ته حال کجاست؟

0 views
0%

سلام دوستان راستش من از 14 سالگی خیلی به سکس فک می کردم اماخوشبختانه لاشخورنبودم و تو رویاهام با هنرپیشه های مورد علاقه ام بودم. تا اینکه 16ساله شدم و دوس پسر و اینا. قدم175 هست بدنی سفید کمرباریک و رون های تپل و هیکل کشیده ای دارم بخصوص وقتایی که حس سکسی میگیرم سینه و باسن و لبم خیلی برجسته میشه وچشمای درشت ومشکی دارم که خمارمی شه وقتایی که تحریک میشم. پدرم به زور بایکی نامزدم کرد واین یارو با انگشت از لج پردمو زد طفلی مریضی روانی داشت ازدوسالگیش. بگذریم اما متاسفانه باهمه تلاشش نتونستم باهاش بمونم و با کمک اینکه یه بار اقدام به کشتنم کرد جدا شدم. به قاضی میگفت خانم من بیش ازحد منحصربفرده نمیزارم کس دیگه ای ازش لذت ببره به زورمن جداشدم و17ساله بودم اپن اما شخصیت محکمی دارم و به کسی نگفتم مگر به خواستگارام بعداینکه جداشدم روحا داغون بودم اما ازشانس خوب با پسری اشنا شدم که منو واقعا میخواست27سالش بود قد190وهیکل خوشگل بدن برنزه واینکه عاشقم بود. بهش نگفتم که من باکره نیستم و7ماه اذیتش کردم وامتحانش کردم هرچقد پس می زدم نزدیک ترمیشد تا اینکه باهم رفتیم خونه من پوست بی مو ولطیفی دارم یعنی استخر یا هرجاکه میرم خوشگلیم زبانزد میشه. باعلی رفتیم خونه شون مامانش اینا رفته بودن شمال یه ساعتی نوازشم کرد و بعد لباسامو دراورد علی دانشجوی فرانسه بود جمعا بامن دوتا ذخترتوزندگیش بود اما خیلی باکلاس بود وریزبین نگاه که به بدنم کرد گفت که الهامم انگارازمرمر تراشییدنت وشروع کرد به لیس زدنم موهامو نوازش کرد رفته رفته داغ ترمیشد انقدرکه نمی تونستم کنترلش کنم ارپیشونیم میخورد تانوک انگشتای پام حتی زیربغلم انگشتام رون هامو لیس میزد من حرف زدن تو سکس رو خیلی دوس دارم باهام حرف میزدومی گفت مثل ماهی میمونی لامصب سرم داشت گیج میرفت چشمام خمارشده بود ووقتی نگاه میکرد دیوونه میشد انقدرخورده بود که سرتاپام کبود بود به گردنم خیلی حساسم من کاملا به صفررسیده بودم صدام بلندشده بود به اسمون اه اوه اووف میکردم اروم به گوشش گفتم قلبم داره وایمیسه رفت لای پاهام کوسم خیلی خیلی تنگه یعنی دکتر که رفته بودم میگفت ماهیچه هاش خیلی قویه وهم زنتیکیه همم ورزش کردم اشروع کرد به خوردنش و بهم گفت مهره اس دستته شاه کوسه به زور سوراخ کوسمو پیداکردو به زور انگشتش رو کرد توش وااای ازخودبی خود شده بود منم هوارم میرفت به اسمون اما دلم میخواست یزاره توش انگشتشو کشید بیرونو زبونشومیکردتوش منم اصلا یادم رفته بودزنده ام مردم یا هپروتم بعدچنددیقه کیرشودراورد بیرون کیربزرگی داشت من ازترس کیرش بدنم می لرزید اروم گفتم علی پاره میشم نه پاهامو کانل باز کردم به چشمام زل زده بود سرکیرشو گذاشت یه چنددیقه ور رفت اما بازجانشد حریص شد سنگینیشوانداخت روم همچین جیغ زدم تاچند روز صدام گرفته بود اونم میگفت خدای من مگه میشه انقدرتنگ باشه و بااولین تلمبه ابش ریخت واما ادامه دد ابش یه کم لیز کرده بود از درد ازخود بی خود شده بودم بهد15 بازارضا شد انقدتنگ بودم که به زور کیرشو میزاشت تو به زور هم می کشید بیرون رنگم شده بود گچ. با ابمیوه وکلی تلاش فشارم کم اومد بالا من بانامزدم هم یه چندبارسکس داشتم الان یه ساله بکوب رابطه داشتیم سکسای چند ساعته اما سایز کوسم فرقی نکرده اما عادت کردم به دردش جالب ابنکه هرچقدبیشترسکس میکنم بادمیکنه ماهیچه هاش ملتهب میشه وتنگ تر میشه وعلی صداش درمیاد ومیگه ته دنیا اینجاس ته حال اینجاس این هیکل این چشما لبا بااین کس تنگ برا همه ارزو هس یعنی هر بار که سکس میکنیم تا چند روز علی از فازش درنمیاد. شما آقایون گول این زنای گشاد رو نخورین دخترای قدبلند با بدن کشیده رون های سفت وچاغ لبای برجسته دستای خوشگل وکشیده شکم سفت کس تنگن گول چاقی نخورین….نوشته‌ الهام

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *