تری سام گی ها ی جوون

9384
Share
Copy the link

تری سام گی ها ی جوون

نمیدانم چطور شروع شد چون جریان به سالها قبل بر میگرده. کلاس راهنمایی من و پسری به اسم سیامک روی یک نیمکت سه نفره کمی مانده به ته کلاس مینشستیم. من هر روز دستم از زیر میز لای پای سیامک بود و کیرش را از روی شلوار میمالیدم. سیامک هم گاهی میخواست جبران کند و او هم کیر من را میمالید ولی من زیاد حال نمیکردم شاید او بد میمالید یا من میخواستم تمام حواسم به کیر سیامک باشد به حر حال بعد از چند دقیقه دستش را پس میزدم. سر همه کلاس ها کیر سیامک را نرم و آهسته میمالیدم و شب که به خانه بر میگشتم جلق میزدم. صندلی پشتی ما سه نفر مینشستند که دو نفرشان، حسین و بهرامی هم با هم حال میکردند، یعنی حسین کیر بهرامی را میمالید. حسین همیشه خیلی حشری بود ویک بار دیدم که زیپ شلوار بهرامی را باز کرده و کیرش را بیرون آورده و میمالد. خیلی هوس کردم و روز بعد (فکر کنم سر کلاس انگلیسی بود) از سیامک پرسیدم که اندازه کیرش از روی شلوار خوب معلوم نمیشود و دلم میخواهد بدانم چه شکلی است. سیامک اول از من قول گرفت که بعدش من هم کیرم را به او نشان بدهم سپس دکمه های شلوارش را باز کرد و کیرنیمه شقش بیرون افتاد. من هم بی وقفه انگشتانم را زیر میز دور کیرش حلقه کردم. در عرض کمتر از ده ثانیه سیامک حسابی شق کرده بود و کیر سفتش در دست من بود. من از خود بیخود شده بودم و بی اختیار یک نفس پر صدا کشیدم و لب پایینم را گاز گرفتم. سیامک متوجه شهوت من شد و پرسید “جووون مثل اینکه خیلی حال میده. نه؟” جوابش را با مالیدن کیر لختش دادم و انگشت سبابه ام را که کمی خیس شده بود بالا آوردم و آهسته گفتم “سیامک این چیه؟” سیامک پاسخ داد آخ جووون آب کیره بمالش رو کیرم”. دستم را دوباره بردم زیر میز و کیر سیامک را گرفتم. داغ و در عین حال بی نهایت نرم و سفت بود. وقتی که من کیر سیامک را سر کلاس میمالیدم انگار در دنیای دیگری هستم و هر وقت توجه معلم به طرف ما جلب میشد یا به سوی ته کلاس میامد، سیامک با حرکت آرنجش خبر میداد و من دستم را از زیر میز بالا میاوردم.
فکر میکنم یکی دو تا از معلم ها فهمیده بودند که خبر هایی هست چون یک روز یکیشان موقع پس دادن ورقه امتحانی من با انزجار گفت “همینه دیگه. معلوم نست شما ها اونجا (با اشاره به نیمکت ما) چکار میکنید که دائم سه و چهار میگیری”.
یک روز گفتگوی بهرامی و سیامک را شنیدم که از بردن من و حسین به حمام حرف میزدند لابد فکر کرده بودند که میتوانند کون ما هم بگذارند. هر دو در اشتباه بودند چون من فقط با مالیدن کیر حال میکردم و نه چیز دیگر. فکر میکنم حسین هم مثل من بود فقط کمی بی پروا تر. البته این را هم بگویم که هیچوقت تا آمدن آب سیامک کیرش را نمالیدم و او هم حتما وقتی بعد از ظهر ها به خانه میرسید یک جلق حسابی میزد. خلاصه اولین روزی که کیر حسین را لخت مالیدم خیلی کیف کردم و حسابی شق کرده بودم. شب آنروز بجای جلق زدن روی عکس های لختی یا پورن زن ها برای اولین بار با فکر کیر سیامک جلق زدم. تصور میکردم سیامک و بهرامی بعد از تعطیل کلاس با من میمانند و من، در کلاس خالی در حالی که بین آنها نشسته ام کیر هر دو را میمالم. این تصویر آتش به وجودم میزد و با همین تصویر جلق زدم. این اولین باری بود که به اصطلاح با افکار همجنسبازانه جلق زدم.

در سال های بعد تا آخر دبیرستان دیگر برای بهرامی یا سیامک عادی شده بود که یکیشان بر حسب اینکه من در کلاس کنار کدام نشسته باشم با من به سرویس بهداشتی بیاید و در یک کابین من کیرش را تا آبش بیاید بمالم. حتا عادت کرده بودم که آب منی شان را بمالم دور و بر کیرم که تا شب خشک بشود و شب با تف دوباره خیسش کنم و با آب کیرشان جلق بزنم. تا آخر دبیرستان هیچوقت از کیر مالیدن و مزه کردن آب کیر فرا تر نرفتم نه کون دادم و نه کون کردم هرچند خیلی اوقات هوس مکیدن و لیسیدن کیر خیلی وسوسه ام میکرد.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *