تلاش میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه!

2099
Share
Copy the link

سلام اسم من محمده خب خلاصه بگم قدم حدود ۱۸۰ وزنم ۹۰ اضافه وزن دارم ولی خیلی تو چشم نیست من تو بچگی و حتی مدرسه خیلی باهوش بودم همیشه شاگرد اول میشدم ولی خب خیلیم شیطون بودم بچگی با دخترا تو مهد دکتر بازی میکردم و لخت میشدیم ولی کوچیکتر از اونا بودیم که بفهمیم چی به چیه و کار خاصی نمیکردیم ولی نا خود آگاه میدونستیم کار بدیه همیشه حواسمون بود کسی نبینه….من بزرگ شدم حدود سال اول دبیرستان بودم وارد نیمباز شدم اون موقعا نیمباز خیلی جذاب بود افت درسی شدیدی داشتم اون سال ب ی دانش اموز متوسط تبدیل شدم اونجا فقط ب صرف امتحان رل مجازی زدم ولی کات کردم کلا دیدم رابطه چیز خاصی نداره کنار گذاشتم و حتی نیمبازو سال دوم و سومو خوب درس خوندم ولی باز سال سوم ک بودم ایندفعه رفتم تلگرام تو ی گروه با ی دختری آشنا شدم همشهریم نبود کلا فک میکردم بخاطر موقعیتم بهتره تو شهرمون زیاد کاری نکنم.اون دختر اسمش شیوا بود ی دختر با ی سری حد و حدود سفت و سخت برا زندگیش که حتی فکر رل زدن باهاش محال بود هرچند من این فکرم نداشتم باهاش حرف زدم البته اون اومد پی وی من و حتی عکسشم نمیداد ببینم خیلیم مذهبی بود خلاصه حدود ی سال باهاش حرف زدم بگو بخند چون من سعی میکنم اخلاقم با همه خوب باشه اون دختر ناخود اگاه عاشقم میشه اما من از این مسئله بی خبر بودم تا اینکه با دوستاش حتی اشنام کرد خیلی شیوا مغرور بود حتی ب دوستاشم از علاقش نمیگفت ولی اونا بو برده بودن منم عکس یکی از دوستاشو پروفایلش دیدم اسمش کیمیا بود شاید بگم کیمیا جزو خوشگل ترین دخترای ایرانه بد نگفتم خوشم اومد پیج چند کا فالوره داشت ی جورایی شاخ مجازی بود منم دوس داشتم باهاش باشم هرچند ی شهر نبودیم منم به کیمیا ابراز علاقه کردم در واقع دلو زدم به دریا اما به شیوا اینو نگفتم بعدش روز بعدش کیمیا تو مدرسه به شیدا میگه و اونجلست که شیوا با من قهر کرد خیلی پیشو گرفتم هرچند حدس میزدم بخاطر کیمیاس اما فک نمیکردم عاشقم باشه بعد کلی اصرار اعتراف کرد که عاشقمه منم بخاطر اون قید کیمیا رو زدم اما اون دیگ نمیخواست منو شیوا از نظر قیافه اصلا به کیمیا نمی رسید اما به نسبت کیمیا رام شدنی بود کیمیا حس مردونگی داشت و قلدر بود منم برگشتم پی کیمیا اما اونم از کارم ناراحت بود منو قبول نکرد حدود دو سال طول کشید که کیمیا رو راضی کنم میدونم مسخرس ولی چند وقت ی بار که میرفتم راضیش کنم دیدم عاشقشم دیگ خلاصه هرجور بود مخشو زدم کیمیا دختر راحتی بود در مورد سکس و کس و کیر حرف میزد مثل همه جوونای امروزی…بعد که راضی شد باز حس مردونگیو داشت گاه گاه بحث مسائل جنسیو پیش میکشیدم اما میترسیدم ته دلش راضی نباشه خراب کنم برا همین جدی پیش نمیرفتم خصوصا از پشت گوشی خیلی مسخرس منم دیدم بهتره برم شهرشون رفتم دوست داشتم اونجا خیلی پولدار بودن منم وضع مالیم بد نبود ی خونه کوچیک داشتن داد ب من گفت تا شهر مایی اونجا بخواب منم ی روز با کیمیا قرار گذاشتم ی تیشرت قرمز پوشیده بود با موهای قهوه ای روشن چشای لنزی ابی رژ لب قرمز من در مقابلش خیلی هیکلی بودم…رفتیم کافه اونجا که حرف میزدم باهاش راضیش کردم بیاد خونه کلی باهاش عکس گرفتم چون خیلی منتظر اون روز بودم بعدش میخواست بره گفتم ی چیزی ازت میخوام گفت بگو منم گفتم ی بغل میخوام اولش گفت مسخره یکم اصرار کردم گفت خب باشه بیا بغلش که کردم خودم باورم نمیشد پورن زیاد دیده بودم سعی میکردم مث اونا کار کنم سفت چسبوندمش ب خودم لباشو خوردم اما پس کشید گفت قرارمون فقط بغل بوده اما من خواهش کردم رو تخت روم خوابیده بود و لباشو با اشتها میخوردم حشری شدم شق کرده بودم سفت ب خودم فشارش دادم کیرمو حس کرد گفت محمد بسه داری کنترلتو از دس میدی من خیلی بهش گوش میدادم دلم میخواست ندم ولی نمیشد بهش گفتم خیلی به ی رابطه نیاز دارم عصبانی شد گفت باید برم دیگ اما نمیدونم چرا خواست بره از پشت گرفتمش ممه هاشو میمالیدم بلد نبودم سفت میمالیدم گفت الان کبود میشه بده نکن گفتم باشه مانتوشو وا کردم اولش میگفت نکن اما وقتی بهش گفتم اعتماد کن ساکت شد لختش کردم ممش خیلی کوچیک بود که بکنم لاشون فقط با دست میمالیدم پردم که داشت نمیشد بکنمش از جلو از عقبم ظاهر خوشی نداشت کیرمو در اوردم خیس بود گفت داری چیکار میکنی گفتم نترس یکم کیرمو مالیدم صدا میداد حس کردم ادامه بدم ارضا شم ندادم صبرم طاق شد گفتم کیمیا کیرمو بخور گفت خیلی بی شرفی داری چی میگی گفتم تو ک خانمم باید بشی از الان بهم حال بده زیر بار نرفت منم سریع گذاشتم در کونش و میخواستم بکنم تو اما خیلی تنگ بود نرفت تو اصلا قبل اینکه بکنم تو از تنگیش ارضا شدم حس کردم اینقدر زود ارضا شدن بده ولی کاریه که شده بود برخلاف انتظار کیرم شق موندمیخواست بره اما سریع شروع کردم ادامه دادن ایک سری رفت تو کونش اما جیغ کشید کم کم تلمبه میزدم که دردش نیاد نق زیاد میزد ولی بعد ده دقیقه ساکت شد کسشو با دست تند میمالیدم اولین بارم بود که میکردم به سرم گاه گاه میزد پردشو بزنم ک مال خودم باشه اما باز ترسیدم اهش در اومد دیگ منم عین مردای پورن ی سیلی زدم رو کونش خیلی بدش اومد بزور نگهش داشتم بکنمش ب انواع پوزیشن فیلما کونشو جر دادم دیگ باهام همراه شده بود وارد نبودیمدهیچکدوممون اما داشت خیلی میچسبید وسطش همش دستم تو موهاش ممه هاش شکمش و کسش میچرخید همونطور که میکردم دیدم باز ابم داره میاد گفتم میریزم تو کونت گفت رو بدنم بریزی دیگه نه من نه تو اجبارا در اوردم بیرون ابم بیاد بعد یکم گفت کونم درد داره اما من هنوز راضی نبودم گفتم بیا حموم گفت دیره اما با اصرار بردمش اونجا موها کسشو زدم بعد من زیاد چندشم نمیشد کصشو لیس میزدم بعد ی مدت که باز شق میکردم کیرمو میکردم تو کونش چندتا تلمبه میزدم بعد ک ارضا شد ی دوش گرفتیم و برش گردوندم ولی اون اولین و اخرین سکس ما بود چون دیگ فرصتش پیش نیومدهنوشته محمد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *