دانلود

تری سام با جنده خوشگل و یک دوجنسه

0 views
0%

تری سام با جنده خوشگل و یک دوجنسه

سلام. من خیلی بلد نیستم داستان نویسی کنم. شرمنده.
من سوم راهنمایی که بودم خیلی این مسایل رو نمیدونستم. تو کلاس یه نفر بود شاگرد زرنگ بود و خوشکل. هر روز خودشو بهم نزدیک می کرد و موقع امتحانات پیشم مینشست و بهم جواب می رسوند. یه روز زنگ آخر وقتی همه مدرسه تعطیل شد منو برد پشت مدرسه و هی باهام ور می رفت بعد از ده دقیقه گفت شلوارمو بکشم پایین. من قبول نمی کردم ولی بعد از کلی اصرار من دکمه شلوارمو باز کردم اونم شلوارمو یه مرتبه کشید پایین و با کیرم ور می رفت منم چون بار اولم بود بدم نمی یومد. با کونمم کلی ور رفت و انگشت می کرد تو سوراخم بعد از جلو منو زیر تخمی زد و آبشم همون جا ریخت بین پاهام و تموم شد. برای بار
بعد دوباره رفتیم پشت مدرسه ولی این بار ۳ نفر از دوستاشو با خودش آورده بود و من نمی دونستم وقتی اون داشت منو می کرد اونا اومدن بالاسرمون و مچمون رو گرفتم و گیر دادن که باید منو بکنن منم چون راهی نداشتم قبول کردم. اونا منو نوبتی کردن البته دوتای اولی چون من کوچیک بودم منو رو شکم خوابوندن و لاپایی کردن ولی نفر سوم گیر داد باید بکنه تو سوراخم. کلی تف زد به کیرش و گذاشت در سوراخم و فشار داد منم دادم دراومد ولی چون کیرش خیلی بزرگ بود و منم سوراخم کوچیک بود هر کاری می کرد سرش داخلم نمی رفت خلاصه دوستاش دیدند من همش دارم داد و بیداد می کنم اومدن بهش گفتن ولش کن پ
ارش می کنی دردسر میشه برامون . اونم بی خیال شد و اونم لاپایی زد و آبشو ریخت لای پام.
اون شب از درد کون خوابم نمی برد.
این اتفاق بد من تو دوران بچگیم بود.
اگه خیلی خوب نبود ببخشید.

Date: December 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *