چشم یک هرزه نگام نکنه ماهم پیاز داغشو زیاد کردیمو گفتیم اره هرچیزی تو زندگی سکس نیستو فلان مثال خلاصه شبای زیادی باهم چت کردیم و دردودل فهمیدیم خانم یک بار ازدواج ناموفق داشته و همه بهش به چشم یه هرزه نگاه میکردن .قرار همو ببینیم قرار گذاشتیمو اومد سر قرار(قدش ۱۶۵ وزنش ۶۵ کیلو موهای بلوند مانتو قرمز پوشیده بود)تا من دیدمش گفتم آرش دمت گرم نشستیم قلیون کشیدنو اینا پرو بازیو کوس کلک بازی کردیم تا رسیدیم دمه یک مغازه لباس زیری رفت تو یه چیزی گفت به فروشنده اومد پیشم گفت میتونی بیای داخل همینطوری داشتم دورو برمو نگاه میکردم که خانمه برگشت بهم گفت خانمتون چجور لباس زیری میخان منم تعجب کردمو(فهمیدم چی به فروشنده گفتش)گفتم هرکدومش جذابتر بیارین لطفا دیدم چشای رویا برق زد یه دست شورتو سوتین مشکی سکسی خریدیمو اومدیم که خدافظی کنیم گفتم قرار بعدی کی باشه گفت فردا ساعت ۱۰ بادوستم قرار دارم خاستی توهم بیا شبش اس بازی میکردیمو گفتم نمیخای لباسو نشونمون بدیو فلان ک گفت چرا خودت نمیای ببینیش منم تو کونم عروسی شد شبش رفتم حمومو رسیدیگی به بدن فردا صبش ساعت ۱۰ سرکوچشون بودم زنگش زدم جواب دادم رفتم بالا.
۱ دست کت دامن تا زیر زانوهاش پوشیده بودو آرایش ملایمو و حسابی هم عطر زده بود به خود.اقا مارو میگی تا دیدمش چسبیدم بهشو لب تو لب شدیم رفتیم خود به خود رو تختشو دراز کشیدم روووش.رو لبای هم قفل بودیم کم کم شروع کردم مالیدن ممه هاش(75) یه ذره از رو مالیدمو نتونستم طاقت بیارم لباسشو دراوردم زیر همون لباس زیر بود ک خریده بودم اونم زدم کنار دوتا هلوی خوشمزه با نوکه قهوه ای افتاد بیرون شروع کردم خوردشون تاجایی که داشت خوردم تقریبا کبود شده بود اومدم پایین تر دامنشو ازماش دراوردم رسیدم به شورت مشکیش اونم بازش کردمو افتادم به جون کوسش یه کوس خوشمزه و بدون بود زبونمو بردم لای کوسش چوچولشو میک میزدم رو ابرا بود هم کوسشو میخوردم هم ممه هاشو میمالیدم حدودا ۱۰ مینی گذشته بودم دیگ نتونست تحمل کنه شلوارو شورتمو یک جا از پام دراورد شروع کرد خوردن کیرم(یه کیره ۱۸ سانتی خوردنی)منم طاق باز دراز کشیدم داشتم حال میکردم دیگه صبرم تموم شد و به حالت وحشیانه اونو خوابوندن رو تخت که آماده فتح اون بهشت شم(فوق العاده کوسش تمیز و خوشبو بود)اروم کیرمو گذاشتم دمه کوسش گفتم آماده ای گفت آرش جرررررم بده بکن منو. دادش رفته بود بالا اروم سرکیرمو کردم تو کوسش تلنمبه های اولم اروم و با لذت بالایی بود ‌‌خودمو انداختم روشو تلنمبه میزدم دیدم خیلی داره سرو صدا میکنه لباشو گرفتم تو دهنم و شروع کردم تلنمبه زدن بعده چند مین پوزیشونو عوض کردیم فک کنم ارضا شده بود به پشت خوابیدو از پشت کردم تو کوسش وایییی دیدن این بدن از پشت میکردم تو کوسش روی کونه نرمش افتاده بودم سینه هاشو گرفته بودم لاله گوششو میخورررردم خیلی سرو صدا میکردم خسته شدم بودم بهش گفتم جاهمونو عوض کنیم اومد نشست رو کیرم وای خدای من خیلی داغ کرده بودم جفتمون شدید عرق کرده بودیمو رو ابرا بودیم ممه هاشو میگیرفتم تو دستام اونم شدت تلنمبه هاشو بیشتر کردو روم خوابید دوتا اخریشو محکم زدو چند ثانیه ای بی حرکت روم دراز کشیدو کیرم تو کوسش بود اروم انداختمش رو تختو شروع کردم تلنمبه زدن روش یه لحظه آمپر چسبوندمو سرعتمو خیلی بالا بردم در گوشش اروم گفتم کجا بیام گفت بریز رو شکمم وقتی کشیدم بیرون آبم با جهش بالایی رو شکمو سینه هاشو صورتش پاچید وقتی ارضا شدم انگار کل خستگیو استرسم از بدنم خارج شده بود.همونطوری لخت رفتیم تو حموم خودمونو شستیم نتوستم تحمل کنم بوی شامپوشم دیووووونم کرد یه لحظه زیر دوش دولاش کردم دوباره افتاده بجونش حدودا ۱۵ داشتم میکردمش آبم رو رو صورتشو دیدم یه مقدارشو خوردو بقیشم شست اومدیم بیرون.
بعدشم دیدم یکی آیفنو زد پشمام ریخت گفتم کیه گفت دوستم نگران نباش اومد بالاعو بوی زناع کل اتاقو گرفته بودو یه نیش خند بمن زد گفت دوساعت منو سر چهارراه فلان کاشتی گوشیتم هرچی زنگیدم جواب ندادی رفتیم یه کوس چرخ زدیم تهش خدافطی.
ادامه دارد…..

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *